Show simple item record

Juvenile criminal proceedings
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorSakařová, Michaela
dc.date.accessioned2020-10-13T10:09:20Z
dc.date.available2020-10-13T10:09:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121652
dc.description.abstractTato práce se zabývá soudnictvím ve věcech mládeže a zaměřuje se zejména na procesní otázky postihu kriminality mládeže, který se značně liší od postihu trestné činnosti dospělých pachatelů. Potřeba specifického zacházení s mládeží vychází ze zkušenosti, že duševní vývoj dospívajících jedinců dosud není ukončen, a proto je nezbytné k nim přistupovat s vědomím, že vyžadují větší péči a ochranu. K obezřetnějšímu, přístupu k nedospělým pachatelům z řad mládeže vyzývá i množství mezinárodních dokumentů. Trestní právo mládeže tak představuje souhrn odchylek od obecné úpravy, které se uplatní pouze ve vztahu k mladistvým delikventům a jejichž cílem je ochránit je před kriminální budoucností a přivést je k nalezení vhodného společenského uplatnění. V České republice trestní odpovědnost mládeže, její sankcionování a postupy řešení její trestné činnosti upravuje komplexně zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Tento zákon dělí mládež na trestně neodpovědné děti mladší 15 let a trestně odpovědné mladistvé ve věku od 15 do 18 let. Trestní řízení proti mladistvým a řízení o činech jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let se liší jak od standardního trestního řízení, tak od sebe navzájem. Úvodní část práce je věnována obecným otázkám trestního práva mládeže a představení mezinárodních...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with juvenile justice and focuses mainly on procedural issues of punishment of juvenile criminality, which considerably differs from punishment of adult offenders. The need for specific treatment of youth comes from experience with mental development of adolescents which is not fully finished at their age, and that is why we need to approach them carefully as they need greater care and protection. A number of international documents also call for a more prudent approach to juvenile offenders. Juvenile criminal law presents the sum of deviations from the general arrangement that can be used only in relation to juvenile delinquents and whose aim is to protect them against criminal future and guide them into finding suitable social position. Czech Republic regulates juvenile criminal liability, its sanctioning and procedures of solution to criminality by Juvenile Justice Act No. 218/2003 Coll. This Act divides the youth into not criminally liable children under the age of fifteen and criminally liable juveniles in the age between fifteen and eighteen. Criminal proceedings against juveniles and proceedings for unlawful action committed by children under the age of fifteen differ from each other, but also differ from criminal proceedings as covered by the Code of Criminal Procedure....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectmládežcs_CZ
dc.subjectodkloncs_CZ
dc.subjectrestorativní justicecs_CZ
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectjuvenileen_US
dc.subjectdiversionen_US
dc.subjectrestorative justiceen_US
dc.titleTrestní řízení ve věcech mládežecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-26
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId222295
dc.title.translatedJuvenile criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereePelc, Vladimír
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá soudnictvím ve věcech mládeže a zaměřuje se zejména na procesní otázky postihu kriminality mládeže, který se značně liší od postihu trestné činnosti dospělých pachatelů. Potřeba specifického zacházení s mládeží vychází ze zkušenosti, že duševní vývoj dospívajících jedinců dosud není ukončen, a proto je nezbytné k nim přistupovat s vědomím, že vyžadují větší péči a ochranu. K obezřetnějšímu, přístupu k nedospělým pachatelům z řad mládeže vyzývá i množství mezinárodních dokumentů. Trestní právo mládeže tak představuje souhrn odchylek od obecné úpravy, které se uplatní pouze ve vztahu k mladistvým delikventům a jejichž cílem je ochránit je před kriminální budoucností a přivést je k nalezení vhodného společenského uplatnění. V České republice trestní odpovědnost mládeže, její sankcionování a postupy řešení její trestné činnosti upravuje komplexně zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Tento zákon dělí mládež na trestně neodpovědné děti mladší 15 let a trestně odpovědné mladistvé ve věku od 15 do 18 let. Trestní řízení proti mladistvým a řízení o činech jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let se liší jak od standardního trestního řízení, tak od sebe navzájem. Úvodní část práce je věnována obecným otázkám trestního práva mládeže a představení mezinárodních...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with juvenile justice and focuses mainly on procedural issues of punishment of juvenile criminality, which considerably differs from punishment of adult offenders. The need for specific treatment of youth comes from experience with mental development of adolescents which is not fully finished at their age, and that is why we need to approach them carefully as they need greater care and protection. A number of international documents also call for a more prudent approach to juvenile offenders. Juvenile criminal law presents the sum of deviations from the general arrangement that can be used only in relation to juvenile delinquents and whose aim is to protect them against criminal future and guide them into finding suitable social position. Czech Republic regulates juvenile criminal liability, its sanctioning and procedures of solution to criminality by Juvenile Justice Act No. 218/2003 Coll. This Act divides the youth into not criminally liable children under the age of fifteen and criminally liable juveniles in the age between fifteen and eighteen. Criminal proceedings against juveniles and proceedings for unlawful action committed by children under the age of fifteen differ from each other, but also differ from criminal proceedings as covered by the Code of Criminal Procedure....en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV