Show simple item record

Influence of tumor microenvironment, cellular and humoral immunity on cancer pathogenesis.
dc.contributor.advisorZávadová, Eva
dc.creatorŠpaček, Jan
dc.date.accessioned2021-03-26T14:34:39Z
dc.date.available2021-03-26T14:34:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121433
dc.description.abstractOnkologická onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Na předních příčkách příčiny úmrtí stojí karcinom prsu a kolorektální karcinom. Jednou ze základních oblastí současného klinického výzkumu v onkologii, který má za cíl optimalizovat rozhodování o dalším terapeutickém postupu u konkrétního nemocného, je studium prognostických biomarkerů. Imunitní reakce a procesy v nádorovém mikroprostředí podle posledních poznatků do značné míry ovlivňují biologickou povahu nádoru ve smyslu jeho agresivity a schopnosti metastazovat v organismu hostitele. Existují určité nádory, které mají schopnost indukovat silnou imunitní reakci a jiné naproti tomu nikoli. Ukazuje se, že schopnost navodit protinádorovou buněčnou reakci a atrahovat specifické subpopulace T lymfocytů přímo do nádorové tkáně je velmi úzce spojena s prognózou onkologických pacientů. Existují důkazy o vzájemném vztahu přítomnosti tumor infiltrujících lymfocytů v nádorové tkáni a délkou přežití onkologického pacienta, tedy mírou agresivity primárního tumoru. Stratifikace pacientů s onkologickým onemocněním na základě imunoprediktorů jak v séru, tak přímo v nádorovém mikroprostředí umožňuje identifikovat vhodné kandidáty pro moderní protinádorovou imunoterapii, která je již v současnosti standardní terapeutickou modalitou....cs_CZ
dc.description.abstractCancer is the second leading cause of death in the Czech Republic. Breast cancer and colorectal cancer have relatively high mortality rate. One of the areas of current clinical research in oncology is the study of prognostic biomarkers, which aims to optimize the decision-making process for a patient. Immune response and processes in the tumor microenvironment have been shown to influence to a large extent the biological nature of the tumor in terms of its aggressiveness and ability to metastasize in the host's body. There are certain tumors that could induce a strong immune response, while others do not. The ability to induce an anti-tumor cell response and to attract specific lymphocyte subpopulations directly into tumor tissue has been shown to be very closely related to the prognosis of cancer patients. There is evidence and correlation of the presence of so-called tumor infiltrating lymphocytes in tumor tissue and overall patient survival. Stratification of cancer patients based on immuno-predictors both in the plasma and directly in the tumor microenvironment makes it possible to identify suitable candidates for rediscovered modern anti-tumor immunotherapy, which can already be considered a standard therapeutic modality. In our projects, we focused on the identification of biomarkers that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectbreast canceren_US
dc.subjectcolorectal canceren_US
dc.subjectimmunotherapyen_US
dc.subjectpredictive biomarkersen_US
dc.subjectT lymphocytesen_US
dc.subjectImmunoscoreen_US
dc.subjectkarcinom prsucs_CZ
dc.subjectkolorektální karcinomcs_CZ
dc.subjectimunoterapiecs_CZ
dc.subjectprediktivní biomarkerycs_CZ
dc.subjectT lymfocytycs_CZ
dc.subjectImmunoscorecs_CZ
dc.titleVliv nádorového mikroprostředí, buněčné a humorální imunity na patogenezi nádorových onemocnění.cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-17
dc.description.departmentOnkologická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Oncology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId147580
dc.title.translatedInfluence of tumor microenvironment, cellular and humoral immunity on cancer pathogenesis.en_US
dc.contributor.refereePetráková, Katarína
dc.contributor.refereeKopečková, Kateřina
dc.identifier.aleph002383983
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
thesis.degree.programHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Onkologická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Oncology First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csFyziologie a patofyziologie člověkacs_CZ
uk.degree-program.enHuman Physiology and Pathophysiologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csOnkologická onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Na předních příčkách příčiny úmrtí stojí karcinom prsu a kolorektální karcinom. Jednou ze základních oblastí současného klinického výzkumu v onkologii, který má za cíl optimalizovat rozhodování o dalším terapeutickém postupu u konkrétního nemocného, je studium prognostických biomarkerů. Imunitní reakce a procesy v nádorovém mikroprostředí podle posledních poznatků do značné míry ovlivňují biologickou povahu nádoru ve smyslu jeho agresivity a schopnosti metastazovat v organismu hostitele. Existují určité nádory, které mají schopnost indukovat silnou imunitní reakci a jiné naproti tomu nikoli. Ukazuje se, že schopnost navodit protinádorovou buněčnou reakci a atrahovat specifické subpopulace T lymfocytů přímo do nádorové tkáně je velmi úzce spojena s prognózou onkologických pacientů. Existují důkazy o vzájemném vztahu přítomnosti tumor infiltrujících lymfocytů v nádorové tkáni a délkou přežití onkologického pacienta, tedy mírou agresivity primárního tumoru. Stratifikace pacientů s onkologickým onemocněním na základě imunoprediktorů jak v séru, tak přímo v nádorovém mikroprostředí umožňuje identifikovat vhodné kandidáty pro moderní protinádorovou imunoterapii, která je již v současnosti standardní terapeutickou modalitou....cs_CZ
uk.abstract.enCancer is the second leading cause of death in the Czech Republic. Breast cancer and colorectal cancer have relatively high mortality rate. One of the areas of current clinical research in oncology is the study of prognostic biomarkers, which aims to optimize the decision-making process for a patient. Immune response and processes in the tumor microenvironment have been shown to influence to a large extent the biological nature of the tumor in terms of its aggressiveness and ability to metastasize in the host's body. There are certain tumors that could induce a strong immune response, while others do not. The ability to induce an anti-tumor cell response and to attract specific lymphocyte subpopulations directly into tumor tissue has been shown to be very closely related to the prognosis of cancer patients. There is evidence and correlation of the presence of so-called tumor infiltrating lymphocytes in tumor tissue and overall patient survival. Stratification of cancer patients based on immuno-predictors both in the plasma and directly in the tumor microenvironment makes it possible to identify suitable candidates for rediscovered modern anti-tumor immunotherapy, which can already be considered a standard therapeutic modality. In our projects, we focused on the identification of biomarkers that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Onkologická klinika 1. LF UK a VFNcs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantPetruželka, Luboš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV