Show simple item record

Difuze inovací v malých sítích
dc.contributor.advisorDiviák, Tomáš
dc.creatorŠiková, Hana
dc.date.accessioned2020-11-20T10:31:21Z
dc.date.available2020-11-20T10:31:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123436
dc.description.abstractin English Hana Šiková This thesis concentrates on the diffusion of innovations in small networks. It studies the process and success rates of diffusions started with different initial conditions. Computer simulations are used to obtain data. Fourteen real-life networks are used and six scenarios are studied. The seeds, i.e. nodes that start a diffusion, are chosen as the most central nodes (measured by degree, betweenness, closeness, and eigenvector centrality), the most marginal nodes, or random nodes. Simulations of these scenarios are conducted with seeds rep- resenting different percentages of the total nodes. Results are compared with network metrics. Centralization and density are chosen to describe networks. Individual case analyses are also presented. No significant correlation is found between the diffusion success and network characteristics. Diffusion success seems to be determined by the position of seeds and the network structure. The findings highlight the specificities of a "core-periphery" structure, in which central nodes have a strategic advantage in the sense of starting a diffusion of an innovation. The findings contribute to the understanding of which network characteristics contribute to the success of a diffusion. Klı́čová slova diffusion of innovations, social network...en_US
dc.description.abstractv českém jazyce Hana Šiková Práce se věnuje difuzi inovacı́ v malých sı́tı́ch. Zkoumá proces a úspěšnost difuzı́ s různými počátečnı́mi podmı́nkami. Data jsou zı́skána počı́tačovými simulacemi. Bylo použito čtrnáct reálných sı́tı́ a zkoumáno bylo šest scénářů. Uzly, které difuzi startujı́ (tzv. "seeds"), jsou vybrány jako nejcentrálnějšı́ (podle stupňové centrality, mezilehlosti, blı́zkosti a eigenvektorové centrality), nejmarginálnějšı́ (podle stupňové centrality) nebo náhodně. Simulace těchto scénářů jsou provedeny s různým procentuálnı́m zastoupenı́m počátečnı́ch uzlů. Výsledky jsou porovnané s charakteristikami sı́tı́. K popisu sı́tě jsou vybrány centralizace a hustota. Prezentovány jsou také jednotlivé přı́pady. Mezi úspěchem difuze a charakteristikami sı́tı́ se neprokázala významná korelace. Úspěch difuze zřejmě závisı́ na pozici počátečnı́ch uzlů a struktuře sı́tě. Výsledky zdůrazňujı́ specificitu "core-periphery" struktury, ve které majı́ centrálnı́ uzly strategickou výhodu ve smyslu možnosti zahájenı́ difuze inovacı́. Výsledky přispı́vajı́ k porozuměnı́ toho, které vlastnosti sı́tı́ přispı́vajı́ k úspěchu difuze. Klı́čová slova difuze inovacı́, analýza sociálnı́ch sı́tı́, simulace difuze.cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectdifuze inovací|analýza sociálních sítí|simulace difuzecs_CZ
dc.subjectdiffusion of innovations|social network analysis|diffusion simulationen_US
dc.titleDiffusion of innovations in small networksen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-02
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId221262
dc.title.translatedDifuze inovací v malých sítíchcs_CZ
dc.contributor.refereeLupač, Petr
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csv českém jazyce Hana Šiková Práce se věnuje difuzi inovacı́ v malých sı́tı́ch. Zkoumá proces a úspěšnost difuzı́ s různými počátečnı́mi podmı́nkami. Data jsou zı́skána počı́tačovými simulacemi. Bylo použito čtrnáct reálných sı́tı́ a zkoumáno bylo šest scénářů. Uzly, které difuzi startujı́ (tzv. "seeds"), jsou vybrány jako nejcentrálnějšı́ (podle stupňové centrality, mezilehlosti, blı́zkosti a eigenvektorové centrality), nejmarginálnějšı́ (podle stupňové centrality) nebo náhodně. Simulace těchto scénářů jsou provedeny s různým procentuálnı́m zastoupenı́m počátečnı́ch uzlů. Výsledky jsou porovnané s charakteristikami sı́tı́. K popisu sı́tě jsou vybrány centralizace a hustota. Prezentovány jsou také jednotlivé přı́pady. Mezi úspěchem difuze a charakteristikami sı́tı́ se neprokázala významná korelace. Úspěch difuze zřejmě závisı́ na pozici počátečnı́ch uzlů a struktuře sı́tě. Výsledky zdůrazňujı́ specificitu "core-periphery" struktury, ve které majı́ centrálnı́ uzly strategickou výhodu ve smyslu možnosti zahájenı́ difuze inovacı́. Výsledky přispı́vajı́ k porozuměnı́ toho, které vlastnosti sı́tı́ přispı́vajı́ k úspěchu difuze. Klı́čová slova difuze inovacı́, analýza sociálnı́ch sı́tı́, simulace difuze.cs_CZ
uk.abstract.enin English Hana Šiková This thesis concentrates on the diffusion of innovations in small networks. It studies the process and success rates of diffusions started with different initial conditions. Computer simulations are used to obtain data. Fourteen real-life networks are used and six scenarios are studied. The seeds, i.e. nodes that start a diffusion, are chosen as the most central nodes (measured by degree, betweenness, closeness, and eigenvector centrality), the most marginal nodes, or random nodes. Simulations of these scenarios are conducted with seeds rep- resenting different percentages of the total nodes. Results are compared with network metrics. Centralization and density are chosen to describe networks. Individual case analyses are also presented. No significant correlation is found between the diffusion success and network characteristics. Diffusion success seems to be determined by the position of seeds and the network structure. The findings highlight the specificities of a "core-periphery" structure, in which central nodes have a strategic advantage in the sense of starting a diffusion of an innovation. The findings contribute to the understanding of which network characteristics contribute to the success of a diffusion. Klı́čová slova diffusion of innovations, social network...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV