Show simple item record

Jednoduchá kategorizace matematických objektů: zkoumání rozhodování žáků a studentů
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorJanda, David
dc.date.accessioned2020-10-06T10:18:26Z
dc.date.available2020-10-06T10:18:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121200
dc.description.abstractCílem disertační práce je popsat rozhodovací proces žáků a studentů při tzv. jednoduché kategorizaci, neboli rozhodnutí, zda konkrétní objekt je, nebo není prvkem dané kategorie. Tento proces je přitom zkoumán v kontextu kategorií matematických objektů. V teoretické části práce jsou představeny argumenty, proč je zkoumání jednoduché kategorizace matematických objektů důležité pro didaktiku matematiky. Tyto argumenty přitom nevycházejí pouze z dostupné literatury v didaktice matematiky, ale částečně čerpají také z literatury historické, matematické a psychologické. V prakticky zaměřených kapitolách práce je popsán návrh a pilotáž výzkumného nástroje vhodného ke zkoumání jednoduché kategorizace. Dominantními prvky tohoto nástroje je měření binárních odpovědí (ano/ne) respondenta a jeho reakčního času. Tento nástroj je poté využit v hlavní studii se smíšenou, kvalitativně-kvantitativní metodologií. Bylo zjištěno, že pomocí navrženého nástroje je při dodržení vhodných metodologických pravidel možno rozlišit různé přístupy respondentů ke kategorizaci. Navíc byly popsány základní vzory v rozhodovacím procesu respondentů. Těmi jsou například rozdíly v kategorizaci příkladů a "nepříkladů", rozdíly v kategorizaci jednodušších a komplikovanějších objektů, vztah mezi počty správných odpovědí respondenta a...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to describe the decision making process of students in the so-called simple categorization, i.e., decision whether a particular object is or is not an element of a category. This process is examined in the context of categories of mathematical objects. The theoretical part of the thesis presents arguments why the study of simple categorization of mathematical objects is important for mathematics education. These arguments are not only based on the available literature in mathematics education, but also partly draw on historical, mathematical and psychological literature. The practical chapters of the thesis describe the design and piloting of a research tool suitable for this research. The dominant elements of this tool are the measurement of the binary answers (yes / no) of the respondent and of his/her reaction time. This tool is then used in the Main study based on mixed, qualitative-quantitative methodology. It was found that with the help of the proposed tool, while adhering to appropriate methodological rules, it is possible to distinguish different approaches of respondents to categorization. In addition, the basic patterns in the decision-making process of the respondents were described. These are, for instance, differences in the categorization of examples and non-...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectKatogorizacecs_CZ
dc.subjectkategoriecs_CZ
dc.subjectmatematické objektycs_CZ
dc.subjectmatematické konceptycs_CZ
dc.subjectreprezentacecs_CZ
dc.subjectdefinicecs_CZ
dc.subjectpředstavacs_CZ
dc.subjectCategorizationen_US
dc.subjectcategoriesen_US
dc.subjectmathematical objectsen_US
dc.subjectmathematical conceptsen_US
dc.subjectrepresentationsen_US
dc.subjectconcept imageen_US
dc.subjectconcept definitionen_US
dc.titleSimple categorization of mathematical objects: Examining students' decisionsen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-23
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId149190
dc.title.translatedJednoduchá kategorizace matematických objektů: zkoumání rozhodování žáků a studentůcs_CZ
dc.contributor.refereeSimpson, Adrian
dc.contributor.refereeKlusák, Miroslav
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDidactics of Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineDidaktika matematikycs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDidaktika matematikycs_CZ
uk.degree-discipline.enDidactics of Mathematicsen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csCílem disertační práce je popsat rozhodovací proces žáků a studentů při tzv. jednoduché kategorizaci, neboli rozhodnutí, zda konkrétní objekt je, nebo není prvkem dané kategorie. Tento proces je přitom zkoumán v kontextu kategorií matematických objektů. V teoretické části práce jsou představeny argumenty, proč je zkoumání jednoduché kategorizace matematických objektů důležité pro didaktiku matematiky. Tyto argumenty přitom nevycházejí pouze z dostupné literatury v didaktice matematiky, ale částečně čerpají také z literatury historické, matematické a psychologické. V prakticky zaměřených kapitolách práce je popsán návrh a pilotáž výzkumného nástroje vhodného ke zkoumání jednoduché kategorizace. Dominantními prvky tohoto nástroje je měření binárních odpovědí (ano/ne) respondenta a jeho reakčního času. Tento nástroj je poté využit v hlavní studii se smíšenou, kvalitativně-kvantitativní metodologií. Bylo zjištěno, že pomocí navrženého nástroje je při dodržení vhodných metodologických pravidel možno rozlišit různé přístupy respondentů ke kategorizaci. Navíc byly popsány základní vzory v rozhodovacím procesu respondentů. Těmi jsou například rozdíly v kategorizaci příkladů a "nepříkladů", rozdíly v kategorizaci jednodušších a komplikovanějších objektů, vztah mezi počty správných odpovědí respondenta a...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to describe the decision making process of students in the so-called simple categorization, i.e., decision whether a particular object is or is not an element of a category. This process is examined in the context of categories of mathematical objects. The theoretical part of the thesis presents arguments why the study of simple categorization of mathematical objects is important for mathematics education. These arguments are not only based on the available literature in mathematics education, but also partly draw on historical, mathematical and psychological literature. The practical chapters of the thesis describe the design and piloting of a research tool suitable for this research. The dominant elements of this tool are the measurement of the binary answers (yes / no) of the respondent and of his/her reaction time. This tool is then used in the Main study based on mixed, qualitative-quantitative methodology. It was found that with the help of the proposed tool, while adhering to appropriate methodological rules, it is possible to distinguish different approaches of respondents to categorization. In addition, the basic patterns in the decision-making process of the respondents were described. These are, for instance, differences in the categorization of examples and non-...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV