Show simple item record

Legal concepts of administrative law restricting the right to property
dc.contributor.advisorKopecký, Martin
dc.creatorBalounová, Jana
dc.date.accessioned2020-09-28T09:48:00Z
dc.date.available2020-09-28T09:48:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120526
dc.description.abstractInstituty správního práva omezující vlastnické právo Abstrakt V rámci právního řádu je možné se setkat s celou řadou institutů, které základní ústavně garantované právo vlastnické určitým způsobem omezují, resp. jej mohou omezit. Tato práce je zaměřena na analýzu vybraných institutů, jež jsou upraveny správním právem a prostřednictvím nichž je zasahováno do vlastnického práva, které je v České republice garantované Listinou základních práv a svobod a na evropské úrovni Dodatkovým protokolem k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Práce je rozdělena do deseti kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola je věnována charakteristice, vymezení a kategorizaci institutů správního práva omezující vlastnické právo. Druhá kapitola práce je zaměřena na samotné vlastnické právo, jeho ústavněprávní východiska, limity a ochranu. Ve vztahu k tématu disertační práce je dále důležité, jak jsou tyto v právním řádu zakotveny a zejména výsledkem jaké formy správní činnosti jsou. Jednotlivými formami správních činností ve vztahu k omezení vlastnického práva se zabývá třetí kapitola. Následující čtyři kapitoly jsou zaměřeny na vybrané instituty správního správa, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Na prvním místě je pozornost věnována veřejnému užívání, které...cs_CZ
dc.description.abstractLegal concepts of administrative law restricting the right to property Within the legal order a lot of legal concepts can be found which restrict fundamental constitutionally guaranteed right to property, respectively which can restrict it. The dissertation focuses on analysis of selected legal concepts which are regulated by administrative law and through which is interfered with the right to property. In the Czech Republic the right to property is guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and at European level by the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The thesis is divided into three main chapters which are further divided into individual sub-chapters. The first chapter deals with the characteristic, definition and categorization of particular legal concepts restricting the right to property. The second chapter focuses on the right to property itself, especially on constitutional basis, limits and its protection. In the relation to the topic of the dissertation it is also important to define how these legal concepts are enshrined in the legal order and which form of administrative activities they result in. The third chapter describes the particular forms of administrative activities in relation to the right to property. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectvlastnické právocs_CZ
dc.subjectveřejné užívánícs_CZ
dc.subjectchráněná územícs_CZ
dc.subjectochranná pásmacs_CZ
dc.subjectúzemně plánovací dokumentacecs_CZ
dc.subjectúzemní opatřenícs_CZ
dc.subjectright to propertyen_US
dc.subjectpublic useen_US
dc.subjectprotected areasen_US
dc.subjectsafety zonesen_US
dc.subjectplanning measuresen_US
dc.subjectlandscape planning documentationen_US
dc.titleInstituty správního práva omezující vlastnické právocs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-04
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId181860
dc.title.translatedLegal concepts of administrative law restricting the right to propertyen_US
dc.contributor.refereeStaša, Josef
dc.contributor.refereePrůcha, Petr
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Legal Sciences - Administrative Law and Administrative Scienceen_US
thesis.degree.disciplineTeoretické právní vědy - Správní právo a správní vědacs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Sciences - Administrative Law and Administrative Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědy - Správní právo a správní vědacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretické právní vědy - Správní právo a správní vědacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Legal Sciences - Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědy - Správní právo a správní vědacs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Sciences - Administrative Law and Administrative Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csInstituty správního práva omezující vlastnické právo Abstrakt V rámci právního řádu je možné se setkat s celou řadou institutů, které základní ústavně garantované právo vlastnické určitým způsobem omezují, resp. jej mohou omezit. Tato práce je zaměřena na analýzu vybraných institutů, jež jsou upraveny správním právem a prostřednictvím nichž je zasahováno do vlastnického práva, které je v České republice garantované Listinou základních práv a svobod a na evropské úrovni Dodatkovým protokolem k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Práce je rozdělena do deseti kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola je věnována charakteristice, vymezení a kategorizaci institutů správního práva omezující vlastnické právo. Druhá kapitola práce je zaměřena na samotné vlastnické právo, jeho ústavněprávní východiska, limity a ochranu. Ve vztahu k tématu disertační práce je dále důležité, jak jsou tyto v právním řádu zakotveny a zejména výsledkem jaké formy správní činnosti jsou. Jednotlivými formami správních činností ve vztahu k omezení vlastnického práva se zabývá třetí kapitola. Následující čtyři kapitoly jsou zaměřeny na vybrané instituty správního správa, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Na prvním místě je pozornost věnována veřejnému užívání, které...cs_CZ
uk.abstract.enLegal concepts of administrative law restricting the right to property Within the legal order a lot of legal concepts can be found which restrict fundamental constitutionally guaranteed right to property, respectively which can restrict it. The dissertation focuses on analysis of selected legal concepts which are regulated by administrative law and through which is interfered with the right to property. In the Czech Republic the right to property is guaranteed by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and at European level by the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The thesis is divided into three main chapters which are further divided into individual sub-chapters. The first chapter deals with the characteristic, definition and categorization of particular legal concepts restricting the right to property. The second chapter focuses on the right to property itself, especially on constitutional basis, limits and its protection. In the relation to the topic of the dissertation it is also important to define how these legal concepts are enshrined in the legal order and which form of administrative activities they result in. The third chapter describes the particular forms of administrative activities in relation to the right to property. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV