Show simple item record

Use of individual types of positioning on patients after stroke in the acute and subacute phase of rehabilitation from the perspective of occupational therapy
dc.contributor.advisorUhlířová, Jaromíra
dc.creatorŠvecová, Adéla
dc.date.accessioned2020-09-14T09:48:08Z
dc.date.available2020-09-14T09:48:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120203
dc.description.abstractDIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení: Adéla Švecová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Název diplomové práce: Využití jednotlivých typů polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi rehabilitace z pohledu ergoterapie. Cévní mozková příhoda je jedním z onemocnění nejvíce ovlivňující lidskou populaci. Jejím důsledkem může být dočasné postižení, trvalé následky i smrt. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě může mnoho rizik sekundárních změn ovlivnit. Cílem této práce je zjistit, jak se ergoterapeuti zapojují do polohování pacientů v akutní a subakutní fázi po cévní mozkové příhodě v iktových centrech v České republice a jak polohování na iktových centrech probíhá. Z literatury a doporučených postupů vyplývá, že správným polohováním po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi je předcházeno vzniku imobilizačního syndromu a sekundárních změn. Polohováním pacientů po cévní mozkové příhodě lze ovlivnit svalový tonus, bolestivost ramene, předcházet subluxaci v kloubech, udržet pasivní i aktivní rozsah v kloubech atd. U pacientů po cévní mozkové příhodě by měly přicházet vzruchy z postižené strany pro podporu návratu senzomotorických funkcí a pro zapojení postižené strany do aktivit. Ergoterapeut se nejvíce zapojuje při polohování postižené horní končetiny...cs_CZ
dc.description.abstractOF MASTER THESIS Tittle of master thesis: Use of individual types of positioning on patients after stroke in the acute and subacute phase of rehabilitation from the perspective of occupational therapy. Stroke is one of the diseases that most affects the human population. It can result in temporary disability, permanent consequences and death. The patient's positioning after a stroke can affect many risks of secondary changes. The aim of this work is to find out how occupational therapists are involved in the positioning of patients in the acute and subacute phase after a stroke in stroke centers in the Czech Republic and how the positioning in stroke centers takes place. The literature and recommended procedures show that the correct positioning after a stroke in the acute and subacute phase prevents the development of immobilization syndrome and secondary changes. Positioning patients after a stroke can affect muscle tone, shoulder pain, prevent subluxation in the joints, maintain passive and active range in the joints, etc. In patients after a stroke, agitation should occur from the affected side to support the return of sensorimotor functions and to involve the affected parties to activities. The occupational therapist is most involved in positioning the affected upper limb, especially to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectcévní mozková příhodacs_CZ
dc.subjectpolohovánícs_CZ
dc.subjectergoterapeutcs_CZ
dc.subjectiktové centrumcs_CZ
dc.subjectstrokeen_US
dc.subjectpositioningen_US
dc.subjectoccupational therapisten_US
dc.subjectstroke centeren_US
dc.titleVyužití jednotlivých typů polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi rehabilitace z pohledu ergoterapiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-22
dc.description.departmentKlinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId198886
dc.title.translatedUse of individual types of positioning on patients after stroke in the acute and subacute phase of rehabilitation from the perspective of occupational therapyen_US
dc.contributor.refereeKuželková, Anna
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOccupational Therapyen_US
thesis.degree.disciplineErgoterapiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospitalen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csErgoterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enOccupational Therapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení: Adéla Švecová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová Název diplomové práce: Využití jednotlivých typů polohování u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi rehabilitace z pohledu ergoterapie. Cévní mozková příhoda je jedním z onemocnění nejvíce ovlivňující lidskou populaci. Jejím důsledkem může být dočasné postižení, trvalé následky i smrt. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě může mnoho rizik sekundárních změn ovlivnit. Cílem této práce je zjistit, jak se ergoterapeuti zapojují do polohování pacientů v akutní a subakutní fázi po cévní mozkové příhodě v iktových centrech v České republice a jak polohování na iktových centrech probíhá. Z literatury a doporučených postupů vyplývá, že správným polohováním po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi je předcházeno vzniku imobilizačního syndromu a sekundárních změn. Polohováním pacientů po cévní mozkové příhodě lze ovlivnit svalový tonus, bolestivost ramene, předcházet subluxaci v kloubech, udržet pasivní i aktivní rozsah v kloubech atd. U pacientů po cévní mozkové příhodě by měly přicházet vzruchy z postižené strany pro podporu návratu senzomotorických funkcí a pro zapojení postižené strany do aktivit. Ergoterapeut se nejvíce zapojuje při polohování postižené horní končetiny...cs_CZ
uk.abstract.enOF MASTER THESIS Tittle of master thesis: Use of individual types of positioning on patients after stroke in the acute and subacute phase of rehabilitation from the perspective of occupational therapy. Stroke is one of the diseases that most affects the human population. It can result in temporary disability, permanent consequences and death. The patient's positioning after a stroke can affect many risks of secondary changes. The aim of this work is to find out how occupational therapists are involved in the positioning of patients in the acute and subacute phase after a stroke in stroke centers in the Czech Republic and how the positioning in stroke centers takes place. The literature and recommended procedures show that the correct positioning after a stroke in the acute and subacute phase prevents the development of immobilization syndrome and secondary changes. Positioning patients after a stroke can affect muscle tone, shoulder pain, prevent subluxation in the joints, maintain passive and active range in the joints, etc. In patients after a stroke, agitation should occur from the affected side to support the return of sensorimotor functions and to involve the affected parties to activities. The occupational therapist is most involved in positioning the affected upper limb, especially to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV