Show simple item record

Culpability in Criminal Law
dc.creatorSchmalzová, Kateřina
dc.date.accessioned2021-05-20T13:14:00Z
dc.date.available2021-05-20T13:14:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123001
dc.description.abstractZavin ní v trestním právu Diplomová práce se v nuje tématu zavin ní v trestním právu, které je obligatorním znakem subjektivní stránky skutkové podstaty trestného inu. Charakterizuje psychiku pachatele ve vztahu k trestnému inu. V eském trestním právu platí zásada odpov dnosti za zavin ní (nullum crimen sine culpa), podle které není trestného inu bez zavin ní. Diplomová práce je rozd lena do p ti kapitol. První kapitola je v nována obecnému úvodu, ve kterém je pojednáno o trestném inu a jeho skutkové podstat . Nejširší prostor je ponechán výkladu o subjektivní stránce trestného inu a jejím obligatorním a fakultativním znak m. Kapitola je zakon ena pojednáním o pojmu viny v trestním právu. Druhá kapitola se v nuje historickému vývoji institutu zavin ní v trestních zákonech, které d íve platily na našem území, a to od období vymezené platností zákona o zlo inech, p e inech a p estupcích až po trestní zákon z roku 1961, který byl v roce 2010 nahrazen sou asným trestním zákoníkem. T etí kapitola pojednává o aktuální úprav zavin ní v trestním právu, v níž je nejv tší ást ponechána výkladu o obecných poznatcích o úprav zavin ní v platném trestním zákoníku, a už jde o zásady, na kterých úprava spo ívá, nebo rozbor ustanovení souvisejících s popisovanou problematikou. Kapitola se však neomezuje pouze na...cs_CZ
dc.description.abstractCulpability in Criminal Law The diploma thesis deals with the topic of culpability in criminal law, which is an obligatory attribute of the subjective aspect of the criminal offence. It characterizes the offender's psyche in relation to the criminal offence. In Czech criminal law, the principle of liability for fault (nullum crimen sine culpa), according to which there is no crime without fault, applies. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the general introduction; in which the crime and its merits are discussed. The largest part is left to the interpretation of the subjective aspect of the criminal offence and its obligatory and facultative characteristics. The chapter concludes with a treatise on the concept of guilt in criminal law. The second chapter deals with the historical development of the institute of culpability in the criminal codes, which used to be applicable in our territory, from the period defined by the applicability of the Act on Crimes, Offenses and Misdemeanours to the Criminal Code of 1961, which was replaced in 2010 by the current Criminal Code. The third chapter deals with the current regulation of culpability in criminal law, the most part is left to the general characteristics of the regulation of culpability in the applicable...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleZavinění v trestním právucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-10-12
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId226159
dc.title.translatedCulpability in Criminal Lawen_US
dc.contributor.refereeGalovcová, Ingrid
dc.identifier.aleph002388163
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csZavin ní v trestním právu Diplomová práce se v nuje tématu zavin ní v trestním právu, které je obligatorním znakem subjektivní stránky skutkové podstaty trestného inu. Charakterizuje psychiku pachatele ve vztahu k trestnému inu. V eském trestním právu platí zásada odpov dnosti za zavin ní (nullum crimen sine culpa), podle které není trestného inu bez zavin ní. Diplomová práce je rozd lena do p ti kapitol. První kapitola je v nována obecnému úvodu, ve kterém je pojednáno o trestném inu a jeho skutkové podstat . Nejširší prostor je ponechán výkladu o subjektivní stránce trestného inu a jejím obligatorním a fakultativním znak m. Kapitola je zakon ena pojednáním o pojmu viny v trestním právu. Druhá kapitola se v nuje historickému vývoji institutu zavin ní v trestních zákonech, které d íve platily na našem území, a to od období vymezené platností zákona o zlo inech, p e inech a p estupcích až po trestní zákon z roku 1961, který byl v roce 2010 nahrazen sou asným trestním zákoníkem. T etí kapitola pojednává o aktuální úprav zavin ní v trestním právu, v níž je nejv tší ást ponechána výkladu o obecných poznatcích o úprav zavin ní v platném trestním zákoníku, a už jde o zásady, na kterých úprava spo ívá, nebo rozbor ustanovení souvisejících s popisovanou problematikou. Kapitola se však neomezuje pouze na...cs_CZ
uk.abstract.enCulpability in Criminal Law The diploma thesis deals with the topic of culpability in criminal law, which is an obligatory attribute of the subjective aspect of the criminal offence. It characterizes the offender's psyche in relation to the criminal offence. In Czech criminal law, the principle of liability for fault (nullum crimen sine culpa), according to which there is no crime without fault, applies. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the general introduction; in which the crime and its merits are discussed. The largest part is left to the interpretation of the subjective aspect of the criminal offence and its obligatory and facultative characteristics. The chapter concludes with a treatise on the concept of guilt in criminal law. The second chapter deals with the historical development of the institute of culpability in the criminal codes, which used to be applicable in our territory, from the period defined by the applicability of the Act on Crimes, Offenses and Misdemeanours to the Criminal Code of 1961, which was replaced in 2010 by the current Criminal Code. The third chapter deals with the current regulation of culpability in criminal law, the most part is left to the general characteristics of the regulation of culpability in the applicable...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV