Show simple item record

Crime relating to the abuse of addictive substances
dc.creatorKoula, Ivo
dc.date.accessioned2021-05-20T11:36:31Z
dc.date.available2021-05-20T11:36:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121467
dc.description.abstractNázev práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře s českou hmotněprávní úpravou tzv. drogových trestných činů vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 TrZ. V této práci bude poskytnuta obecná charakteristika jednotlivých relevantních trestných činů, jejich výklad, jakož i některé pojmy, které jsou s těmito trestnými činy spojeny, a které jsou stále předmětem diskuzí. Celkově je práce dělena do šesti částí. První část je věnována objasnění několika nejzákladnějších pojmů, kterých je v práci dále užíváno a jejichž pochopení je nezbytné pro pochopení zbytku textu, jakož i účelu některých zákonných ustanovení, která jsou dále řešena. Druhá část se zaobírá problematikou návykových či omamných a psychotropních látek jako takových. Tato část poskytuje několikero možných variant členění těchto látek do skupin a podskupin dle nejrůznějších hledisek. Závěrem jsou zmapovány jednotlivé skupiny návykových látek s přihlédnutím k jejich charakteristickým psychoaktivním účinkům, toxicitě či způsobilosti vyvolat u jedince psychickou nebo fyzickou závislost. U každé z jednotlivých skupin látek jsou rovněž uvedeny jejich nejvýznamnější zástupci. Ve třetí části je zmapován historický vývoj právní úpravy...cs_CZ
dc.description.abstractNázev práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce Title Criminal offences related to substance abuse. Abstract The main purpose of this work is to acquaint the reader with the Czech legal regulation of the so-called drug criminal offenses defined in the provisions of Sections 283 to 287 of the Criminal Code in the view of substantive law. This work will provide a general description of individual relevant crimes, their interpretation, as well as analysis of some terms that are associated with these crimes and which are still under discussion. Overall, the work is divided into six parts. The first part is devoted to the explanation of several basic terms, which are used in the work and whose understanding is necessary to understand the rest of the text, as well as the purpose of some legal provisions, which are further addressed. The second part deals with the issue of addictive or narcotic and psychotropic substances as such. This part provides several possible variations of the classification of these substances into groups and subgroups according to various aspects. Finally, the individual groups of addictive substances are mapped with regard to their characteristic psychoactive effects, toxicity or ability to induce psychological or physical dependence on an individual. For each of the groups of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleTrestná činnost související se zneužíváním návykových látekcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-18
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId225111
dc.title.translatedCrime relating to the abuse of addictive substancesen_US
dc.contributor.refereeHeranová, Simona
dc.identifier.aleph002384187
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csNázev práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Abstrakt Hlavním účelem této práce je seznámit čtenáře s českou hmotněprávní úpravou tzv. drogových trestných činů vymezených v ustanoveních § 283 až § 287 TrZ. V této práci bude poskytnuta obecná charakteristika jednotlivých relevantních trestných činů, jejich výklad, jakož i některé pojmy, které jsou s těmito trestnými činy spojeny, a které jsou stále předmětem diskuzí. Celkově je práce dělena do šesti částí. První část je věnována objasnění několika nejzákladnějších pojmů, kterých je v práci dále užíváno a jejichž pochopení je nezbytné pro pochopení zbytku textu, jakož i účelu některých zákonných ustanovení, která jsou dále řešena. Druhá část se zaobírá problematikou návykových či omamných a psychotropních látek jako takových. Tato část poskytuje několikero možných variant členění těchto látek do skupin a podskupin dle nejrůznějších hledisek. Závěrem jsou zmapovány jednotlivé skupiny návykových látek s přihlédnutím k jejich charakteristickým psychoaktivním účinkům, toxicitě či způsobilosti vyvolat u jedince psychickou nebo fyzickou závislost. U každé z jednotlivých skupin látek jsou rovněž uvedeny jejich nejvýznamnější zástupci. Ve třetí části je zmapován historický vývoj právní úpravy...cs_CZ
uk.abstract.enNázev práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce Title Criminal offences related to substance abuse. Abstract The main purpose of this work is to acquaint the reader with the Czech legal regulation of the so-called drug criminal offenses defined in the provisions of Sections 283 to 287 of the Criminal Code in the view of substantive law. This work will provide a general description of individual relevant crimes, their interpretation, as well as analysis of some terms that are associated with these crimes and which are still under discussion. Overall, the work is divided into six parts. The first part is devoted to the explanation of several basic terms, which are used in the work and whose understanding is necessary to understand the rest of the text, as well as the purpose of some legal provisions, which are further addressed. The second part deals with the issue of addictive or narcotic and psychotropic substances as such. This part provides several possible variations of the classification of these substances into groups and subgroups according to various aspects. Finally, the individual groups of addictive substances are mapped with regard to their characteristic psychoactive effects, toxicity or ability to induce psychological or physical dependence on an individual. For each of the groups of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV