Show simple item record

Influence of surface termination of boron-doped diamond electrode on the electrochemical behaviour of phenol and its derivatives
dc.contributor.advisorSchwarzová, Karolina
dc.creatorNedvěd, Michal
dc.date.accessioned2020-09-28T09:48:22Z
dc.date.available2020-09-28T09:48:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120528
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována studiu elektrochemické oxidace meta substituovaných fenolických látek na bórem dopované diamantové elektrodě. V první fázi byl metodami klasické "direct current" voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) studován vliv pH na jejich elektrochemickou oxidaci. Studie probíhala na třech typech bórem dopovaných diamantových (BDD) povrchů: leštěném, anodicky a katodicky aktivovaném. V druhé fázi byla pozornost věnována Hammettově korelaci pro studium samotnému vlivu substituentu na potenciál elektrochemické oxidace vybraných fenolických sloučenin. Mezi studovanými substituenty byly (-H, -CH3, -OCH3, -(CH2)2COOH, -COOH a -NO2). Obecně lze říci, že v zásaditém prostředí byly potenciály oxidace nižší než v prostředí kyselém na všech studovaných površích. Výjimku tvořily studované fenolické kyseliny, které v zásaditém prostředí na O-terminovaném BDD nebylo možné detekovat, zřejmě díky elektrostatické repulsi mezi částečně záporným povrchem elektrody a dianiontem kyseliny. Nejvyšší korelační koeficient pro závislost sestavenou ze všech studovaných fenolů byl získán pro leštěný a H-terminovaný povrch při pH 11, tj. disociovanou formu fenolických látek. Vysoká elektronová hustota vede na těchto površích k snadné oxidaci bez ovlivnění kinetiky přenosu elektronu...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is devoted to the study of electrochemical oxidation of meta-substituted phenolic substances on a boron-doped diamond electrode. In the first phase, it was studied the effect of pH on their electrochemical oxidation by the methods of classical "direct current" voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). The study was performed on three types of boron doped diamond (BDD) surfaces: polished, anodic and cathodically activated. In the second phase, attention was paid to the Hammett correlation to study the effect of the substituent on the potential of electrochemical oxidation of selected phenolic compounds. Among the substituents studied were (-H, -CH3, -OCH3, -(CH2)2COOH, -COOH a -NO2). In general, the oxidation potentials were lower in the basic medium than in the acidic medium on all studied surfaces. An exception was the studied phenolic acids, which could not be detected in an alkaline medium on the O-terminated BDD, probably due to electrostatic repulsion between the partially negative electrode surface and the acid dianion. The highest correlation coefficient for the dependence composed of all studied phenols was obtained for the polished and H-terminated surface at pH 11, ie the dissociated form of phenolic substances. The high electron density leads to easy...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbórem dopovaný diamantcs_CZ
dc.subjectderiváty fenolucs_CZ
dc.subjectoxidacecs_CZ
dc.subjectterminace povrchucs_CZ
dc.subjectvoltametriecs_CZ
dc.subjectboron doped diamonden_US
dc.subjectphenol derivativesen_US
dc.subjectoxidationen_US
dc.subjectsurface terminationen_US
dc.subjectvoltammetryen_US
dc.titleVliv terminace povrchu borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování fenolu a jeho derivátůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-02
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId189171
dc.title.translatedInfluence of surface termination of boron-doped diamond electrode on the electrochemical behaviour of phenol and its derivativesen_US
dc.contributor.refereeGabriel, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce je věnována studiu elektrochemické oxidace meta substituovaných fenolických látek na bórem dopované diamantové elektrodě. V první fázi byl metodami klasické "direct current" voltametrie (DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) studován vliv pH na jejich elektrochemickou oxidaci. Studie probíhala na třech typech bórem dopovaných diamantových (BDD) povrchů: leštěném, anodicky a katodicky aktivovaném. V druhé fázi byla pozornost věnována Hammettově korelaci pro studium samotnému vlivu substituentu na potenciál elektrochemické oxidace vybraných fenolických sloučenin. Mezi studovanými substituenty byly (-H, -CH3, -OCH3, -(CH2)2COOH, -COOH a -NO2). Obecně lze říci, že v zásaditém prostředí byly potenciály oxidace nižší než v prostředí kyselém na všech studovaných površích. Výjimku tvořily studované fenolické kyseliny, které v zásaditém prostředí na O-terminovaném BDD nebylo možné detekovat, zřejmě díky elektrostatické repulsi mezi částečně záporným povrchem elektrody a dianiontem kyseliny. Nejvyšší korelační koeficient pro závislost sestavenou ze všech studovaných fenolů byl získán pro leštěný a H-terminovaný povrch při pH 11, tj. disociovanou formu fenolických látek. Vysoká elektronová hustota vede na těchto površích k snadné oxidaci bez ovlivnění kinetiky přenosu elektronu...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is devoted to the study of electrochemical oxidation of meta-substituted phenolic substances on a boron-doped diamond electrode. In the first phase, it was studied the effect of pH on their electrochemical oxidation by the methods of classical "direct current" voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). The study was performed on three types of boron doped diamond (BDD) surfaces: polished, anodic and cathodically activated. In the second phase, attention was paid to the Hammett correlation to study the effect of the substituent on the potential of electrochemical oxidation of selected phenolic compounds. Among the substituents studied were (-H, -CH3, -OCH3, -(CH2)2COOH, -COOH a -NO2). In general, the oxidation potentials were lower in the basic medium than in the acidic medium on all studied surfaces. An exception was the studied phenolic acids, which could not be detected in an alkaline medium on the O-terminated BDD, probably due to electrostatic repulsion between the partially negative electrode surface and the acid dianion. The highest correlation coefficient for the dependence composed of all studied phenols was obtained for the polished and H-terminated surface at pH 11, ie the dissociated form of phenolic substances. The high electron density leads to easy...en_US
uk.file-availabilityN
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV