Show simple item record

Civil law in digital reality
dc.contributor.advisorKučera, Zdeněk
dc.creatorSamek, Martin
dc.date.accessioned2020-10-07T09:57:20Z
dc.date.available2020-10-07T09:57:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121274
dc.description.abstractObčanské právo v digitální realitě Abstrakt Tato práce se zaobírá problematikou některých vybraných institutů občanského práva, jako je právní jednání, vlastnictví či pojem věci, v kontextu technologií tzv. rozšířené a virtuální reality, tedy souhrnně tzv. digitální reality. Práce analyzuje v jednotlivé instituty a hodnotí a předpovídá jejich možnou aplikaci pro technologie rozšířené a virtuální reality. Zkoumá, jak tyto dva světy, tedy svět právní a svět digitální, mezi sebou interagují, jak se mohou navzájem ovlivňovat a konečně, zda jsou mezi sebou tyto světy kompatibilní. V sedmi kapitolách druhé části této práce autor rozebírá vybrané instituty občanského a autorského práva. Konkrétně ty instituty, které jsou zajímavé právě v kontextu těchto technologií, nikoli nových technologií obecně. První kapitola je věnována právnímu jednání v kontextu virtuálních světů. V následujících třech kapitolách autor rozebírá věci a věcná práva v kontextu virtuálního vlastnictví a alternativě v podobě vlastnictví duševního. Pozornost je zde věnována určení, co jsou vlastně virtuální předměty: jak je vidí právo a jaká ochrana se na ně vztahuje či nevztahuje. V páté kapitole se autor věnuje problematice tzv. virtuálních avatarů a možné aplikaci osobnostních práv na ně. V kapitole šesté se autor vrací k vlastnickým právům....cs_CZ
dc.description.abstractCivil law in digital reality Abstract This thesis deals with the issue of some selected institutes of civil law, such as legal proceedings, ownership or the concept of things, in the context of the technologies of the so-called augmented and virtual reality, ie collectively the so-called digital reality. The thesis analyzes in individual institutes and evaluates and predicts their possible application for augmented and virtual reality technologies. It examines how these two worlds, the legal world and the digital world, interact with each other, how they can interact with each other, and finally whether these worlds are compatible with each other. In the seven chapters of the second part of this thesis, the author analyzes selected institutes of civil and copyright law. Specifically, those institutes that are interesting in the context of these technologies, not all new technologies in general. The first chapter is devoted to legal acts in the context of virtual worlds. In the following three chapters, the author discusses things and rights in rem in the context of virtual ownership and an alternative in the form of intellectual property. Attention is paid here to determining what virtual objects are legally: how the law sees them and what protection applies or does not apply to them. In the fifth chapter,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvirtuální realitacs_CZ
dc.subjectrozšířená realitacs_CZ
dc.subjectprávocs_CZ
dc.subjecttechnologiecs_CZ
dc.subjectvirtual realityen_US
dc.subjectaugmented realityen_US
dc.subjectlawen_US
dc.subjecttechnologyen_US
dc.titleObčanské právo v digitální realitěcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-16
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId221757
dc.title.translatedCivil law in digital realityen_US
dc.contributor.refereeElischer, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csObčanské právo v digitální realitě Abstrakt Tato práce se zaobírá problematikou některých vybraných institutů občanského práva, jako je právní jednání, vlastnictví či pojem věci, v kontextu technologií tzv. rozšířené a virtuální reality, tedy souhrnně tzv. digitální reality. Práce analyzuje v jednotlivé instituty a hodnotí a předpovídá jejich možnou aplikaci pro technologie rozšířené a virtuální reality. Zkoumá, jak tyto dva světy, tedy svět právní a svět digitální, mezi sebou interagují, jak se mohou navzájem ovlivňovat a konečně, zda jsou mezi sebou tyto světy kompatibilní. V sedmi kapitolách druhé části této práce autor rozebírá vybrané instituty občanského a autorského práva. Konkrétně ty instituty, které jsou zajímavé právě v kontextu těchto technologií, nikoli nových technologií obecně. První kapitola je věnována právnímu jednání v kontextu virtuálních světů. V následujících třech kapitolách autor rozebírá věci a věcná práva v kontextu virtuálního vlastnictví a alternativě v podobě vlastnictví duševního. Pozornost je zde věnována určení, co jsou vlastně virtuální předměty: jak je vidí právo a jaká ochrana se na ně vztahuje či nevztahuje. V páté kapitole se autor věnuje problematice tzv. virtuálních avatarů a možné aplikaci osobnostních práv na ně. V kapitole šesté se autor vrací k vlastnickým právům....cs_CZ
uk.abstract.enCivil law in digital reality Abstract This thesis deals with the issue of some selected institutes of civil law, such as legal proceedings, ownership or the concept of things, in the context of the technologies of the so-called augmented and virtual reality, ie collectively the so-called digital reality. The thesis analyzes in individual institutes and evaluates and predicts their possible application for augmented and virtual reality technologies. It examines how these two worlds, the legal world and the digital world, interact with each other, how they can interact with each other, and finally whether these worlds are compatible with each other. In the seven chapters of the second part of this thesis, the author analyzes selected institutes of civil and copyright law. Specifically, those institutes that are interesting in the context of these technologies, not all new technologies in general. The first chapter is devoted to legal acts in the context of virtual worlds. In the following three chapters, the author discusses things and rights in rem in the context of virtual ownership and an alternative in the form of intellectual property. Attention is paid here to determining what virtual objects are legally: how the law sees them and what protection applies or does not apply to them. In the fifth chapter,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV