Show simple item record

The application of musical didactic tools for teaching piano at elementary art schools
dc.contributor.advisorDvořáková, Jiřina
dc.creatorMužíková, Petra
dc.date.accessioned2020-10-09T11:59:56Z
dc.date.available2020-10-09T11:59:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121468
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou využívání hudebně didaktických pomůcek ve studiu oboru Hra na klavír na základních uměleckých školách do 5. ročníku studia. Nejprve představuje jednotlivé oblasti dětského psychického a psychomotorického vývoje, na nichž autorka demonstruje vazbu mezi vývojem dětí a pozitivními dopady použití hudebně didaktických pomůcek ve výuce. Těžištěm práce je následné přiblížení a návrh využití konkrétních hudebně didaktických pomůcek pro studium oboru Hra na klavír, tedy předmětů Hra na klavír a Hudební nauka, v rámci vzdělávání na základních uměleckých školách. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům ovlivňujícím funkčnost těchto pomůcek. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníku vytvořeného a rozeslaného klavírním pedagogům, na jehož základě je mimo jiné založen výběr popisovaných hudebně didaktických pomůcek. Práce vznikla se záměrem obeznámit začínající pedagogy se širokou škálou hudebně didaktických pomůcek. Může napomoci v lepší orientaci v dostupných materiálech pro pedagogickou praxi a k efektivnějšímu pojetí výuky. Klíčová slova Hudebně didaktické pomůcky, výuka klavíru, hudební nauka, pedagogikacs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of using musical teaching aids in the study of piano playing at music schools up to the 5th year of study. First, it presents individual areas of children's psychological and psychomotor development, in which the author demonstrates the link between children's development and the positive effects of the use of musical teaching aids in teaching. The subsequent focus of the work is an introduction of and a proposal for the use of specific musical didactic aids for the study of piano playing, i.e. in the subjects Piano and Music Theory, in the framework of education at music schools. Attention is paid to individual aspects influencing the functionality of these aids. The results of a questionnaire created and sent to piano teachers are also presented, on the basis of which, among other things, a selection of the described musical didactic aids is based. The thesis was created with the intention of acquainting beginning teachers with a wide range of musical teaching aids. It can help with better orientation in the available materials for pedagogical practice and with a more effective conception of teaching. Keywords Musical didactic aids, piano lessons, music theory, pedagogyen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectMusical didactic aidsen_US
dc.subjectpiano lessonsen_US
dc.subjectmusic theoryen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectHudebně didaktické pomůckycs_CZ
dc.subjectvýuka klavírucs_CZ
dc.subjecthudební naukacs_CZ
dc.subjectpedagogikacs_CZ
dc.titleVyužití hudebně didaktických pomůcek pro výuku klavíru v základních uměleckých školáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-18
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId213275
dc.title.translatedThe application of musical didactic tools for teaching piano at elementary art schoolsen_US
dc.contributor.refereeTichá, Libuše
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra hudební výchovycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou využívání hudebně didaktických pomůcek ve studiu oboru Hra na klavír na základních uměleckých školách do 5. ročníku studia. Nejprve představuje jednotlivé oblasti dětského psychického a psychomotorického vývoje, na nichž autorka demonstruje vazbu mezi vývojem dětí a pozitivními dopady použití hudebně didaktických pomůcek ve výuce. Těžištěm práce je následné přiblížení a návrh využití konkrétních hudebně didaktických pomůcek pro studium oboru Hra na klavír, tedy předmětů Hra na klavír a Hudební nauka, v rámci vzdělávání na základních uměleckých školách. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům ovlivňujícím funkčnost těchto pomůcek. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníku vytvořeného a rozeslaného klavírním pedagogům, na jehož základě je mimo jiné založen výběr popisovaných hudebně didaktických pomůcek. Práce vznikla se záměrem obeznámit začínající pedagogy se širokou škálou hudebně didaktických pomůcek. Může napomoci v lepší orientaci v dostupných materiálech pro pedagogickou praxi a k efektivnějšímu pojetí výuky. Klíčová slova Hudebně didaktické pomůcky, výuka klavíru, hudební nauka, pedagogikacs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the topic of using musical teaching aids in the study of piano playing at music schools up to the 5th year of study. First, it presents individual areas of children's psychological and psychomotor development, in which the author demonstrates the link between children's development and the positive effects of the use of musical teaching aids in teaching. The subsequent focus of the work is an introduction of and a proposal for the use of specific musical didactic aids for the study of piano playing, i.e. in the subjects Piano and Music Theory, in the framework of education at music schools. Attention is paid to individual aspects influencing the functionality of these aids. The results of a questionnaire created and sent to piano teachers are also presented, on the basis of which, among other things, a selection of the described musical didactic aids is based. The thesis was created with the intention of acquainting beginning teachers with a wide range of musical teaching aids. It can help with better orientation in the available materials for pedagogical practice and with a more effective conception of teaching. Keywords Musical didactic aids, piano lessons, music theory, pedagogyen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV