Show simple item record

Role of importins in reproduction
dc.contributor.advisorFrolíková, Michaela
dc.creatorMertová, Irem
dc.date.accessioned2020-07-28T10:04:04Z
dc.date.available2020-07-28T10:04:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/119447
dc.description.abstractImportins are proteins from a group of karyopherins, which provide transport of proteins into the nucleus both in somatic cells and gametes. Transport of specific transcription factors plays an important role in gametes and affects key events of reproduction. In mammals, reproduction is mediated by the process of sexual reproduction. In this event, a haploid gamete is formed in each parent, which in later stages of fertilization combine and make a diploid zygote. Gene expression in gametes differs dramatically from somatic cells. In gametes, translation is suspended and specific proteins are expressed only at certain stages of cell development. Proteins determined for transport into the nucleus contain various nuclear localization signals, which are detected by different types of importins. Based on studying differences in expression of individual types of importins in various phases of gametogenesis, we can deduce their roles in these processes. Role of importins was proven in gametogenesis, differentiation of stem cells and maturation of germ cells. On top of that, importins appear to play a role in defense of male germ cells against oxidative stress.en_US
dc.description.abstractImportiny jsou proteiny ze skupiny karyoferinů, které zajišťují transport proteinů z cytoplazmy do jádra, a to jak v somatických buňkách, tak v gametách. V gametách hraje transport specifických transkripčních faktorů a jiných proteinů do jádra významnou roli a během reprodukce savců ovlivňuje klíčové děje. U savců je reprodukce zprostředkována procesem pohlavního rozmnožování. V rámci tohoto děje dochází u každého z rodičů ke vzniku haploidní gamety, ty později během finální fáze oplození splývají a dávají vzniknout diploidní zygotě. Genová exprese v gametách se odgenové exprese somatických buněk významně liší. V gametách dochází k pozastavení translace a specifické proteiny jsou exprimovány jen v určitých stádiích vývoje buňky. Proteiny určené k transportu do jádra obsahují odlišné jaderné lokalizační signály, ty jsou rozeznávány různými druhy importinů. Na základě studia rozdílů v expresi jednotlivých druhů importinů v různých fázích vývoje gamet, tak lze vyvozovat jejich role v těchto procesech. Role importinů byla prokázána jak v gametogenezi, tak v diferenciaci kmenových buněk a maturaci zárodečných buněk. Navíc se ukazuje, že importiny mají úlohu i v obraně samčích pohlavních buněk proti oxidativnímu stresu.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectimportinen_US
dc.subjectkaryopherinen_US
dc.subjectgameteen_US
dc.subjectgerm cellsen_US
dc.subjectnuclear transporten_US
dc.subjectnuclear poreen_US
dc.subjectimportinycs_CZ
dc.subjectkaryopherinycs_CZ
dc.subjectgametacs_CZ
dc.subjectpohlavní buňkycs_CZ
dc.subjectjaderný transportcs_CZ
dc.subjectjaderný pórcs_CZ
dc.titleRole importinů v reprodukcics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-07-07
dc.description.departmentDepartment of Zoologyen_US
dc.description.departmentKatedra zoologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId220480
dc.title.translatedRole of importins in reproductionen_US
dc.contributor.refereeBubeníčková, Filipa
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
thesis.degree.disciplineMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.degree.programSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
thesis.degree.programSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra zoologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Zoologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.degree-discipline.enMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
uk.degree-program.csSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csImportiny jsou proteiny ze skupiny karyoferinů, které zajišťují transport proteinů z cytoplazmy do jádra, a to jak v somatických buňkách, tak v gametách. V gametách hraje transport specifických transkripčních faktorů a jiných proteinů do jádra významnou roli a během reprodukce savců ovlivňuje klíčové děje. U savců je reprodukce zprostředkována procesem pohlavního rozmnožování. V rámci tohoto děje dochází u každého z rodičů ke vzniku haploidní gamety, ty později během finální fáze oplození splývají a dávají vzniknout diploidní zygotě. Genová exprese v gametách se odgenové exprese somatických buněk významně liší. V gametách dochází k pozastavení translace a specifické proteiny jsou exprimovány jen v určitých stádiích vývoje buňky. Proteiny určené k transportu do jádra obsahují odlišné jaderné lokalizační signály, ty jsou rozeznávány různými druhy importinů. Na základě studia rozdílů v expresi jednotlivých druhů importinů v různých fázích vývoje gamet, tak lze vyvozovat jejich role v těchto procesech. Role importinů byla prokázána jak v gametogenezi, tak v diferenciaci kmenových buněk a maturaci zárodečných buněk. Navíc se ukazuje, že importiny mají úlohu i v obraně samčích pohlavních buněk proti oxidativnímu stresu.cs_CZ
uk.abstract.enImportins are proteins from a group of karyopherins, which provide transport of proteins into the nucleus both in somatic cells and gametes. Transport of specific transcription factors plays an important role in gametes and affects key events of reproduction. In mammals, reproduction is mediated by the process of sexual reproduction. In this event, a haploid gamete is formed in each parent, which in later stages of fertilization combine and make a diploid zygote. Gene expression in gametes differs dramatically from somatic cells. In gametes, translation is suspended and specific proteins are expressed only at certain stages of cell development. Proteins determined for transport into the nucleus contain various nuclear localization signals, which are detected by different types of importins. Based on studying differences in expression of individual types of importins in various phases of gametogenesis, we can deduce their roles in these processes. Role of importins was proven in gametogenesis, differentiation of stem cells and maturation of germ cells. On top of that, importins appear to play a role in defense of male germ cells against oxidative stress.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV