Show simple item record

Interim measures in civil proceedings
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorHorecká, Anna
dc.date.accessioned2020-09-29T09:50:00Z
dc.date.available2020-09-29T09:50:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120620
dc.description.abstractPředběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Předběžné opatření je tradičním institutem občanského právu procesního, který poskytuje rychlou a efektivní ochranu subjektivním právům. Této ochraně je však vlastní, že je vždy pouze dočasná, přičemž je předpokládáno, že k uspořádání právních vztahů účastníků řízení dojde až v řízení ve věci samé. Cílem diplomové práce je jednak podat přehledný výklad platné právní úpravy předběžných opatření, a to jak obecného předběžného opatření upraveného v občanském soudním řádu, tak zvláštních předběžných opatření zakotvených v zákoně o zvláštních řízeních soudních, jednak konfrontovat platnou právní úpravu předběžných opatření s požadavky plynoucími z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol. První z nich představuje institut předběžných opatření v obecné rovině; podává jejich základní charakteristiku, popisuje modifikaci procesních zásad v předběžném řízení a nastiňuje dělení předběžných opatření. Druhá kapitola je věnována obecné úpravě předběžných opatření v občanském soudním řádu. Vymezuje důvody nařízení předběžného opatření, procesní podmínky a popis průběhu řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření, a to včetně řízení odvolacího. Nechybí ani výklad o náhradě škody vzniklé předběžným...cs_CZ
dc.description.abstractInterim measures in civil proceedings Abstract Interim measure is a traditional institution of the civil procedural law, which provides fast and effective protection of subjective rights. However, it is inherent in this protection that it is always only temporary, as it is assumed that the legal relationship between the parties will be settled in the main court proceedings. The aim of this master's thesis is to give a clear commentary on the current legislation of interim measures, both the general interim measure regulated in the Code of Civil Procedure and special interim measures regulated in the Act on Special Civil Proceedings, and to confront the current legislation of interim measures with the requirements of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Master's thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the institution of interim measure in general terms. It describes their basic characteristics, the modification of procedural principles in interim proceedings and outlines the individual types of interim measures. The second chapter is devoted to the general regulation of interim measures in the Code of Civil Procedure. It sets out the reasons for ordering an interim measure, admissibility criteria and description of the interim...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPředběžná opatřenícs_CZ
dc.subjectdočasná ochranacs_CZ
dc.subjectspravedlivý procescs_CZ
dc.subjectInterim measureen_US
dc.subjectinterim protectionen_US
dc.subjectfair trialen_US
dc.titlePředběžná opatření v civilním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-08
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195775
dc.title.translatedInterim measures in civil proceedingsen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Předběžné opatření je tradičním institutem občanského právu procesního, který poskytuje rychlou a efektivní ochranu subjektivním právům. Této ochraně je však vlastní, že je vždy pouze dočasná, přičemž je předpokládáno, že k uspořádání právních vztahů účastníků řízení dojde až v řízení ve věci samé. Cílem diplomové práce je jednak podat přehledný výklad platné právní úpravy předběžných opatření, a to jak obecného předběžného opatření upraveného v občanském soudním řádu, tak zvláštních předběžných opatření zakotvených v zákoně o zvláštních řízeních soudních, jednak konfrontovat platnou právní úpravu předběžných opatření s požadavky plynoucími z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Text diplomové práce je členěn do čtyř kapitol. První z nich představuje institut předběžných opatření v obecné rovině; podává jejich základní charakteristiku, popisuje modifikaci procesních zásad v předběžném řízení a nastiňuje dělení předběžných opatření. Druhá kapitola je věnována obecné úpravě předběžných opatření v občanském soudním řádu. Vymezuje důvody nařízení předběžného opatření, procesní podmínky a popis průběhu řízení o návrhu na nařízení předběžného opatření, a to včetně řízení odvolacího. Nechybí ani výklad o náhradě škody vzniklé předběžným...cs_CZ
uk.abstract.enInterim measures in civil proceedings Abstract Interim measure is a traditional institution of the civil procedural law, which provides fast and effective protection of subjective rights. However, it is inherent in this protection that it is always only temporary, as it is assumed that the legal relationship between the parties will be settled in the main court proceedings. The aim of this master's thesis is to give a clear commentary on the current legislation of interim measures, both the general interim measure regulated in the Code of Civil Procedure and special interim measures regulated in the Act on Special Civil Proceedings, and to confront the current legislation of interim measures with the requirements of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Master's thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the institution of interim measure in general terms. It describes their basic characteristics, the modification of procedural principles in interim proceedings and outlines the individual types of interim measures. The second chapter is devoted to the general regulation of interim measures in the Code of Civil Procedure. It sets out the reasons for ordering an interim measure, admissibility criteria and description of the interim...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV