Show simple item record

Interferences in the gender conceptualization of inanimate referents in the language use of bilingual Hungarian speakers
dc.contributor.authorČervenková, Michaela
dc.date.accessioned2020-08-05T08:16:37Z
dc.date.available2020-08-05T08:16:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2336-6702
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/119802
dc.language.isocs_CZcs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.sourceStudie z aplikované lingvistiky, 2020, 1, 32-53cs_CZ
dc.source.urihttps://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz
dc.subjectbilingvismuscs_CZ
dc.subjectgenderová konceptualizace neživých referentůcs_CZ
dc.subjectgramatický rodcs_CZ
dc.subjectinterferencecs_CZ
dc.subjectmaďarštinacs_CZ
dc.subjectpsycholingvistický výzkumcs_CZ
dc.subjectslovenštinacs_CZ
dc.titleInterference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistůcs_CZ
dc.title.alternativeInterferences in the gender conceptualization of inanimate referents in the language use of bilingual Hungarian speakerscs_CZ
dc.typeVědecký článekcs_CZ
uk.abstract.csČlánek se věnuje možným interferencím v genderové konceptualizaci neživých objektů u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Provedený výzkum se soustředil na gramatickou kategorii rodu (která je v jednom ze zkoumaných jazyků, tedy ve slovenštině, přítomná, a ve druhém zkoumaném jazyce, tedy v maďarštině, nikoli). Cílem provedeného experimentu, jehož se zúčastnily dvě skupiny mluvčích (konkrétně testovací skupina bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny a kontrolní skupina monolingvních maďarských mluvčích), bylo ověřit, zda přítomnost gramatického rodu v jednom ze dvou jazyků bilingvní skupiny mluvčích ovlivní jejich konceptualizaci rodu neživých objektů. Dalším z cílů výzkumu bylo zjistit, zda se probandi ve svých odpovědích shodnou. V provedeném experimentu byly použity tři různé výzkumné metody. Probandi se experimentu zúčastnili vyplněním online dotazníku, sestávajícího z části zkoumající jejich jazykové kompetence a jazykovou historii a z části testovací. Výsledky experimentu nepotvrdily původní předpoklad, tedy vliv přítomnosti gramatického rodu v jednom z jazyků bilingvistů na jejich genderovou konceptualizaci neživých objektů. V odpovědích respondentů se však (nezávisle na jazykové skupině či druhu výzkumné metody) u jednotlivých neživých objektů ukázaly určité signifikantní shodycs_CZ
uk.abstract.enThis study deals with possible interferences in gender conceptualization of inanimate objects in the language use of bilingual speakers of Hungarian and Slovakian. The research was focused on the grammatical category of gender (present in one of the examined languages — in Slovakian — and absent in the second one — in Hungarian). The aim of the executed experiment, in which two groups of speakers participated (the test group of bilingual speakers of Hungarian and Slovakian and the control group of monolingual speakers of Hungarian), was to find out if the presence of grammatical gender in one of the two languages of the bilingual group of speakers will have any impact on their conceptualization of gender of inanimate objects. A secondary aim of the research was to ascertain if there are concordances in the answers of the participants. In the performed experiment, three different research methods were used. Participants took part in the experiment by filling an online questionnaire consisting of a part examining their language competence and language history and of a test part. The results of the experiment did not confirm the original assumption, which anticipated that the presence of grammatical gender in one of the languages of the bilingual group would have an effect on their gender conceptualization of inanimate objects. However, there were concordances in the answers of the participants (independently of language group or questionnaire type) considering individual inanimate objects.cs_CZ
dc.publisher.publicationPlacePrahacs_CZ
uk.abstract.originalEz a tanulmány magyar és szlovák kétnyelvű beszélők élettelen tárgyakkal kapcsolatos genderfelfogásának lehetséges interferenciájával foglalkozik. Az elkészített felmérés témája a nyelvtani nem kategóriájára fókuszált (ez a nyelvtani kategória az egyik vizsgált nyelvben — a szlovákban — jelen van, a másik vizsgált nyelvben — a magyarban — azonban nincs). A végzett vizsgálatnak — amelyben két csoport vett részt, az egyik a magyar és szlovák kétnyelvű beszélők tesztcsoportja, a másik az egynyelvű magyar beszélők kontrolcsoportja —, azt volt a célja, hogy hitelesítse, vajon a kétnyelvű beszélők csoportjában az egyik nyelvben jelenlévő nyelvtani nem befolyásolja-e a gender felfogását a beszélőknél az élettelen tárgyakkal kapcsolatban. A kutatás másik célja az volt, hogy megállapítsa, vajon a résztvevők válaszai egyeznek-e. A végzett kutatásban három kutatási módszert alkalmaztam. A résztvevők online kérdőív kitöltésével vettek részt a kísérletben, amelynek két része volt — az első a résztvevő nyelvi kompetenciáját és nyelvének történetét vizsgálta, a második teszt volt. A kutatási eredmények nem igazolták azt az eredeti feltevést, mely szerint kétnyelvű beszélők esetén az egyik nyelvében jelenlévő nyelvtani nem befolyásolja a beszélő genderfelfogását az élettelen tárgyakkal kapcsolatban. A résztvevők válaszaiban azonban (a különféle csoportokon belül és a csoportok között is) jelentős egyezések mutatkoztak az egyes tárgyakkal kapcsolatban.cs_CZ
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage32
dc.description.endPage53
dcterms.isPartOf.nameStudie z aplikované lingvistikycs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2020
dcterms.isPartOf.journalVolume2020
dcterms.isPartOf.journalIssue1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV