Show simple item record

The role of soft factors in the development of the inner periphery of the Eastern Bohemia
dc.creatorKomárek, Marek
dc.date.accessioned2021-05-20T12:21:58Z
dc.date.available2021-05-20T12:21:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120408
dc.description.abstractRole m kkých faktor v rozvoji vnit ní periferie východních ech Abstrakt V posledních letech se ve výzkumu podmín ností procesu polarizace prostoru a rozvoje region klade d raz na pochopení významu endogenních a tzv. "m kkých" faktor . Obecné teorie regionálního vývoje, formulované p evážn na bázi hodnocení "tvrdých" dat, jsou z d vodu jejich omezené vypovídací schopnosti ov ovány etnými p ípadovými studiemi, v nichž se uplat ují zejména kvalitativní p ístupy hodnocení. Vliv a validita "m kkých" faktor významn roste s klesající ádovostní úrovní sledování, proto je žádoucí provád t empirické výzkumy i v úrovni obcí. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat "m kké" faktory územního rozvoje a pochopit podstatu rozdíl socio-ekonomické vysp losti obcí v území vnit ní periferie ech. Základním teoretickým východiskem se stal koncept institucionální hustoty (institutional thickness) s logickým p esahem k problematice sociálního kapitálu. P edm tem sledování je kooperace aktér územního rozvoje (starost obcí) v prostoru, jejich vzájemná d v ra a angažovanost v nadobecních aktivitách. Snahou je odhalit a vysv tlit charakter vztah , sm r interakcí a vliv politické orientace aktér na jejich pozici v mikroregionech a v lokálním spole enství. Úvodní ást práce p edstavuje obecný vstup do problematiky výzkumu, na níž...cs_CZ
dc.description.abstractThe role of soft factors in the development of the inner periphery of the Eastern Bohemia Abstract In recent years, research on conditionality process of space polarization and regional development puts emphasis on understanding importance of endogenous and "soft" factors. General theories of regional development (formed mainly on the basis of evaluating "hard" data) are verified by frequent case studies because of their limited explanatory power. In these case studies, especially qualitative approaches of evaluation are applied. Influence and validity of "soft" factors significantly increases with decreasing hierarchical level, so it is desirable to conduct empirical research at the municipal level. Diploma thesis aims to analyze "soft" factors of regional development and understand the nature of differences in socio-economic development at the municipal level in the inner periphery of Bohemia. The concept of the institutional thickness has become the theoretical basis. This concept has logical overlap to the concept of the social capital. The objects of research are the spatial co-operation of actors of regional development (mayors), their reciprocal trust and engagement in local activities. Thesis aims to identify and to explain the nature of relations, direction of interactions and impact of political...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectlocal developmenten_US
dc.subjectinner peripheryen_US
dc.subjectinstitutional thicknessen_US
dc.subjectmunicipal authorityen_US
dc.subjectCzechiaen_US
dc.subjectlokální rozvojcs_CZ
dc.subjectvnitřní periferiecs_CZ
dc.subjectinstitucionální hustotacs_CZ
dc.subjectobecní úřadcs_CZ
dc.subjectČeskocs_CZ
dc.titleRole měkkých faktorů v rozvoji vnitřní periferie východních Čechcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-02
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId226621
dc.title.translatedThe role of soft factors in the development of the inner periphery of the Eastern Bohemiaen_US
dc.identifier.aleph002381289
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.degree.disciplineSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csRole m kkých faktor v rozvoji vnit ní periferie východních ech Abstrakt V posledních letech se ve výzkumu podmín ností procesu polarizace prostoru a rozvoje region klade d raz na pochopení významu endogenních a tzv. "m kkých" faktor . Obecné teorie regionálního vývoje, formulované p evážn na bázi hodnocení "tvrdých" dat, jsou z d vodu jejich omezené vypovídací schopnosti ov ovány etnými p ípadovými studiemi, v nichž se uplat ují zejména kvalitativní p ístupy hodnocení. Vliv a validita "m kkých" faktor významn roste s klesající ádovostní úrovní sledování, proto je žádoucí provád t empirické výzkumy i v úrovni obcí. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat "m kké" faktory územního rozvoje a pochopit podstatu rozdíl socio-ekonomické vysp losti obcí v území vnit ní periferie ech. Základním teoretickým východiskem se stal koncept institucionální hustoty (institutional thickness) s logickým p esahem k problematice sociálního kapitálu. P edm tem sledování je kooperace aktér územního rozvoje (starost obcí) v prostoru, jejich vzájemná d v ra a angažovanost v nadobecních aktivitách. Snahou je odhalit a vysv tlit charakter vztah , sm r interakcí a vliv politické orientace aktér na jejich pozici v mikroregionech a v lokálním spole enství. Úvodní ást práce p edstavuje obecný vstup do problematiky výzkumu, na níž...cs_CZ
uk.abstract.enThe role of soft factors in the development of the inner periphery of the Eastern Bohemia Abstract In recent years, research on conditionality process of space polarization and regional development puts emphasis on understanding importance of endogenous and "soft" factors. General theories of regional development (formed mainly on the basis of evaluating "hard" data) are verified by frequent case studies because of their limited explanatory power. In these case studies, especially qualitative approaches of evaluation are applied. Influence and validity of "soft" factors significantly increases with decreasing hierarchical level, so it is desirable to conduct empirical research at the municipal level. Diploma thesis aims to analyze "soft" factors of regional development and understand the nature of differences in socio-economic development at the municipal level in the inner periphery of Bohemia. The concept of the institutional thickness has become the theoretical basis. This concept has logical overlap to the concept of the social capital. The objects of research are the spatial co-operation of actors of regional development (mayors), their reciprocal trust and engagement in local activities. Thesis aims to identify and to explain the nature of relations, direction of interactions and impact of political...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990023812890106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV