Show simple item record

The importance of bacteria for deadwood decomposition in forest ecosystems
Význam bakterií pro rozklad dřevní hmoty v lesních ekosystémech
dc.contributor.advisorBaldrian, Petr
dc.creatorNémethová, Ema
dc.date.accessioned2020-10-16T09:59:12Z
dc.date.available2020-10-16T09:59:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121965
dc.description.abstractForest ecosystems represent a huge reservoir of carbon. The volume of deadwood in managed forests is in the tens of m3 h-1, while unmanaged forests have the volume of deadwood in hundreds of m3 ha- 1. Deadwood is a substrate with a high potential for decomposition. However, deadwood is a specific habitat that has a high C/N ratio and changes due to ongoing decomposition. The C/N ratio decreases with increasing decay time. In addition to the C/N ratio, the pH also changes during the wood pulping process, due to the decomposition of plant biomass by fungi. Moreover, deadwood has a high impermeability. The main decomposers of dead wood are fungi. In addition to them, bacteria, which are numerous in deadwood, also contribute to decomposition. Bacterial communities that decompose woody biomass are affected by these factors, and their distribution is also affected by dead tree species. The aim of this study was to describe how bacterial communities associated with deadwood change during decay. The most significant factor in the decomposition by bacterial communities is the time of decay. Bacteria found in short-decaying wood (less than 16 years old) are more diverse than those found in long-decaying wood. Methylotrophic bacteria and N-fixing bacteria are common in short-decaying wood as well. N-fixing...en_US
dc.description.abstractLesné ekosystémy predstavujú obrovský rezervoár uhlíku. Objem mŕtveho dreva sa v lesoch s manažmentom pohybuje v desiatkach m3 h-1, zatiaľ čo lesy bez manažmentu majú objem mŕtveho dreva v stovkách m3 ha-1. Mŕtve drevo predstavuje substrát s vysokým potenciálom na rozklad. Je to však špecifický habitat, ktorý má vysoký pomer C/N a kvôli prebiehajúcemu rozkladu sa mení. Pomer C/N sa s narastajúcim časom tlenia znižuje. Okrem C/N pomeru sa mení aj pH počas procesu tlenia dreva, kvôli rozkladu rastlinnej biomasy hubami. Zároveň má mŕtve drevo pomerne vysokú impermeabilitu. Hlavnými dekompozítormi mŕtveho dreva sú huby. Okrem nich k dekompozícií prispievajú aj baktérie, ktoré sú v mŕtvom dreve početné. Spoločenstvá baktérií rozkladajúce drevnú biomasu sú ovplyvnené týmito faktormi, navyše ich rozloženie je ovplyvnené aj druhom mŕtveho stromu. Cieľom tejto štúdie bolo popísať ako sa v priebehu tlenia menia bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom. Najvýraznejším faktorom na rozloženie bakteriálnych spoločenstiev je doba tlenia. Baktérie vyskytujúce sa v krátko tlejúcom dreve (menej než 16 rokov) sú viac rozmanité než tie, ktoré sa nachádzajú v dlho tlejúcom dreve. V krátko tlejúcom dreve sú časté metylotrofné baktérie a baktérie fixujúce N. N fixujúce baktérie boli v tejto štúdií prítomné...cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbacteriaen_US
dc.subjectmicrobial ecologyen_US
dc.subjectdecompositionen_US
dc.subjectforest soilsen_US
dc.subjectdeadwooden_US
dc.subjectcelluloseen_US
dc.subjectchitinen_US
dc.subjectN-fixationen_US
dc.subjectbakteriecs_CZ
dc.subjectekologie mikroorganismůcs_CZ
dc.subjectrozkladcs_CZ
dc.subjectlesní půdycs_CZ
dc.subjectmrtvé dřevocs_CZ
dc.subjectcelulózacs_CZ
dc.subjectchitincs_CZ
dc.subjectfixace Ncs_CZ
dc.titleVýznam baktérií pre rozklad drevnej hmoty v lesných ekosystémochsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-09
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200195
dc.title.translatedThe importance of bacteria for deadwood decomposition in forest ecosystemsen_US
dc.title.translatedVýznam bakterií pro rozklad dřevní hmoty v lesních ekosystémechcs_CZ
dc.contributor.refereeBárta, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMikrobiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineMicrobiologyen_US
thesis.degree.programBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Genetics and Microbiologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMikrobiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMicrobiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csLesné ekosystémy predstavujú obrovský rezervoár uhlíku. Objem mŕtveho dreva sa v lesoch s manažmentom pohybuje v desiatkach m3 h-1, zatiaľ čo lesy bez manažmentu majú objem mŕtveho dreva v stovkách m3 ha-1. Mŕtve drevo predstavuje substrát s vysokým potenciálom na rozklad. Je to však špecifický habitat, ktorý má vysoký pomer C/N a kvôli prebiehajúcemu rozkladu sa mení. Pomer C/N sa s narastajúcim časom tlenia znižuje. Okrem C/N pomeru sa mení aj pH počas procesu tlenia dreva, kvôli rozkladu rastlinnej biomasy hubami. Zároveň má mŕtve drevo pomerne vysokú impermeabilitu. Hlavnými dekompozítormi mŕtveho dreva sú huby. Okrem nich k dekompozícií prispievajú aj baktérie, ktoré sú v mŕtvom dreve početné. Spoločenstvá baktérií rozkladajúce drevnú biomasu sú ovplyvnené týmito faktormi, navyše ich rozloženie je ovplyvnené aj druhom mŕtveho stromu. Cieľom tejto štúdie bolo popísať ako sa v priebehu tlenia menia bakteriálne spoločenstvá asociované s mŕtvym drevom. Najvýraznejším faktorom na rozloženie bakteriálnych spoločenstiev je doba tlenia. Baktérie vyskytujúce sa v krátko tlejúcom dreve (menej než 16 rokov) sú viac rozmanité než tie, ktoré sa nachádzajú v dlho tlejúcom dreve. V krátko tlejúcom dreve sú časté metylotrofné baktérie a baktérie fixujúce N. N fixujúce baktérie boli v tejto štúdií prítomné...cs_CZ
uk.abstract.enForest ecosystems represent a huge reservoir of carbon. The volume of deadwood in managed forests is in the tens of m3 h-1, while unmanaged forests have the volume of deadwood in hundreds of m3 ha- 1. Deadwood is a substrate with a high potential for decomposition. However, deadwood is a specific habitat that has a high C/N ratio and changes due to ongoing decomposition. The C/N ratio decreases with increasing decay time. In addition to the C/N ratio, the pH also changes during the wood pulping process, due to the decomposition of plant biomass by fungi. Moreover, deadwood has a high impermeability. The main decomposers of dead wood are fungi. In addition to them, bacteria, which are numerous in deadwood, also contribute to decomposition. Bacterial communities that decompose woody biomass are affected by these factors, and their distribution is also affected by dead tree species. The aim of this study was to describe how bacterial communities associated with deadwood change during decay. The most significant factor in the decomposition by bacterial communities is the time of decay. Bacteria found in short-decaying wood (less than 16 years old) are more diverse than those found in long-decaying wood. Methylotrophic bacteria and N-fixing bacteria are common in short-decaying wood as well. N-fixing...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV