Show simple item record

Job description of school special educator
dc.contributor.advisorBartoňová, Miroslava
dc.creatorHanslová, Kateřina
dc.date.accessioned2020-07-07T22:39:05Z
dc.date.available2020-07-07T22:39:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/117692
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá činnostmi školního speciálního pedagoga na běžné základní škole. Zajímá se o jeho pozici a roli ve škole, kompetence či náplň práce, i o to jak se k jeho působení na škole staví ostatní pedagogičtí pracovníci. V teoretické části práce je vymezeno legislativní ukotvení profese "speciální pedagog" a celého systému vzdělávání, dále práce charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přibližuje jejich podpůrná opatření, která jsou těmto žákům oporou v současném společném vzdělávání. Vymezuje metody a formy práce, které jsou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejvhodnější. Práce také poskytuje vhled do poradenského systému a jeho specifik s důrazem na fungování školského poradenského pracoviště. Empirická část práce je složena ze smíšeného výzkumu. Je postavena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá názory pedagogů na práci školského poradenského pracoviště a především názory na pozici speciálního pedagoga ve škole. Dotazníky byly rozdány pedagogům a asistentům pedagoga a ptaly se jich, jaké přínosy a nedostatky vidí v práci školního speciálního pedagoga, jak podle jejich názoru pracuje s žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy. Dotazníkové šetření doplňuje rozhovor se speciální pedagožkou, který nabízí na sledovanou...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the activities of a special educator at a regular elementary school. Thesis is interested in his position and role in the school, his competence or job description and how other pedagogical staff treat his work at the school. The theoretical part of the thesis defines the legislative anchoring of the profession of special educator and the whole system of education. The thesis defines the methods and forms of work that are most suitable in the education of pupils with special educational needs. The thesis also provides an insight into the consulting system and its specifics with an emphasis on the functioning of the school consulting centre. The empirical part of the thesis consists of mixed research. It is based on the evaluation of a questionnaire survey, which examines the opinions of teachers on the work of the school consulting centre and above all opinions on the position of a special teacher at the school. The questionnaires were distributed to teachers and teacher assistants and asked what benefits and shortcomings they see in the work of the school special educator and how they think they work with pupils, their parents and other teachers. The questionnaire survey is supplemented by an interview with a special educator, who offers the opinion of a school...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectškolní speciální pedagogcs_CZ
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebamics_CZ
dc.subjectpodpůrná opatřenícs_CZ
dc.subjectspolečné vzdělávánícs_CZ
dc.subjectporadenský systémcs_CZ
dc.subjectdiferenciacecs_CZ
dc.subjectindividualizacecs_CZ
dc.subjectspecial educator in schoolen_US
dc.subjectpupils with special educational needsen_US
dc.subjectsupportive measuresen_US
dc.subjectcommon educationen_US
dc.subjectconsulting systemen_US
dc.subjectdifferentiationen_US
dc.subjectindividualizationen_US
dc.titleNáplň práce školního speciálního pedagogacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-02
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId222017
dc.title.translatedJob description of school special educatoren_US
dc.contributor.refereeHádková, Kateřina
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Special Educationen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - speciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - speciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Special Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá činnostmi školního speciálního pedagoga na běžné základní škole. Zajímá se o jeho pozici a roli ve škole, kompetence či náplň práce, i o to jak se k jeho působení na škole staví ostatní pedagogičtí pracovníci. V teoretické části práce je vymezeno legislativní ukotvení profese "speciální pedagog" a celého systému vzdělávání, dále práce charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přibližuje jejich podpůrná opatření, která jsou těmto žákům oporou v současném společném vzdělávání. Vymezuje metody a formy práce, které jsou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejvhodnější. Práce také poskytuje vhled do poradenského systému a jeho specifik s důrazem na fungování školského poradenského pracoviště. Empirická část práce je složena ze smíšeného výzkumu. Je postavena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá názory pedagogů na práci školského poradenského pracoviště a především názory na pozici speciálního pedagoga ve škole. Dotazníky byly rozdány pedagogům a asistentům pedagoga a ptaly se jich, jaké přínosy a nedostatky vidí v práci školního speciálního pedagoga, jak podle jejich názoru pracuje s žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy. Dotazníkové šetření doplňuje rozhovor se speciální pedagožkou, který nabízí na sledovanou...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the activities of a special educator at a regular elementary school. Thesis is interested in his position and role in the school, his competence or job description and how other pedagogical staff treat his work at the school. The theoretical part of the thesis defines the legislative anchoring of the profession of special educator and the whole system of education. The thesis defines the methods and forms of work that are most suitable in the education of pupils with special educational needs. The thesis also provides an insight into the consulting system and its specifics with an emphasis on the functioning of the school consulting centre. The empirical part of the thesis consists of mixed research. It is based on the evaluation of a questionnaire survey, which examines the opinions of teachers on the work of the school consulting centre and above all opinions on the position of a special teacher at the school. The questionnaires were distributed to teachers and teacher assistants and asked what benefits and shortcomings they see in the work of the school special educator and how they think they work with pupils, their parents and other teachers. The questionnaire survey is supplemented by an interview with a special educator, who offers the opinion of a school...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV