Show simple item record

Changes of geochemistry of surface water in selected catchments of the Ore Mountains
dc.contributor.advisorMatoušková, Milada
dc.creatorNavrátilová, Denisa
dc.date.accessioned2020-10-28T10:55:45Z
dc.date.available2020-10-28T10:55:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/122704
dc.description.abstractThis master thesis focuses on an analysis of surface water chemistry, long-term trends and the impact of drought on changes in concentrations of selected parameters in the upper Svatava, Rolava and Načetínský potok basins located in the Ore Mountains. Research on water quality in mountain spring areas is important, the consequences of various changes can be easily observed there. This work analyses the changes in surface water chemistry and discusses their possible causes, especially the impact of peat bogs and dry episodes. The parameters of water temperature, conductivity, pH, BOD5, COD, TOC, concentration of nitrate nitrogen, total phosphorus, phosphates, sodium, potassium, calcium and iron were investigated for the period 1993-2018. The available data are analysed using evaluation methods according to ČSN 75 7221 as well as box plots, Pearson correlation coefficient, PCA analysis and Mann-Kendall test. The greatest anthropogenic influence exhibited in Svatava, almost all concentrations reached their highest values there. In the Rolava and Načetínský potok basins, the influence of peatlands manifested itself by increasing the concentrations of iron, TOC and COD. The results of trends showed an increase both in pH and in surface water temperature related to an increase in air temperature, on the...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou chemismu povrchových vod, dlouhodobými trendy a vlivem sucha na změny koncentrací vybraných parametrů v povodí horní Svatavy, Rolavy a Načetínského potoka nacházejících se v Krušných horách. Výzkum kvality vody v horských pramenných oblastech je důležitý, protože lze zde snadno pozorovat následky různých vlivů. Práce se zaměřuje na analýzu změn chemismu povrchových vod a nalezení jejich možných příčin, zejména vlivu rašelinišť a suchých epizod. Byly zkoumány parametry teploty vody, konduktivity, pH, BSK5, CHSK, TOC, koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu, fosforečnanů, sodíku, draslíku, vápníku a železa v období 1993-2018. K analýze dat byly využity metody hodnocení pomocí ČSN 75 7221, krabicových grafů, Pearsonova korelačního koeficientu, PCA analýzy a Mann-Kendallova testu. Největší antropogenní ovlivnění se projevilo na Svatavě, kde téměř všechny koncentrace dosahují nejvyšších hodnot. V povodí Rolavy a Načetínského potoka se projevil vliv rašelinišť zvýšením koncentrací železa, TOC a CHSK. Výsledky trendů ukázaly nárůst pH a zvyšování teploty povrchové vody ve vazbě na nárůst teploty vzduchu a snižování konduktivity, koncentrací dusičnanového dusíku, draslíku a vápníku. Období hydrologického sucha se projevilo nárůstem koncentrací především u...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectRainfall-runoff regimeen_US
dc.subjectwater temperatureen_US
dc.subjectphysical-chemical parametersen_US
dc.subjectbiogeochemical parametersen_US
dc.subjectorganic substancesen_US
dc.subjectclimate changeen_US
dc.subjectland coveren_US
dc.subjectSrážko-odtokový režimcs_CZ
dc.subjectteplota vodycs_CZ
dc.subjectfyzikálně-chemické parametrycs_CZ
dc.subjectbiochemické parametrycs_CZ
dc.subjectorganické látkycs_CZ
dc.subjectzměna klimatucs_CZ
dc.subjectland covercs_CZ
dc.titleZměny geochemismu povrchových vod ve vybraných povodích Krušných horcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-22
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId209398
dc.title.translatedChanges of geochemistry of surface water in selected catchments of the Ore Mountainsen_US
dc.contributor.refereeBenešová, Libuše
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá analýzou chemismu povrchových vod, dlouhodobými trendy a vlivem sucha na změny koncentrací vybraných parametrů v povodí horní Svatavy, Rolavy a Načetínského potoka nacházejících se v Krušných horách. Výzkum kvality vody v horských pramenných oblastech je důležitý, protože lze zde snadno pozorovat následky různých vlivů. Práce se zaměřuje na analýzu změn chemismu povrchových vod a nalezení jejich možných příčin, zejména vlivu rašelinišť a suchých epizod. Byly zkoumány parametry teploty vody, konduktivity, pH, BSK5, CHSK, TOC, koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu, fosforečnanů, sodíku, draslíku, vápníku a železa v období 1993-2018. K analýze dat byly využity metody hodnocení pomocí ČSN 75 7221, krabicových grafů, Pearsonova korelačního koeficientu, PCA analýzy a Mann-Kendallova testu. Největší antropogenní ovlivnění se projevilo na Svatavě, kde téměř všechny koncentrace dosahují nejvyšších hodnot. V povodí Rolavy a Načetínského potoka se projevil vliv rašelinišť zvýšením koncentrací železa, TOC a CHSK. Výsledky trendů ukázaly nárůst pH a zvyšování teploty povrchové vody ve vazbě na nárůst teploty vzduchu a snižování konduktivity, koncentrací dusičnanového dusíku, draslíku a vápníku. Období hydrologického sucha se projevilo nárůstem koncentrací především u...cs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis focuses on an analysis of surface water chemistry, long-term trends and the impact of drought on changes in concentrations of selected parameters in the upper Svatava, Rolava and Načetínský potok basins located in the Ore Mountains. Research on water quality in mountain spring areas is important, the consequences of various changes can be easily observed there. This work analyses the changes in surface water chemistry and discusses their possible causes, especially the impact of peat bogs and dry episodes. The parameters of water temperature, conductivity, pH, BOD5, COD, TOC, concentration of nitrate nitrogen, total phosphorus, phosphates, sodium, potassium, calcium and iron were investigated for the period 1993-2018. The available data are analysed using evaluation methods according to ČSN 75 7221 as well as box plots, Pearson correlation coefficient, PCA analysis and Mann-Kendall test. The greatest anthropogenic influence exhibited in Svatava, almost all concentrations reached their highest values there. In the Rolava and Načetínský potok basins, the influence of peatlands manifested itself by increasing the concentrations of iron, TOC and COD. The results of trends showed an increase both in pH and in surface water temperature related to an increase in air temperature, on the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV