Show simple item record

Interviewer's competencies in working with narrator's traumatic life memories: psychotherapeutic approaches in oral history practice - possibilities and limits
dc.contributor.advisorHlaváček, Jiří
dc.creatorJaroš, Martin
dc.date.accessioned2020-10-06T09:59:42Z
dc.date.available2020-10-06T09:59:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/121101
dc.description.abstractDiplomová práce pracuje s metodou zakotvené teorie a klade si za cíl prostřednictvím mezioborové syntézy přispět k obohacení hodnotových východisek badatelů pracujících metodou orální historie, kteří se stávají zároveň jejími reprezentanty. Práce vychází z teze, že propojení historické vědy s psychologií, potažmo praktikami psychoterapie (které obsahují jistý eticko-mravní apel a nabízí i širší poznání lidského nitra) by mohlo být pro praxi orální historie obohacující. Průnik psychologických a psychoterapeutických přístupů do praxe orální historie není jen teoretickou syntézou autora, nýbrž práce je obohacena také praktickými poznatky z klinické praxe spolupracujících specialistů (psychologů a terapeutů), kterým byly položeny nejprve teoretické otázky, a následně otázky nad typovými rozhovory vedenými se čtyřmi narátory v rámci projektu Paměť národa, u nichž bylo možné explicitně předpokládat existenci traumatu, vzhledem k jejich životní zkušenosti. Zároveň nesestříhaná verze materiálu bez korektur obsahuje veškerou invenci tazatelů. Východiskem práce je dále také fakt, že podstatná část populace se setkala ve svém životě s traumatem (tj. silným stresorem), který může tazatel pracující s metodou orální historie nevědomky "oživit", může být konfrontován s nečekanými projevy emocí, či se dokonce...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis is working with the method of grounded theory and aims by means of interdisciplinary synthesis contributing to the enrichment of values for researchers practicing the method of oral history, who's become its current representatives. Diploma thesis that is based on the premise that connection of historical sciences and psychologies or practical psychotherapy (which have a certain ethical-moral appeal and have a broader knowledge of the human soul) could be enriching for the practice of oral history. Research of psychological and psychotherapeutic approaches to the practice of oral history is not just a theoretical self-synthesis, but the work is enriched by practical experiences from clinical practice of auxiliary specialists (psychologists and therapists), who were asked about theoretical questions firstly, then about few questions about trauma presence in typical interviews with four narrator. Narrator`s participate in project "Memory of the Nation" and it is possible to assume potential existence of trauma inside them - looking at their life experiences. Uncut version of the material - without proofreading contains the potential inventions of the interviewers. One of the starting point of the work is that part of the population met with trauma (means a strong stressor) in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectOrální historiecs_CZ
dc.subjecttraumacs_CZ
dc.subjectpsychoterapiecs_CZ
dc.subjectrozhovorcs_CZ
dc.subjectetikacs_CZ
dc.subjectkompetencecs_CZ
dc.subjectOral historyen_US
dc.subjecttraumaen_US
dc.subjectpsychotherapyen_US
dc.subjectinterviewen_US
dc.subjectethicen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.titleKompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické praxics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-15
dc.description.departmentPracoviště Orální historie - soudobých dějincs_CZ
dc.description.departmentOral History - Contemporary Historyen_US
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId212961
dc.title.translatedInterviewer's competencies in working with narrator's traumatic life memories: psychotherapeutic approaches in oral history practice - possibilities and limitsen_US
dc.contributor.refereeHouda, Přemysl
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOral History - Contemporary Historyen_US
thesis.degree.disciplineOrální historie - soudobé dějinycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Pracoviště Orální historie - soudobých dějincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Oral History - Contemporary Historyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csOrální historie - soudobé dějinycs_CZ
uk.degree-discipline.enOral History - Contemporary Historyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce pracuje s metodou zakotvené teorie a klade si za cíl prostřednictvím mezioborové syntézy přispět k obohacení hodnotových východisek badatelů pracujících metodou orální historie, kteří se stávají zároveň jejími reprezentanty. Práce vychází z teze, že propojení historické vědy s psychologií, potažmo praktikami psychoterapie (které obsahují jistý eticko-mravní apel a nabízí i širší poznání lidského nitra) by mohlo být pro praxi orální historie obohacující. Průnik psychologických a psychoterapeutických přístupů do praxe orální historie není jen teoretickou syntézou autora, nýbrž práce je obohacena také praktickými poznatky z klinické praxe spolupracujících specialistů (psychologů a terapeutů), kterým byly položeny nejprve teoretické otázky, a následně otázky nad typovými rozhovory vedenými se čtyřmi narátory v rámci projektu Paměť národa, u nichž bylo možné explicitně předpokládat existenci traumatu, vzhledem k jejich životní zkušenosti. Zároveň nesestříhaná verze materiálu bez korektur obsahuje veškerou invenci tazatelů. Východiskem práce je dále také fakt, že podstatná část populace se setkala ve svém životě s traumatem (tj. silným stresorem), který může tazatel pracující s metodou orální historie nevědomky "oživit", může být konfrontován s nečekanými projevy emocí, či se dokonce...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis is working with the method of grounded theory and aims by means of interdisciplinary synthesis contributing to the enrichment of values for researchers practicing the method of oral history, who's become its current representatives. Diploma thesis that is based on the premise that connection of historical sciences and psychologies or practical psychotherapy (which have a certain ethical-moral appeal and have a broader knowledge of the human soul) could be enriching for the practice of oral history. Research of psychological and psychotherapeutic approaches to the practice of oral history is not just a theoretical self-synthesis, but the work is enriched by practical experiences from clinical practice of auxiliary specialists (psychologists and therapists), who were asked about theoretical questions firstly, then about few questions about trauma presence in typical interviews with four narrator. Narrator`s participate in project "Memory of the Nation" and it is possible to assume potential existence of trauma inside them - looking at their life experiences. Uncut version of the material - without proofreading contains the potential inventions of the interviewers. One of the starting point of the work is that part of the population met with trauma (means a strong stressor) in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Orální historie - soudobých dějincs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV