Show simple item record

Mapping patterns of IQOS and GLO heated tobacco products usage: an online questionnaire study
dc.contributor.advisorKulhánek, Adam
dc.creatorDobrovolná, Kristýna
dc.date.accessioned2020-09-29T10:00:33Z
dc.date.available2020-09-29T10:00:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120678
dc.description.abstractVýchodiska: V posledních letech nabírají na popularitě nové zahřívané tabákové výrobky IQOS a glo, které se na českém trhu začaly objevovat před třemi lety. Jedná se o vzhledově atraktivní zařízení, u kterých oproti běžným cigaretám nedochází ke spalování, nýbrž zahřívání tabáku na teplotu 350 řC. Informace o tom, jak jsou tato zařízení pro zahřívání tabáku užívána, přináší několik zahraničních studií, avšak v České republice je dat o tomto fenoménu nedostatek. Cíle: Hlavním cílem práce bylo popsat vzorce užívání zahřívaných tabákových výrobků u dospělých uživatelů v České republice. Dílčími cíli výzkumu bylo zjistit, jaké jsou motivy k užívání zahřívaných produktů, jaký je charakter užívání, tj. doba užívání, denní spotřeba náplní, změna návyků běžného kouření. Dále bylo záměrem zmapovat v jakých situacích je zahřívaná tabák nejvíce užíván a jak u uživatelů probíhá technická údržba zařízení. Metody: Sběr dat byl realizován pomocí kvantitativní metody nepravděpodobnostního výběru, a to metodou samovýběru prostřednictvím online dotazníku distribuovaného skrze vybrané online kanály (webové stránky, fóra, sociální sítě). Výzkumný soubor tvoří 198 respondentů, z nichž se ve 182 případech jedná o uživatele zařízení IQOS a v 16 případech o uživatele zařízení glo. Po sběru dotazníků byla data zanalyzována...cs_CZ
dc.description.abstractBackground: In recent years, novel heated tobacco products such as IQOS or glo, which began to appear on the Czech market about three years ago, gained popularity. The device is visually appealing in which, unlike regular cigarettes, tobacco is not burned but heated to a temperature of 350 řC. There are several foreign studies on how these tobacco heating products are used, but there is a lack of data on this phenomenon in Czech Republic. Aims: The main aim of this study was to describe patterns of use of heated tobacco products among adult tobacco users in the Czech Republic. Partial aims of the study were to find out what are the motives for using heating tobacco products, what is the nature of use, i.e. the time of use, daily consumption of fillings, and if there is any change in habits of ordinary smoking. Furthermore, the aim was to map in which situations heated tobacco products are used and how the users take care of the equipment. Material and Methods: Data collection was carried out using a quantitative method of improbability selection, namely the method of self-selection through an online questionnaire distributed through selected online channels (websites, forums, social networks). The research group consists of 198 respondents, of whom 182 are IQOS users and 16 are glo users. After...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectIQOScs_CZ
dc.subjectGlocs_CZ
dc.subjectvzorce užívánícs_CZ
dc.subjectzahřívaný tabákcs_CZ
dc.subjecttabákcs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectIQOSen_US
dc.subjectGloen_US
dc.subjectpatterns of useen_US
dc.subjectheated tobaccoen_US
dc.subjecttobaccoen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.titleMapování vzorců užívání zahřívaných tabákových výrobků IQOS a GLO: online dotazníková studiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-08
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId219547
dc.title.translatedMapping patterns of IQOS and GLO heated tobacco products usage: an online questionnaire studyen_US
dc.contributor.refereeRolová, Gabriela
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csVýchodiska: V posledních letech nabírají na popularitě nové zahřívané tabákové výrobky IQOS a glo, které se na českém trhu začaly objevovat před třemi lety. Jedná se o vzhledově atraktivní zařízení, u kterých oproti běžným cigaretám nedochází ke spalování, nýbrž zahřívání tabáku na teplotu 350 řC. Informace o tom, jak jsou tato zařízení pro zahřívání tabáku užívána, přináší několik zahraničních studií, avšak v České republice je dat o tomto fenoménu nedostatek. Cíle: Hlavním cílem práce bylo popsat vzorce užívání zahřívaných tabákových výrobků u dospělých uživatelů v České republice. Dílčími cíli výzkumu bylo zjistit, jaké jsou motivy k užívání zahřívaných produktů, jaký je charakter užívání, tj. doba užívání, denní spotřeba náplní, změna návyků běžného kouření. Dále bylo záměrem zmapovat v jakých situacích je zahřívaná tabák nejvíce užíván a jak u uživatelů probíhá technická údržba zařízení. Metody: Sběr dat byl realizován pomocí kvantitativní metody nepravděpodobnostního výběru, a to metodou samovýběru prostřednictvím online dotazníku distribuovaného skrze vybrané online kanály (webové stránky, fóra, sociální sítě). Výzkumný soubor tvoří 198 respondentů, z nichž se ve 182 případech jedná o uživatele zařízení IQOS a v 16 případech o uživatele zařízení glo. Po sběru dotazníků byla data zanalyzována...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: In recent years, novel heated tobacco products such as IQOS or glo, which began to appear on the Czech market about three years ago, gained popularity. The device is visually appealing in which, unlike regular cigarettes, tobacco is not burned but heated to a temperature of 350 řC. There are several foreign studies on how these tobacco heating products are used, but there is a lack of data on this phenomenon in Czech Republic. Aims: The main aim of this study was to describe patterns of use of heated tobacco products among adult tobacco users in the Czech Republic. Partial aims of the study were to find out what are the motives for using heating tobacco products, what is the nature of use, i.e. the time of use, daily consumption of fillings, and if there is any change in habits of ordinary smoking. Furthermore, the aim was to map in which situations heated tobacco products are used and how the users take care of the equipment. Material and Methods: Data collection was carried out using a quantitative method of improbability selection, namely the method of self-selection through an online questionnaire distributed through selected online channels (websites, forums, social networks). The research group consists of 198 respondents, of whom 182 are IQOS users and 16 are glo users. After...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV