Show simple item record

Development and education of mediators working in the corporate environment
dc.creatorHanka, Jaroslav
dc.date.accessioned2020-09-30T10:05:02Z
dc.date.available2020-09-30T10:05:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120798
dc.description.abstractProblematika mediace, jako alternativního způsobu řešení konfliktů a sporů, patří mezi aktuální a významná témata nejenom sociální psychologie, ale i andragogiky. Zejména konflikty na pracovišti představují z hlediska firemní kultury, rozvoje a vzdělávání pracovníků klíčové téma, které je zároveň východiskem předložené rigorózní práce. Proto i další profesní vzdělávání mediátorů působících v podnicích jako specialisté zabývající se prevencí a řešením konfliktů a sporů na pracovišti, je zásadní pro pozitivní pracovní klima, optimalizaci vztahů na pracovišti, pracovního výkonu a motivaci pracovníků. Při koncipování teoretických východisek a výzkumného problému v rámci této rigorózní práce lze vyjít zejména z andragogiky, sociální psychologie a managementu lidských zdrojů. Vedení lidí v rámci people managementu nebo leadershipu je považována za efektivní nástroj předcházení konfliktů na pracovišti. Cílem předložené rigorózní práce bylo identifikovat, analyzovat a charakterizovat specifika mediačního procesu ve středně velkých a velkých podnicích. Rovněž sledovat vývoj mediace v podnikovém prostředí a možnosti mediátorů efektivně ovlivňovat tyto procesy v rámci managementu lidských zdrojů. Dalším cílem pak bylo empiricky zkoumat vliv firemní kultury na vznik a řešení konfliktů na pracovišti a také mimo...cs_CZ
dc.description.abstractThe issue of mediation, as an alternative way of resolving conflicts and disputes, is one of the current and important topics not only in social psychology, but also andragogy. In particular, conflicts in the workplace are a key topic in terms of corporate culture, development and education of employees, which is also the starting point of the submitted rigorous work. Therefore, further professional education of mediators working in companies as specialists dealing with the prevention and resolution of conflicts and disputes in the workplace is essential for a positive work climate, optimization of relationships in the workplace, work performance and motivation of employees. When designing the theoretical basis and the research problem within this rigorous work, it is possible to start mainly from andragogy, social psychology and human resource management. People management in people management or leadership is considered an effective tool for preventing conflicts in the workplace. The aim of the presented rigorous work was to identify, analyze and characterize the specifics of the mediation process in medium and large enterprises. Also monitor the development of mediation in the corporate environment and the ability of mediators to effectively influence these processes within human resource...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmediacecs_CZ
dc.subjectřešení konfliktůcs_CZ
dc.subjectkonflikty na pracovištics_CZ
dc.subjectdalší profesní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectfiremní kulturacs_CZ
dc.subjectvztahy na pracovištics_CZ
dc.subjectvzdělávání mediátorůcs_CZ
dc.subjectmediationen_US
dc.subjectconflict resolutionen_US
dc.subjectfurther professional educationen_US
dc.subjectcorporate cultureen_US
dc.subjectrelationships in the workspaceen_US
dc.subjecteducation of mediatoren_US
dc.titleRozvoj a vzdělávání mediátorů působících ve firemním prostředícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-07
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId224078
dc.title.translatedDevelopment and education of mediators working in the corporate environmenten_US
dc.contributor.refereeVeteška, Jaroslav
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult education and educational managementen_US
thesis.degree.disciplineAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programAdult education and educational managementen_US
thesis.degree.programAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult education and educational managementen_US
uk.degree-program.csAndragogika a management vzdělávánícs_CZ
uk.degree-program.enAdult education and educational managementen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csProblematika mediace, jako alternativního způsobu řešení konfliktů a sporů, patří mezi aktuální a významná témata nejenom sociální psychologie, ale i andragogiky. Zejména konflikty na pracovišti představují z hlediska firemní kultury, rozvoje a vzdělávání pracovníků klíčové téma, které je zároveň východiskem předložené rigorózní práce. Proto i další profesní vzdělávání mediátorů působících v podnicích jako specialisté zabývající se prevencí a řešením konfliktů a sporů na pracovišti, je zásadní pro pozitivní pracovní klima, optimalizaci vztahů na pracovišti, pracovního výkonu a motivaci pracovníků. Při koncipování teoretických východisek a výzkumného problému v rámci této rigorózní práce lze vyjít zejména z andragogiky, sociální psychologie a managementu lidských zdrojů. Vedení lidí v rámci people managementu nebo leadershipu je považována za efektivní nástroj předcházení konfliktů na pracovišti. Cílem předložené rigorózní práce bylo identifikovat, analyzovat a charakterizovat specifika mediačního procesu ve středně velkých a velkých podnicích. Rovněž sledovat vývoj mediace v podnikovém prostředí a možnosti mediátorů efektivně ovlivňovat tyto procesy v rámci managementu lidských zdrojů. Dalším cílem pak bylo empiricky zkoumat vliv firemní kultury na vznik a řešení konfliktů na pracovišti a také mimo...cs_CZ
uk.abstract.enThe issue of mediation, as an alternative way of resolving conflicts and disputes, is one of the current and important topics not only in social psychology, but also andragogy. In particular, conflicts in the workplace are a key topic in terms of corporate culture, development and education of employees, which is also the starting point of the submitted rigorous work. Therefore, further professional education of mediators working in companies as specialists dealing with the prevention and resolution of conflicts and disputes in the workplace is essential for a positive work climate, optimization of relationships in the workplace, work performance and motivation of employees. When designing the theoretical basis and the research problem within this rigorous work, it is possible to start mainly from andragogy, social psychology and human resource management. People management in people management or leadership is considered an effective tool for preventing conflicts in the workplace. The aim of the presented rigorous work was to identify, analyze and characterize the specifics of the mediation process in medium and large enterprises. Also monitor the development of mediation in the corporate environment and the ability of mediators to effectively influence these processes within human resource...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV