Show simple item record

Vliv strukturálních fondů a fondu soudržnosti na konvergenci: Analýza okresů Slovenska
dc.contributor.advisorŠťastná, Lenka
dc.creatorKotrč, Michal
dc.date.accessioned2020-10-07T10:07:31Z
dc.date.available2020-10-07T10:07:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121328
dc.description.abstractPrispievajú štrukturálne fondy a kohézny fond k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti naprieč slovenskými okresmi? Aby sme zodpovedali túto otázku, tak táto práca skúma dopad eurofondov investovaných v rámci špecifických operačných programov počas programových období 2007-2013 a 2014-2020 na pokles miery nezamestnanosti a na nárast reálnej mzdy a miery zamestnanosti. Popri štandardnej regresnej metóde na panelové dáta aplikujeme z dôvodu prítomnosti efektov prelievania medzi regiónmi aj priestorový autoregresný model. Táto práca tak presahuje existujúcu literatúru, ktorá hodnotí dopad eurofondov na Slovensku, keďže do analýzy zahŕňa priestorové efekty. V porovnaní s výsledkami základného modelu s fixnými efektmi je v priestorovom autoregresnom modeli odhadnutý dopad eurofondov menší a v určitých prípadoch dokonca záporný. Tieto výsledky tak vyvolávajú isté pochybnosti ohľadom efektívnosti eurofondov. Okrem toho po zahrnutí priestorových efektov zisťujeme, že existencia a signifikancia ekonomickej konvergencie naprieč Slovenskom závisí nielen na vybranom ekonomickom ukazovateli, ale aj na špecifikácii regionálnych jednotiek.cs_CZ
dc.description.abstractDo Structural Funds and Cohesion Fund contribute to the improvement of economic performance across Slovak districts? In order to answer the question this thesis explores the impact of EU funds invested within specific operational programmes over the programming periods 2007-2013 and 2014-2020 on the decrease in unemployment rate and on the increase in real wage and employment rate. Besides the standard panel data regression technique we also apply a spatial autoregressive model due to the presence of spillover effects between regions. This thesis thus goes beyond the existing literature on the evaluation of the impact of EU funds in Slovakia as it incorporates spatial effects in the analysis. In comparison with the results of the baseline fixed effects model, the estimated impact of EU funds in the spatial autoregressive model is smaller and in certain cases even negative. Hence the results raise doubts about the efficiency of EU funds. Furthermore, after including the spatial effects we find that the existence and significance of the economic convergence across Slovakia depends not only on the chosen economic indicator but also on the specification of regional units.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectokresycs_CZ
dc.subjectekonomická konvergenciacs_CZ
dc.subjectekonomický rastcs_CZ
dc.subjectzamestnanosťcs_CZ
dc.subjecteurofondycs_CZ
dc.subjectSlovenskocs_CZ
dc.subjectpriestorová ekonometriacs_CZ
dc.subjectnezamestnanosťcs_CZ
dc.subjectreálna mzdacs_CZ
dc.subjectregresná analýzacs_CZ
dc.subjectdistrictsen_US
dc.subjecteconomic convergenceen_US
dc.subjecteconomic growthen_US
dc.subjectemploymenten_US
dc.subjectEU fundsen_US
dc.subjectSlovakiaen_US
dc.subjectspatial econometricsen_US
dc.subjectunemploymenten_US
dc.subjectreal wageen_US
dc.subjectregression analysisen_US
dc.titleThe Impact of Structural Funds and Cohesion Fund on Convergence: The Case of Slovak Districtsen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-16
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId213814
dc.title.translatedVliv strukturálních fondů a fondu soudržnosti na konvergenci: Analýza okresů Slovenskacs_CZ
dc.contributor.refereeCahlík, Tomáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPrispievajú štrukturálne fondy a kohézny fond k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti naprieč slovenskými okresmi? Aby sme zodpovedali túto otázku, tak táto práca skúma dopad eurofondov investovaných v rámci špecifických operačných programov počas programových období 2007-2013 a 2014-2020 na pokles miery nezamestnanosti a na nárast reálnej mzdy a miery zamestnanosti. Popri štandardnej regresnej metóde na panelové dáta aplikujeme z dôvodu prítomnosti efektov prelievania medzi regiónmi aj priestorový autoregresný model. Táto práca tak presahuje existujúcu literatúru, ktorá hodnotí dopad eurofondov na Slovensku, keďže do analýzy zahŕňa priestorové efekty. V porovnaní s výsledkami základného modelu s fixnými efektmi je v priestorovom autoregresnom modeli odhadnutý dopad eurofondov menší a v určitých prípadoch dokonca záporný. Tieto výsledky tak vyvolávajú isté pochybnosti ohľadom efektívnosti eurofondov. Okrem toho po zahrnutí priestorových efektov zisťujeme, že existencia a signifikancia ekonomickej konvergencie naprieč Slovenskom závisí nielen na vybranom ekonomickom ukazovateli, ale aj na špecifikácii regionálnych jednotiek.cs_CZ
uk.abstract.enDo Structural Funds and Cohesion Fund contribute to the improvement of economic performance across Slovak districts? In order to answer the question this thesis explores the impact of EU funds invested within specific operational programmes over the programming periods 2007-2013 and 2014-2020 on the decrease in unemployment rate and on the increase in real wage and employment rate. Besides the standard panel data regression technique we also apply a spatial autoregressive model due to the presence of spillover effects between regions. This thesis thus goes beyond the existing literature on the evaluation of the impact of EU funds in Slovakia as it incorporates spatial effects in the analysis. In comparison with the results of the baseline fixed effects model, the estimated impact of EU funds in the spatial autoregressive model is smaller and in certain cases even negative. Hence the results raise doubts about the efficiency of EU funds. Furthermore, after including the spatial effects we find that the existence and significance of the economic convergence across Slovakia depends not only on the chosen economic indicator but also on the specification of regional units.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV