Show simple item record

Electrochemical generation of tellurium volatile compounds with atomic absorption spectrometry
Elektrochemické generování těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií
dc.contributor.advisorHraníček, Jakub
dc.creatorLabancová, Katarína
dc.date.accessioned2021-03-26T09:55:18Z
dc.date.available2021-03-26T09:55:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120543
dc.description.abstractCZ Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrochemickým generováním těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií s hlavním cílem zvýšit odezvu signálu telluru a tak rozšířit dosavadní poznatky. Tellur patří mezi těžší prvky, které tvoří méně stabilní těkavé sloučeniny. Důvodem výběru tohoto prvku byl fakt, že jeho koncentrace stoupá hlavně na skládkách, kde se uvolňuje do životního prostředí, což může mít vliv na životní prostředí a dopad na zdraví člověka. V první fázi byly zkonstruovány dva typy elektrochemických cel - tenkovrstvá průtoková elektrochemická cela s a bez iontové výměnné membrány a aparatura s průtokovým injekčním uspořádáním.Volba typů cel, materiálu katody a anody a konstrukce aparatury byla zvolena na základě literární rešerše. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek pro elektrochemické generování těkavých sloučenin telluru, které významně ovlivňují účinnost generování s využitím vyhřívaného křemenného atomizátoru. Optimalizovanými parametry byly koncentrace elektrolytů, objemová průtoková rychlost nosného plynu, objemová průtoková rychlost elektrolytů a generační proud. Ve druhé fázi byl zkoumaný vliv teploty pracovních roztoků a teplota separátoru fází na analytický signál teluru za účelem jeho zvýšení. Za optimálních podmínek byly...cs_CZ
dc.description.abstractEN The present diploma thesis deals with the electrochemical generation of volatile tellurium compounds in connection with atomic absorption spectrometry with the main goal to increase the response of the tellurium signals and thus expand the existing knowledge about this element. Tellurium is one of the heavier elements that forms less stable volatile compounds. The reason for choosing these elements was the fact that its concentration increases mainly in landfills where it is released into the environment, which can have an ecological impact and an impact on human health. In the first step, two types of electrochemical cells were constructed - a thin-film flow electrochemical cell with and without an ion exchange membrane and an apparatus with a flow injection arrangement. The choice of cell types, cathode and anode material and apparatus design was chosen based on a literature research. Attention was paid to the optimization of reaction conditions for electrochemical generation of volatile tellurium compounds, which significantly affect the efficiency of generation using a heated quartz tube atomizer. The optimized parameters were electrolyte concentration, carrier gas volume flow rate, electrolyte volume flow rate and generation current. In the second step, the effect of the temperature of the...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectatomic absorption spectrometryen_US
dc.subjecttelluriumen_US
dc.subjectelectrochemical generation of volatile compoundsen_US
dc.subjectquartz atomizeren_US
dc.subjectatómová absorpčná spektrometriacs_CZ
dc.subjecttelúrcs_CZ
dc.subjectelektrochemické generovanie prchavých zlúčeníncs_CZ
dc.subjectkremenný atomizátorcs_CZ
dc.titleElektrochemické generovanie prchavých zlúčenín telúru v spojení s atómovou absorpčnou spektrometriousk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-02
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId208430
dc.title.translatedElectrochemical generation of tellurium volatile compounds with atomic absorption spectrometryen_US
dc.title.translatedElektrochemické generování těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometriícs_CZ
dc.contributor.refereeJelínek, Ivan
dc.identifier.aleph002381762
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCZ Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrochemickým generováním těkavých sloučenin telluru ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií s hlavním cílem zvýšit odezvu signálu telluru a tak rozšířit dosavadní poznatky. Tellur patří mezi těžší prvky, které tvoří méně stabilní těkavé sloučeniny. Důvodem výběru tohoto prvku byl fakt, že jeho koncentrace stoupá hlavně na skládkách, kde se uvolňuje do životního prostředí, což může mít vliv na životní prostředí a dopad na zdraví člověka. V první fázi byly zkonstruovány dva typy elektrochemických cel - tenkovrstvá průtoková elektrochemická cela s a bez iontové výměnné membrány a aparatura s průtokovým injekčním uspořádáním.Volba typů cel, materiálu katody a anody a konstrukce aparatury byla zvolena na základě literární rešerše. Pozornost byla věnována optimalizaci reakčních podmínek pro elektrochemické generování těkavých sloučenin telluru, které významně ovlivňují účinnost generování s využitím vyhřívaného křemenného atomizátoru. Optimalizovanými parametry byly koncentrace elektrolytů, objemová průtoková rychlost nosného plynu, objemová průtoková rychlost elektrolytů a generační proud. Ve druhé fázi byl zkoumaný vliv teploty pracovních roztoků a teplota separátoru fází na analytický signál teluru za účelem jeho zvýšení. Za optimálních podmínek byly...cs_CZ
uk.abstract.enEN The present diploma thesis deals with the electrochemical generation of volatile tellurium compounds in connection with atomic absorption spectrometry with the main goal to increase the response of the tellurium signals and thus expand the existing knowledge about this element. Tellurium is one of the heavier elements that forms less stable volatile compounds. The reason for choosing these elements was the fact that its concentration increases mainly in landfills where it is released into the environment, which can have an ecological impact and an impact on human health. In the first step, two types of electrochemical cells were constructed - a thin-film flow electrochemical cell with and without an ion exchange membrane and an apparatus with a flow injection arrangement. The choice of cell types, cathode and anode material and apparatus design was chosen based on a literature research. Attention was paid to the optimization of reaction conditions for electrochemical generation of volatile tellurium compounds, which significantly affect the efficiency of generation using a heated quartz tube atomizer. The optimized parameters were electrolyte concentration, carrier gas volume flow rate, electrolyte volume flow rate and generation current. In the second step, the effect of the temperature of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantNováková, Eliška
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990023817620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV