Show simple item record

Mmultidisciplinary care with the focus on speech and swallowing disorders provided to patients with amyotrophic lateral sclerosis
dc.contributor.advisorKlenková, Jiřina
dc.creatorČerná, Adéla
dc.date.accessioned2020-10-28T11:03:16Z
dc.date.available2020-10-28T11:03:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/122744
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the issue of acquired dysarthric and swallowing disorders in amyotrophic lateral sclerosis and on multidisciplinary care provided to patients with this disease. Theoretical part of the thesis is divided into three chapters. The introductory chapter presents a summary of current knowledge about amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The following two chapters are dedicated to dysarthria and dysphagia and their specifics in ALS. The practical part of the diploma thesis is represented by the fourth chapter which incorporates a research survey focused on multidisciplinary care provided to patients with ALS. The primary aim of the research is to evaluate the multidisciplinary care provided to two selected patients with ALS with a focus on speech and swallowing disorders. The secondary objectives of the research relate to the evaluation of the extent of acquired dysarthric and swallowing disorders of these patients, providing a comprehensive overview of the course and content of the provided care and gathering information to create information brochure for patients with ALS and caregivers. The research approach to achieve the determined objectives of the research survey is creation of case studies using qualitative methods of data collection, which is a structured interview...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku získané dysartrické poruchy a poruchy polykání při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou a na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s tímto onemocněním. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. Úvodní kapitola představuje souhrn současných poznatků o amyotrofické laterální skleróze (ALS). Následující dvě kapitoly se věnují dysartrii a dysfagii a jejich specifikům při ALS. Praktickou část diplomové práce představuje čtvrtá kapitola obsahující výzkumné šetření zaměřené na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s ALS. Primárním cílem výzkumného šetření závěrečné práce je zhodnocení této multidisciplinární péče poskytované dvěma vybraným pacientům s ALS se zaměřením na poruchy řeči a polykání. Vedlejší cíle výzkumného šetření se týkají zhodnocení rozsahu získané dysartrické poruchy a poruchy polykání u těchto pacientů, poskytnutí uceleného přehledu o průběhu a obsahu poskytované péče a shromáždění informací pro vytvoření informačního materiálu pro pacienty s ALS a pečující osoby. Výzkumným přístupem pro dosažení stanovených cílů výzkumného šetření je tvorba kazuistik s využitím kvalitativních metod sběru dat, jimiž je strukturovaný rozhovor pro vyplnění anamnestického dotazníku, vyšetření dysartrie a dysfagie a analýza...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectAmyotrophic lateral sclerosisen_US
dc.subjectmotor neuron diseaseen_US
dc.subjectdysarthriaen_US
dc.subjectdysphagiaen_US
dc.subjectmultidisciplinary careen_US
dc.subjectALSen_US
dc.subjectAmyotrofická laterální sklerózacs_CZ
dc.subjectonemocnění motorického neuronucs_CZ
dc.subjectdysartriecs_CZ
dc.subjectdysfagiecs_CZ
dc.subjectmultidisciplinární péčecs_CZ
dc.subjectALScs_CZ
dc.titleMultidisciplinární péče se zaměřením na poruchy řeči a polykání poskytovaná pacientům s amyotrofickou laterální sklérozoucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-14
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId225906
dc.title.translatedMmultidisciplinary care with the focus on speech and swallowing disorders provided to patients with amyotrophic lateral sclerosisen_US
dc.contributor.refereeHorynová, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na problematiku získané dysartrické poruchy a poruchy polykání při onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou a na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s tímto onemocněním. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. Úvodní kapitola představuje souhrn současných poznatků o amyotrofické laterální skleróze (ALS). Následující dvě kapitoly se věnují dysartrii a dysfagii a jejich specifikům při ALS. Praktickou část diplomové práce představuje čtvrtá kapitola obsahující výzkumné šetření zaměřené na multidisciplinární péči poskytovanou pacientům s ALS. Primárním cílem výzkumného šetření závěrečné práce je zhodnocení této multidisciplinární péče poskytované dvěma vybraným pacientům s ALS se zaměřením na poruchy řeči a polykání. Vedlejší cíle výzkumného šetření se týkají zhodnocení rozsahu získané dysartrické poruchy a poruchy polykání u těchto pacientů, poskytnutí uceleného přehledu o průběhu a obsahu poskytované péče a shromáždění informací pro vytvoření informačního materiálu pro pacienty s ALS a pečující osoby. Výzkumným přístupem pro dosažení stanovených cílů výzkumného šetření je tvorba kazuistik s využitím kvalitativních metod sběru dat, jimiž je strukturovaný rozhovor pro vyplnění anamnestického dotazníku, vyšetření dysartrie a dysfagie a analýza...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis is focused on the issue of acquired dysarthric and swallowing disorders in amyotrophic lateral sclerosis and on multidisciplinary care provided to patients with this disease. Theoretical part of the thesis is divided into three chapters. The introductory chapter presents a summary of current knowledge about amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The following two chapters are dedicated to dysarthria and dysphagia and their specifics in ALS. The practical part of the diploma thesis is represented by the fourth chapter which incorporates a research survey focused on multidisciplinary care provided to patients with ALS. The primary aim of the research is to evaluate the multidisciplinary care provided to two selected patients with ALS with a focus on speech and swallowing disorders. The secondary objectives of the research relate to the evaluation of the extent of acquired dysarthric and swallowing disorders of these patients, providing a comprehensive overview of the course and content of the provided care and gathering information to create information brochure for patients with ALS and caregivers. The research approach to achieve the determined objectives of the research survey is creation of case studies using qualitative methods of data collection, which is a structured interview...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV