Show simple item record

Time perspective and fear about the future of pupils
dc.contributor.advisorPavelková, Isabella
dc.creatorJelínková, Kristýna
dc.date.accessioned2020-11-06T10:53:17Z
dc.date.available2020-11-06T10:53:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123101
dc.description.abstractThe thesis deals with the relationship between the time perspective and the concerns of second grade elementary school students. In the theoretical part we briefly introduce the time perspective and various theoretical views on it. Furthermore, we will get acquainted with the theory of Zimbardo and Boyd, from whose theory of the time perspective we are based on and use their diagnostic tool to examine the time perspective. Then we will introduce fear, its various concepts and define it against anxiety and concerns. Subsequently, we will focus on the theory of J. A. Gray, which we have chosen to examine fear. In the empirical part of the thesis we will present our research sample, which are pupils of the 8th and 9th grade of elementary school. Our goal is to explore the relationship between the future and fear in these students, and we also want to chart the specific concerns they have, about the future. We used both quantitative and qualitative methods to examine our goal. Quantitative methods include the Swedish version of the Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) and the BIS / BAS questionnaire. Qualitative methods include open-ended questions, which we want to use to chart the specific concerns of the students and it will also help us to illustrate the results from the quantitative...en_US
dc.description.abstractPráce se zabývá vztahem mezi časovou perspektivou a obavami u žáků druhého stupně základní školy. V teoretické části stručně představíme časovou perspektivu a různé teoretické pohledy na ni. Dále se seznámíme s teorií Zimbarda a Boyda z jejichž teorie časové perspektivy vycházíme především a využíváme i jejich diagnostický nástroj ke zkoumání časové perspektivy. Poté představíme strach, různá jeho pojetí a vymezíme ho vůči úzkosti a obavám. Následně se zaměříme na teorii J. A. Graye, kterou jsme si vybrali pro zkoumání strachu. V empirické části práce představíme náš výzkumný vzorek, jímž jsou žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Naším cílem je u těchto žáků prozkoumat vztah mezi budoucností a strachem, a také chceme zmapovat konkrétní obavy, které se u nich ve vztahu k budoucnosti objevují. Ke zkoumání našeho cíle jsme využili kvantitativní i kvalitativní metody. Mezi kvantitativní patří švédská verze Zimbardova inventáře časové perspektivy (S-ZTPI) a dotazník BIS/BAS. Ke kvalitativním metodám patří otevřené otázky, jimiž chceme zmapovat konkrétní obavy u žáků, a poslouží nám k dokreslení výsledků z kvantitativních metod. Naše výsledky nastiňují, že mezi časovou perspektivou a aktivním či pasivním strachem nějaká spojitost je. Ovšem ne u všech dimenzí časové perspektivy existuje spojitost. Významný se nám...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecttime perspectiveen_US
dc.subjectfutureen_US
dc.subjectfearen_US
dc.subjectfear about the futureen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectpedagogical psychologyen_US
dc.subjectčasová perspektivacs_CZ
dc.subjectbudoucnostcs_CZ
dc.subjectstrachcs_CZ
dc.subjectobavy z budoucnostics_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectpedagogická psychologiecs_CZ
dc.titleČasová perspektiva a obavy z budoucnosti u žákůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-07
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId212582
dc.title.translatedTime perspective and fear about the future of pupilsen_US
dc.contributor.refereeŠkaloudová, Alena
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologie s rozšířením o speciální pedagogikucs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychology with extension in Special Educationen_US
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologie s rozšířením o speciální pedagogikucs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychology with extension in Special Educationen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá vztahem mezi časovou perspektivou a obavami u žáků druhého stupně základní školy. V teoretické části stručně představíme časovou perspektivu a různé teoretické pohledy na ni. Dále se seznámíme s teorií Zimbarda a Boyda z jejichž teorie časové perspektivy vycházíme především a využíváme i jejich diagnostický nástroj ke zkoumání časové perspektivy. Poté představíme strach, různá jeho pojetí a vymezíme ho vůči úzkosti a obavám. Následně se zaměříme na teorii J. A. Graye, kterou jsme si vybrali pro zkoumání strachu. V empirické části práce představíme náš výzkumný vzorek, jímž jsou žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Naším cílem je u těchto žáků prozkoumat vztah mezi budoucností a strachem, a také chceme zmapovat konkrétní obavy, které se u nich ve vztahu k budoucnosti objevují. Ke zkoumání našeho cíle jsme využili kvantitativní i kvalitativní metody. Mezi kvantitativní patří švédská verze Zimbardova inventáře časové perspektivy (S-ZTPI) a dotazník BIS/BAS. Ke kvalitativním metodám patří otevřené otázky, jimiž chceme zmapovat konkrétní obavy u žáků, a poslouží nám k dokreslení výsledků z kvantitativních metod. Naše výsledky nastiňují, že mezi časovou perspektivou a aktivním či pasivním strachem nějaká spojitost je. Ovšem ne u všech dimenzí časové perspektivy existuje spojitost. Významný se nám...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the relationship between the time perspective and the concerns of second grade elementary school students. In the theoretical part we briefly introduce the time perspective and various theoretical views on it. Furthermore, we will get acquainted with the theory of Zimbardo and Boyd, from whose theory of the time perspective we are based on and use their diagnostic tool to examine the time perspective. Then we will introduce fear, its various concepts and define it against anxiety and concerns. Subsequently, we will focus on the theory of J. A. Gray, which we have chosen to examine fear. In the empirical part of the thesis we will present our research sample, which are pupils of the 8th and 9th grade of elementary school. Our goal is to explore the relationship between the future and fear in these students, and we also want to chart the specific concerns they have, about the future. We used both quantitative and qualitative methods to examine our goal. Quantitative methods include the Swedish version of the Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) and the BIS / BAS questionnaire. Qualitative methods include open-ended questions, which we want to use to chart the specific concerns of the students and it will also help us to illustrate the results from the quantitative...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV