Show simple item record

Difficulties in chidren of preparatory classes with a focus on impaired communication ability
dc.creatorSmejkalová, Eva
dc.date.accessioned2020-09-29T09:56:47Z
dc.date.available2020-09-29T09:56:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120657
dc.description.abstractAbstrakt:Abstrakt: Komunikace představuje schopnost, jak můžeme v běžném životě vyjádřit a sdílet své myšlenky, zkušenosti i pocity. Komunikace sehrává důležitou roli také v průběhu vzdělávání. Ve vzdělávání informace získáváme, osvojujeme si je, učíme se s nimi pracovat a dále je využívat. Pozice dítěte i žáka s narušenou komunikační schopností je v tomto případě mnohem složitější, protože obtíže v mluvním projevu se přenesou do komunikačního děje a mohou ovlivnit zvládání školních dovedností. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností je náročný úkol. Žáci nedokážou dostatečně uspořádat a vyjádřit své myšlenky, jejich mluva je mnohdy nesrozumitelná, nerozumí přesně výkladu učitele, nedokážou mluvit dostatečně plynule, aby vyhověli běžné komunikační normě. Z těchto důvodů se dostávají pod psychický tlak a někdy raději přestanou zcela komunikovat. Hlavním cílem předkládané rigorózní práce je analýza nejčastějších obtíží dětí s narušenou komunikační schopností zařazených do přípravných tříd základních škol. Následné vyhodnocení s popisem nejčastějších obtíží z důvodu školní nezralosti směřující ke školnímu odkladu jsou součástí empirické části rigorózní práce. S ohledem na hlavní cíl byly stanoveny tyto dílčí cíle: sledování celkového vývoje dítěte, aktivní pozorování v přípravných třídách s...cs_CZ
dc.description.abstractAbstract:Abstract: Communication constitutes the ability to express and share our thoughts, experiences and feelings in everyday life. Communication also plays an important role in the process of education. In education, we gather information, adopt it, learn how to work with it and continue to use it. The position of the child and the pupil with impaired communication ability is much more complicated in this case, because the difficulties in speaking are transferred to the communication process and can affect the management of school skills. Educating pupils with impaired communication skills is a challenging task. Pupils are unable to organize and express their thoughts sufficiently, their speech is often incomprehensible, they do not understand the teacher's interpretation exactly, they cannot speak fluently enough to meet a common communication standard. For these reasons, they come under psychological pressure and sometimes prefer to stop communicating completely. The main goal of the presented rigorous work is the analysis of the most common difficulties of children with impaired communication skills included in the preparatory classes of primary schools. Subsequent evaluation with a description of the most common difficulties due to school immaturity leading to school postponement are part of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectinkluzecs_CZ
dc.subjectnarušená komunikační schopnostcs_CZ
dc.subjectlogopediecs_CZ
dc.subjectškolní zralostcs_CZ
dc.subjectintervencecs_CZ
dc.subjectindividuální vzdělávací pláncs_CZ
dc.subjectpovinná školní docházkacs_CZ
dc.subjectorientační logopedické vyšetřenícs_CZ
dc.subjectspeciální pedagogikacs_CZ
dc.subjectpřípravná třídacs_CZ
dc.subjectinclusionen_US
dc.subjectimpaired communication skillen_US
dc.subjectspeech therapyen_US
dc.subjectschool maturityen_US
dc.subjectinterventionen_US
dc.subjectindividual educational planen_US
dc.subjectcompulsory school attendanceen_US
dc.subjectorientation speech therapy examinationen_US
dc.subjectspecial pedagogyen_US
dc.subjectpreparatory classen_US
dc.titleObtíže u dětí přípravných tříd se zaměřením na narušenou komunikační schopnostcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-08
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId176198
dc.title.translatedDifficulties in chidren of preparatory classes with a focus on impaired communication abilityen_US
dc.contributor.refereeFelcmanová, Lenka
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csAbstrakt:Abstrakt: Komunikace představuje schopnost, jak můžeme v běžném životě vyjádřit a sdílet své myšlenky, zkušenosti i pocity. Komunikace sehrává důležitou roli také v průběhu vzdělávání. Ve vzdělávání informace získáváme, osvojujeme si je, učíme se s nimi pracovat a dále je využívat. Pozice dítěte i žáka s narušenou komunikační schopností je v tomto případě mnohem složitější, protože obtíže v mluvním projevu se přenesou do komunikačního děje a mohou ovlivnit zvládání školních dovedností. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností je náročný úkol. Žáci nedokážou dostatečně uspořádat a vyjádřit své myšlenky, jejich mluva je mnohdy nesrozumitelná, nerozumí přesně výkladu učitele, nedokážou mluvit dostatečně plynule, aby vyhověli běžné komunikační normě. Z těchto důvodů se dostávají pod psychický tlak a někdy raději přestanou zcela komunikovat. Hlavním cílem předkládané rigorózní práce je analýza nejčastějších obtíží dětí s narušenou komunikační schopností zařazených do přípravných tříd základních škol. Následné vyhodnocení s popisem nejčastějších obtíží z důvodu školní nezralosti směřující ke školnímu odkladu jsou součástí empirické části rigorózní práce. S ohledem na hlavní cíl byly stanoveny tyto dílčí cíle: sledování celkového vývoje dítěte, aktivní pozorování v přípravných třídách s...cs_CZ
uk.abstract.enAbstract:Abstract: Communication constitutes the ability to express and share our thoughts, experiences and feelings in everyday life. Communication also plays an important role in the process of education. In education, we gather information, adopt it, learn how to work with it and continue to use it. The position of the child and the pupil with impaired communication ability is much more complicated in this case, because the difficulties in speaking are transferred to the communication process and can affect the management of school skills. Educating pupils with impaired communication skills is a challenging task. Pupils are unable to organize and express their thoughts sufficiently, their speech is often incomprehensible, they do not understand the teacher's interpretation exactly, they cannot speak fluently enough to meet a common communication standard. For these reasons, they come under psychological pressure and sometimes prefer to stop communicating completely. The main goal of the presented rigorous work is the analysis of the most common difficulties of children with impaired communication skills included in the preparatory classes of primary schools. Subsequent evaluation with a description of the most common difficulties due to school immaturity leading to school postponement are part of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.codeN
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV