Show simple item record

Life of coeliac and his family in these days
dc.contributor.advisorKohout, Pavel
dc.creatorMachovcová, Denisa
dc.date.accessioned2020-09-25T09:52:08Z
dc.date.available2020-09-25T09:52:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120512
dc.description.abstractNázev: Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době Cíle: Cílem mé diplomové práce je zmapovat úskalí života člověka s onemocněním zvané celiakie. Jedná se především o problémy s bezlepkovou dietou, která je u celiakie zásadní. Problémy se stravováním mimo domov, nakupování surovin pro přípravu jídla doma, finanční náročnost tohoto stravování a v neposlední řadě i podpora ze stran zdravotních pojišťoven a státu. Metody: Teoretická část práce obsahuje poznatky o celiakii, jakožto onemocnění, to znamená charakteristiku jejího vzniku, diagnostiky a léčby. Dále jsou zpracovány poznatky o bezlepkové dietě a problémy spojené s tímto stravováním. V neposlední řadě je zmíněna dieta a dostupnost potravin k bezlepkovému stravování. V praktické části jsem využila dotazníkovou metodu, přičemž anonymní dotazník byl vytvořen v elektronické podobě pomocí Google formulářů, a poté rozeslán prostřednictvím internetu. Dotazník byl vyplněn 296 respondenty. Výsledky: Ze získaných výsledků můžeme konstatovat, že většina respondentů občas poruší dietu vlivem sociálního začlenění. Dále jsme sledovali četnost stravování v zařízení pohostinství, přičemž většina dotazovaných občas toto zařízení navštíví, a to méně často než jednou za týden. Důvodem sporadického navštívení restaurací či dokonce žádné, je špatná zkušenost s...cs_CZ
dc.description.abstractName: Life of coeliac and his family in these days Aim: The aim of my diploma thesis is to map life difficulties of people with celiac disease. First of all, it is a problem with gluten-free diet which is essential for celiac disease. Problems with eating out, shopping for ingredients for meal preparation at home, expensiveness of this eating, and last but not least, support from insurance companies and the state. Methods: The theoretical part includes findings about celiac disease as an illness, it means the characteristics of its origin, diagnostics and treatment. Furthermore, findings about gluten- free diet and problems related to this kind of eating were worked. Last but not least, diet and availability of food for gluten-free eating are mentioned. I applied a survey method in the practical part, in which case an anonymous survey was created electronically by using Google forms, and then sent out via internet. The survey was filled out by 296 respondents. Outcome: We can see from the outcomes that most of the respondents sometimes break the diet due to social integration. Furthermore, we observed the frequency of eating in restaurant services, in which case most of the people sometimes visit, it means less than once a week. The reason of sporadic or even no visit to restaurants is bad...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectCeliakiecs_CZ
dc.subjectživotní styl celiakůcs_CZ
dc.subjectbezlepková dietacs_CZ
dc.subjectproblémy související s bezlepkovou dietoucs_CZ
dc.subjectnáročnost bezlepkové dietycs_CZ
dc.subjectCeliac diseaseen_US
dc.subjectlifestyle of celiac peopleen_US
dc.subjectgluten-free dieten_US
dc.subjectproblems related to gluten-free dieten_US
dc.subjectgluten-free diet difficultyen_US
dc.titleŽivot celiaka a jeho rodiny v dnešní doběcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-04
dc.description.departmentIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.department3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId218223
dc.title.translatedLife of coeliac and his family in these daysen_US
dc.contributor.refereePavlík, Vladimír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDietitian with Specializationen_US
thesis.degree.disciplineNutriční specialistacs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNutriční specialistacs_CZ
uk.degree-discipline.enDietitian with Specializationen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNázev: Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době Cíle: Cílem mé diplomové práce je zmapovat úskalí života člověka s onemocněním zvané celiakie. Jedná se především o problémy s bezlepkovou dietou, která je u celiakie zásadní. Problémy se stravováním mimo domov, nakupování surovin pro přípravu jídla doma, finanční náročnost tohoto stravování a v neposlední řadě i podpora ze stran zdravotních pojišťoven a státu. Metody: Teoretická část práce obsahuje poznatky o celiakii, jakožto onemocnění, to znamená charakteristiku jejího vzniku, diagnostiky a léčby. Dále jsou zpracovány poznatky o bezlepkové dietě a problémy spojené s tímto stravováním. V neposlední řadě je zmíněna dieta a dostupnost potravin k bezlepkovému stravování. V praktické části jsem využila dotazníkovou metodu, přičemž anonymní dotazník byl vytvořen v elektronické podobě pomocí Google formulářů, a poté rozeslán prostřednictvím internetu. Dotazník byl vyplněn 296 respondenty. Výsledky: Ze získaných výsledků můžeme konstatovat, že většina respondentů občas poruší dietu vlivem sociálního začlenění. Dále jsme sledovali četnost stravování v zařízení pohostinství, přičemž většina dotazovaných občas toto zařízení navštíví, a to méně často než jednou za týden. Důvodem sporadického navštívení restaurací či dokonce žádné, je špatná zkušenost s...cs_CZ
uk.abstract.enName: Life of coeliac and his family in these days Aim: The aim of my diploma thesis is to map life difficulties of people with celiac disease. First of all, it is a problem with gluten-free diet which is essential for celiac disease. Problems with eating out, shopping for ingredients for meal preparation at home, expensiveness of this eating, and last but not least, support from insurance companies and the state. Methods: The theoretical part includes findings about celiac disease as an illness, it means the characteristics of its origin, diagnostics and treatment. Furthermore, findings about gluten- free diet and problems related to this kind of eating were worked. Last but not least, diet and availability of food for gluten-free eating are mentioned. I applied a survey method in the practical part, in which case an anonymous survey was created electronically by using Google forms, and then sent out via internet. The survey was filled out by 296 respondents. Outcome: We can see from the outcomes that most of the respondents sometimes break the diet due to social integration. Furthermore, we observed the frequency of eating in restaurant services, in which case most of the people sometimes visit, it means less than once a week. The reason of sporadic or even no visit to restaurants is bad...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV