Show simple item record

Nutritional status of patients hospitalized for diabetic foot syndrome - retrospective analysis
dc.contributor.advisorGojda, Jan
dc.creatorHoráková, Markéta
dc.date.accessioned2020-09-24T09:52:27Z
dc.date.available2020-09-24T09:52:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120440
dc.description.abstractSyndrom diabetické nohy je vážnou chronickou komplikací onemocnění diabetes mellitus, vzniká vlivem řady faktorů jako neuropatie, angiopatie, infekce, a především je tento syndrom důsledkem špatné kompenzace diabetu a kardiovaskulárních rizikových faktorů. Je charakterizován obzvláště zhoršeným hojením ran a vyšší tendencí ke chronicitě, což často může být důvodem k invalidizaci pacienta. Nutrice hraje velmi důležitou roli při hospitalizování pacienta se syndromem diabetické nohy, jelikož dostatečné pokrytí energetických a nutričních potřeb je nezbytné pro úspěšnou léčbu a hojení ulcerací. V teoretické části této diplomové práce je nejprve zmíněn diabetes mellitus, jeho základní charakteristika a stručně jsou popsány typy diabetu, které se pojí se syndromem diabetické nohy. Rozebrány jsou dále akutní a chronické komplikace diabetu, na které navazuje rozsáhlejší kapitola o syndromu diabetické nohy. V té je samotná definice pojmu, epidemiologie, patogeneze, klasifikace, diagnostika, léčba a prevence vzniku tohoto syndromu. Poslední kapitola se věnuje krátce obecným výživovým doporučením pro diabetiky a stavu výživy pacientů, ve kterém se nejčastěji nachází, když jsou přijímáni k hospitalizaci, což je malnutrice, obezita a sarkopenická obezita. Cílem této diplomové práce bylo zjistit retrospektivní...cs_CZ
dc.description.abstractDiabetic foot syndrome is a serious chronic complication of diabetes mellitus, caused by a number of factors such as neuropathy, angiopathy, infection, and above all, this syndrome is consequence of a poor diabetes compensation and cardiovascular risk factors. It is characterized by particularly impaired wound healing and a higher tendency to chronicity, which can often be a reason for disability of the patient. Nutrition plays a very important role in a patient hospitalized with diabetic foot syndrome, as adequate coverage of energy and nutritional needs is essential for successful treatment and healing of ulcers. The theoretical part of this diploma thesis first mentions diabetes mellitus, its basic characteristics and briefly describes the types of diabetes that are associated with diabetic foot syndrome. Acute and chronic complications of diabetes are also discussed, followed by a more extensive chapter on the diabetic foot syndrome itself. This is the very definition of the term, epidemiology, pathogenesis, classification, diagnosis, treatment and prevention of this syndrome. The last chapter deals briefly with general nutritional recommendations for diabetics and the nutritional status of patients in which they are most often found when they are admitted to hospital, which is malnutrition,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectnutriční stavcs_CZ
dc.subjectdiabetická nohacs_CZ
dc.subjectdiabetes mellituscs_CZ
dc.subjectmalnutricecs_CZ
dc.subjectnutritional statusen_US
dc.subjectdiabetic footen_US
dc.subjectdiabetes mellitusen_US
dc.subjectmalnutritionen_US
dc.titleNutriční stav pacientů hospitalizovaných pro syndrom diabetické nohy - retrospektivní analýzacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-03
dc.description.departmentIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.department3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId219023
dc.title.translatedNutritional status of patients hospitalized for diabetic foot syndrome - retrospective analysisen_US
dc.contributor.refereeKrauzová, Eva
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDietitian with Specializationen_US
thesis.degree.disciplineNutriční specialistacs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNutriční specialistacs_CZ
uk.degree-discipline.enDietitian with Specializationen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csSyndrom diabetické nohy je vážnou chronickou komplikací onemocnění diabetes mellitus, vzniká vlivem řady faktorů jako neuropatie, angiopatie, infekce, a především je tento syndrom důsledkem špatné kompenzace diabetu a kardiovaskulárních rizikových faktorů. Je charakterizován obzvláště zhoršeným hojením ran a vyšší tendencí ke chronicitě, což často může být důvodem k invalidizaci pacienta. Nutrice hraje velmi důležitou roli při hospitalizování pacienta se syndromem diabetické nohy, jelikož dostatečné pokrytí energetických a nutričních potřeb je nezbytné pro úspěšnou léčbu a hojení ulcerací. V teoretické části této diplomové práce je nejprve zmíněn diabetes mellitus, jeho základní charakteristika a stručně jsou popsány typy diabetu, které se pojí se syndromem diabetické nohy. Rozebrány jsou dále akutní a chronické komplikace diabetu, na které navazuje rozsáhlejší kapitola o syndromu diabetické nohy. V té je samotná definice pojmu, epidemiologie, patogeneze, klasifikace, diagnostika, léčba a prevence vzniku tohoto syndromu. Poslední kapitola se věnuje krátce obecným výživovým doporučením pro diabetiky a stavu výživy pacientů, ve kterém se nejčastěji nachází, když jsou přijímáni k hospitalizaci, což je malnutrice, obezita a sarkopenická obezita. Cílem této diplomové práce bylo zjistit retrospektivní...cs_CZ
uk.abstract.enDiabetic foot syndrome is a serious chronic complication of diabetes mellitus, caused by a number of factors such as neuropathy, angiopathy, infection, and above all, this syndrome is consequence of a poor diabetes compensation and cardiovascular risk factors. It is characterized by particularly impaired wound healing and a higher tendency to chronicity, which can often be a reason for disability of the patient. Nutrition plays a very important role in a patient hospitalized with diabetic foot syndrome, as adequate coverage of energy and nutritional needs is essential for successful treatment and healing of ulcers. The theoretical part of this diploma thesis first mentions diabetes mellitus, its basic characteristics and briefly describes the types of diabetes that are associated with diabetic foot syndrome. Acute and chronic complications of diabetes are also discussed, followed by a more extensive chapter on the diabetic foot syndrome itself. This is the very definition of the term, epidemiology, pathogenesis, classification, diagnosis, treatment and prevention of this syndrome. The last chapter deals briefly with general nutritional recommendations for diabetics and the nutritional status of patients in which they are most often found when they are admitted to hospital, which is malnutrition,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV