Show simple item record

Nutritional Status in Patients with Huntington's Disease and Nutritional Support
dc.contributor.advisorKlempíř, Jiří
dc.creatorKosheleva, Svetlana
dc.date.accessioned2020-09-24T09:51:29Z
dc.date.available2020-09-24T09:51:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120435
dc.description.abstractHuntingtonova nemoc je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění projevující se poruchami hybnosti, kognitivních funkcí, chování a váhovým úbytkem, který je podmíněn multifaktoriálně. Cílem práce bylo zjistit, zda se u Huntingtovy nemoci vyskytují poruchy výživy, jaká je jejích etiologie a závažnost. U 10 pacientů bylo provedeno neurologické škálování, antropometrické vyšetření, hodnocení třídenního záznamu jídelníčku, měření manuálním dynamometrem, bioimpedanční analýza, nepřímá kolorimetrie a predikce výdeje energie. Aplikovali jsme algoritmy pro diagnostiku sarkopenie a malnutrice. U všech pacientů byl pozorován nechtěný pokles tělesné hmotnosti a u 4 z 10 se prokázala podvýživa. Nebyl nalezen rozdíl hodnot měřeného klidového metabolismu a vypočítaného dle prediktivní rovnice. Ukázalo se však, že striktní nutriční doporučení založené na těchto podkladech mohou v případě některých pacientů s HN být zavádějící, protože reálná spotřeba energie může být výrazně vyšší. Všichni pacienti měli pozitivní energetickou bilanci. Osvědčil se nový diagnostický algoritmus pro časnou diagnostiku sarkopenie. Pomocí bioimpedanční analýzy a vyšetření sily stisku ruky jsme identifikovali pravděpodobnou sarkopenii a již přítomnou sarkopenii u poloviny pacientů v našem souboru. Při screeningovém vyšetření...cs_CZ
dc.description.abstractHuntington's disease is a dominantly-inherited autosomal neurodegenerative disease manifested by disorders of motility, cognitive function, behaviour, and weight loss, which is conditioned multifactorially. The aim of the study was to determine whether there are eating disorders in Huntington's disease, as well as its etiology and severity. Neurological scaling, anthropometric examinations, evaluation of three-day diet records, measurements with a manual dynamometer, bioimpedance analyses, indirect colorimetry and predictions of energy expenditure were performed on 10 patients. Algorithms were applied for the diagnosis of sarcopenia and malnutrition. Unwanted weight loss was observed in all patients and 4 out of 10 showed malnutrition. No difference was found between the values of measured resting metabolism and calculated according to the predictive equation. However, it has been shown that strict nutritional recommendations based on this data can be misleading for some patients with HN, as real energy consumption can be significantly higher. All our patients had a positive energy balance. A new diagnostic algorithm for the early diagnosis of sarcopenia has proven its worth. Using bioimpedance analysis and examination of the force of the handshake, we identified possible sarcopenia and already-present...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectHuntingtonova nemoccs_CZ
dc.subjectklidový energetický výdejcs_CZ
dc.subjectnepřímá kalorimetriecs_CZ
dc.subjectmalnutricecs_CZ
dc.subjectsarkopeniecs_CZ
dc.subjectHuntington's diseaseen_US
dc.subjectresting energy expenditureen_US
dc.subjectindirect calorimetryen_US
dc.subjectmalnutritionen_US
dc.subjectsarcopeniaen_US
dc.titleNutriční stav u pacientů s Huntingtonovou nemocí a nutriční podporacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-03
dc.description.departmentIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.department3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId208235
dc.title.translatedNutritional Status in Patients with Huntington's Disease and Nutritional Supporten_US
dc.contributor.refereeRůžičková, Lucie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDietitian with Specializationen_US
thesis.degree.disciplineNutriční specialistacs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolismen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csNutriční specialistacs_CZ
uk.degree-discipline.enDietitian with Specializationen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHuntingtonova nemoc je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění projevující se poruchami hybnosti, kognitivních funkcí, chování a váhovým úbytkem, který je podmíněn multifaktoriálně. Cílem práce bylo zjistit, zda se u Huntingtovy nemoci vyskytují poruchy výživy, jaká je jejích etiologie a závažnost. U 10 pacientů bylo provedeno neurologické škálování, antropometrické vyšetření, hodnocení třídenního záznamu jídelníčku, měření manuálním dynamometrem, bioimpedanční analýza, nepřímá kolorimetrie a predikce výdeje energie. Aplikovali jsme algoritmy pro diagnostiku sarkopenie a malnutrice. U všech pacientů byl pozorován nechtěný pokles tělesné hmotnosti a u 4 z 10 se prokázala podvýživa. Nebyl nalezen rozdíl hodnot měřeného klidového metabolismu a vypočítaného dle prediktivní rovnice. Ukázalo se však, že striktní nutriční doporučení založené na těchto podkladech mohou v případě některých pacientů s HN být zavádějící, protože reálná spotřeba energie může být výrazně vyšší. Všichni pacienti měli pozitivní energetickou bilanci. Osvědčil se nový diagnostický algoritmus pro časnou diagnostiku sarkopenie. Pomocí bioimpedanční analýzy a vyšetření sily stisku ruky jsme identifikovali pravděpodobnou sarkopenii a již přítomnou sarkopenii u poloviny pacientů v našem souboru. Při screeningovém vyšetření...cs_CZ
uk.abstract.enHuntington's disease is a dominantly-inherited autosomal neurodegenerative disease manifested by disorders of motility, cognitive function, behaviour, and weight loss, which is conditioned multifactorially. The aim of the study was to determine whether there are eating disorders in Huntington's disease, as well as its etiology and severity. Neurological scaling, anthropometric examinations, evaluation of three-day diet records, measurements with a manual dynamometer, bioimpedance analyses, indirect colorimetry and predictions of energy expenditure were performed on 10 patients. Algorithms were applied for the diagnosis of sarcopenia and malnutrition. Unwanted weight loss was observed in all patients and 4 out of 10 showed malnutrition. No difference was found between the values of measured resting metabolism and calculated according to the predictive equation. However, it has been shown that strict nutritional recommendations based on this data can be misleading for some patients with HN, as real energy consumption can be significantly higher. All our patients had a positive energy balance. A new diagnostic algorithm for the early diagnosis of sarcopenia has proven its worth. Using bioimpedance analysis and examination of the force of the handshake, we identified possible sarcopenia and already-present...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV