Show simple item record

Prague as a Literary Topos by French authors
Topos Prahy ve francouzské literatuře
dc.contributor.advisorFučíková, Milena
dc.creatorŠimr, Patrik
dc.date.accessioned2020-10-12T11:21:10Z
dc.date.available2020-10-12T11:21:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121524
dc.description.abstractDiplomová práce psaná ve francouzském jazyce "Le topos de Prague dans la littérature francaise" analyzuje literární texty: Le Passant de Prague a Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée a báseň Karlův most z Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. Důraz je v hlavní části práce kladen na využití jedinečného toposu Prahy, účel jeho výběru, roli a funkci v literárním textu, stejně jako intertextuální provázanost s jinými díly pracujícími s motivem Prahy. V úplném úvodu práce je tento literárně teoretický pojem definován a demonstrován i na jiných příkladech, než je toto hlavní město, jelikož existuje více definicí a nejednoznačnost chápání tohoto pojmu by mohla způsobit obtíže při interpretaci výsledků analýzy textů. Výsledkem práce je množstvím omezený, přesto tři století a vícero žánrů pokrývající soubor frankofonních textů, které pracují s toposem Prahy, obohacený v závěru práce o didaktický nástin využití výsledků, potažmo tématu práce obecně, v hodinách francouzského jazyka na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau;cs_CZ
dc.description.abstractThis master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée and poem Charles Bridge from Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. In the main part of the work emphasis is placed on the use of the unique topos of Prague, the purpose of its selection, its role and function in the literary text, as well as intertextual interconnection with other works working with the motifs of Prague. In the introduction, a literary theoretical concept is defined and demonstrated on other examples than this capital city, as there are more definitions and ambiguity in the understanding of this concept could cause difficulties in interpreting the results of text analysis. The result of the work is a limited number, yet three centuries and several genres covering a set of francophone texts that work with the topos of Prague. This is at the end enriched of work with a didactic outline of the use of results, actually the topic of this work in general, in French language lessons in Czech schools. KEYWORDS topos;...en_US
dc.languageFrenchcs_CZ
dc.language.isofr_FR
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecttoposcs_CZ
dc.subjectPrahacs_CZ
dc.subjectfrancouzská literaturacs_CZ
dc.subjectApollinairecs_CZ
dc.subjectKunderacs_CZ
dc.subjectBinetcs_CZ
dc.subjectSitrukcs_CZ
dc.subjectChateaubriandcs_CZ
dc.subjectMériméecs_CZ
dc.subjectThibodeau;cs_CZ
dc.subjecttoposen_US
dc.subjectPragueen_US
dc.subjectfrench literatureen_US
dc.subjectApollinaireen_US
dc.subjectKunderaen_US
dc.subjectBineten_US
dc.subjectSitruken_US
dc.subjectChateaubrianden_US
dc.subjectMériméeen_US
dc.subjectThibodeau;en_US
dc.titleLe topos de Prague dans la littérature françaisefr_FR
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-10
dc.description.departmentKatedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId214832
dc.title.translatedPrague as a Literary Topos by French authorsen_US
dc.title.translatedTopos Prahy ve francouzské literatuřecs_CZ
dc.contributor.refereeListíková, Renáta
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools French Language - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools French Language - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce psaná ve francouzském jazyce "Le topos de Prague dans la littérature francaise" analyzuje literární texty: Le Passant de Prague a Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée a báseň Karlův most z Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. Důraz je v hlavní části práce kladen na využití jedinečného toposu Prahy, účel jeho výběru, roli a funkci v literárním textu, stejně jako intertextuální provázanost s jinými díly pracujícími s motivem Prahy. V úplném úvodu práce je tento literárně teoretický pojem definován a demonstrován i na jiných příkladech, než je toto hlavní město, jelikož existuje více definicí a nejednoznačnost chápání tohoto pojmu by mohla způsobit obtíže při interpretaci výsledků analýzy textů. Výsledkem práce je množstvím omezený, přesto tři století a vícero žánrů pokrývající soubor frankofonních textů, které pracují s toposem Prahy, obohacený v závěru práce o didaktický nástin využití výsledků, potažmo tématu práce obecně, v hodinách francouzského jazyka na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau;cs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée and poem Charles Bridge from Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. In the main part of the work emphasis is placed on the use of the unique topos of Prague, the purpose of its selection, its role and function in the literary text, as well as intertextual interconnection with other works working with the motifs of Prague. In the introduction, a literary theoretical concept is defined and demonstrated on other examples than this capital city, as there are more definitions and ambiguity in the understanding of this concept could cause difficulties in interpreting the results of text analysis. The result of the work is a limited number, yet three centuries and several genres covering a set of francophone texts that work with the topos of Prague. This is at the end enriched of work with a didactic outline of the use of results, actually the topic of this work in general, in French language lessons in Czech schools. KEYWORDS topos;...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV