Show simple item record

Artificial intelligence and liability in private law
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorLehocký, Martin
dc.date.accessioned2020-10-12T11:20:06Z
dc.date.available2020-10-12T11:20:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121518
dc.description.abstractUmělá inteligence a odpovědnost v soukromém právu Abstrakt Tato rigorózní práce posuzuje odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s umělou inteligencí, a to dle platné právní úpravy a zároveň se zabývá tím, zda současná právní úprava je připravena plnit svou funkci i ve vztahu k tak modernímu fenoménu jako je právě umělá inteligence. V úvodu této práce je vymezen pojem umělé inteligence. V další části se práce věnuje zkoumání zahraničních právních úprav, které určitým způsobem přistoupily k reflexi umělé inteligence, a to v rámci judikatury či přímo v rámci legislativy. V této části není opomenut ani přístup Evropské unie a České republiky. V další části této práce je vymezen další klíčový pojem, a to pojem odpovědnosti v rámci českého právního řádu, jeho pojem, východiska a obecné předpoklady odpovědnosti. Na základě definice pojmu odpovědnosti dochází k vymezení dalších možností, které je relevantní ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence zkoumat s ohledem na současný stupeň technologického vývoje umělé inteligence. V následující části této práci je posuzována odpovědnost umělé inteligence dle aktuální právní úpravy a v této souvislosti jsou zkoumány limity právní úpravy ve vztahu k umělé inteligence, a to i s ohledem na budoucí vývoj umělé inteligence. Následně jsou v rámci právní úpravy zkoumány...cs_CZ
dc.description.abstractArtificial intelligence and liability in private law Abstract This rigorous thesis assesses the liability for damage incurred in connection with artificial intelligence according to the valid legislation and at the same time deals with whether the current legislation is ready to perform its function in relation to such a modern phenomenon as the artificial intelligence. At the beginning of this thesis is defined the concept of artificial intelligence. The next part of the thesis is devoted to the research of foreign legal regulations, which in some way proceeded to the reflection of artificial intelligence, either within the case law or directly within the legislation. This part does not neglect the approach of the European Union and the Czech Republic. In the next part of this thesis is defined another key concept, namely the concept of liability within the Czech legislation, its concept, starting points and general assumptions of responsibility. On the basis of the definition of the concept of liability, further possibilities are defined which are relevant in relation to the liability of artificial intelligence to study with regard to the current stage of technological development of artificial intelligence. In the following part of this thesis, the liability of artificial intelligence is assessed...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectumělá inteligencecs_CZ
dc.subjectodpovědnostcs_CZ
dc.subjectobčanské právocs_CZ
dc.subjectartificial intelligenceen_US
dc.subjectliabilityen_US
dc.subjectcivil lawen_US
dc.titleUmělá inteligence a odpovědnost v soukromém právucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-24
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId214158
dc.title.translatedArtificial intelligence and liability in private lawen_US
dc.contributor.refereeFrinta, Ondřej
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csUmělá inteligence a odpovědnost v soukromém právu Abstrakt Tato rigorózní práce posuzuje odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s umělou inteligencí, a to dle platné právní úpravy a zároveň se zabývá tím, zda současná právní úprava je připravena plnit svou funkci i ve vztahu k tak modernímu fenoménu jako je právě umělá inteligence. V úvodu této práce je vymezen pojem umělé inteligence. V další části se práce věnuje zkoumání zahraničních právních úprav, které určitým způsobem přistoupily k reflexi umělé inteligence, a to v rámci judikatury či přímo v rámci legislativy. V této části není opomenut ani přístup Evropské unie a České republiky. V další části této práce je vymezen další klíčový pojem, a to pojem odpovědnosti v rámci českého právního řádu, jeho pojem, východiska a obecné předpoklady odpovědnosti. Na základě definice pojmu odpovědnosti dochází k vymezení dalších možností, které je relevantní ve vztahu k odpovědnosti umělé inteligence zkoumat s ohledem na současný stupeň technologického vývoje umělé inteligence. V následující části této práci je posuzována odpovědnost umělé inteligence dle aktuální právní úpravy a v této souvislosti jsou zkoumány limity právní úpravy ve vztahu k umělé inteligence, a to i s ohledem na budoucí vývoj umělé inteligence. Následně jsou v rámci právní úpravy zkoumány...cs_CZ
uk.abstract.enArtificial intelligence and liability in private law Abstract This rigorous thesis assesses the liability for damage incurred in connection with artificial intelligence according to the valid legislation and at the same time deals with whether the current legislation is ready to perform its function in relation to such a modern phenomenon as the artificial intelligence. At the beginning of this thesis is defined the concept of artificial intelligence. The next part of the thesis is devoted to the research of foreign legal regulations, which in some way proceeded to the reflection of artificial intelligence, either within the case law or directly within the legislation. This part does not neglect the approach of the European Union and the Czech Republic. In the next part of this thesis is defined another key concept, namely the concept of liability within the Czech legislation, its concept, starting points and general assumptions of responsibility. On the basis of the definition of the concept of liability, further possibilities are defined which are relevant in relation to the liability of artificial intelligence to study with regard to the current stage of technological development of artificial intelligence. In the following part of this thesis, the liability of artificial intelligence is assessed...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV