Show simple item record

Reading comprehension as a prerequisite for successful strategy of woid problems solving in mathematics
dc.creatorSigmundová, Alena
dc.date.accessioned2021-05-20T11:26:12Z
dc.date.available2021-05-20T11:26:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116364
dc.description.abstractČtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Alena Sigmundová ABSTRAKT Disertační práce popisuje výsledky interdisciplinární výzkumné studie zkoumající jazykové aspekty slovních úloh v matematice a souvislost mezi porozuměním textu slovních úloh a úspěšností jejich řešení. Po zasazení výzkumu do rámce teoretických východisek, kde je charakterizován pojem slovní úloha v matematice a pojem čtení s porozuměním včetně faktorů ovlivňujících porozumění textu, a kde jsou popsány výsledky předešlých výzkumných studií, představuje práce metodologii, průběh a výsledky testování žáků ve třech pilotních šetřeních a v šetření hlavním a závěry plynoucí z polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum se opírá jednak o jazykovou analýzu 18 slovních úloh s nízkou úspěšností řešení převzatých z mezinárodních výzkumných šetření PISA 2012 a TIMSS 2007, jednak o zjišťování úrovně porozumění textu těmto úlohám u žáků 8. a 9. ročníku ZŠ, a dále o tvorbu reformulací těchto úloh pomocí modifikování vybraných jazykových jevů a zjišťování účinku těchto reformulací. Provedeného výzkumu se účastnilo 773 žáků ze 13 základních škol. Výzkumná studie přinesla následující závěry: 1. Porozumění zadání slovní úlohy je důležitým prediktorem úspěšnosti řešení dané úlohy, není však...cs_CZ
dc.description.abstractReading comprehension as a prerequisite for successful strategy of word problems solving in mathematics DISSERTATION Mgr. Alena Sigmundová ABSTRACT The dissertation describes the results of an interdisciplinary research study examining the linguistic aspects of word problems in mathematics and the connection between comprehension of the text of word problems and the success of their solution. In the introduction the research is set into the framework of theoretical bases: the term word problem in mathematics and the concept of reading comprehension, including factors influencing the understanding of the text are characterized and the results of previous research studies are described. Subsequently the work presents a methodology, course and results of testing of pupils in three pilot studies and in the main survey and the conclusions from the semi-structured interviews. The research is based on the linguistic analysis of 18 word problems with low solution success, taken from international research surveys PISA 2012 and TIMSS 2007, as well as on the level of comprehension of the text of these tasks in the 8th and 9th grade primary schools, modifying selected language phenomena and detecting the effect of these reformulations. 773 pupils from 13 elementary schools participated in the research. The study...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectreading comprehensionen_US
dc.subjectword problems in mathematicsen_US
dc.subjectlinguistic analysisen_US
dc.subjectlinguistic factors affecting the difficulty of word problemsen_US
dc.subjecttext lengthen_US
dc.subjecttext structureen_US
dc.subjectoccurrence of redundant numerical dataen_US
dc.subjectexplicitness of the wordingen_US
dc.subjectčtení s porozuměnímcs_CZ
dc.subjectslovní úloha v matematicecs_CZ
dc.subjectlingvistická analýzacs_CZ
dc.subjectjazykové faktory ovlivňující obtížnost slovních úlohcs_CZ
dc.subjectdélka textucs_CZ
dc.subjectčlenění textucs_CZ
dc.subjectvýskyt nadbytečných číselných údajůcs_CZ
dc.subjectexplicitnost vyjádřenícs_CZ
dc.titleČtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematicecs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-11-07
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId219051
dc.title.translatedReading comprehension as a prerequisite for successful strategy of woid problems solving in mathematicsen_US
dc.identifier.aleph002310242
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Czech Languageen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykcs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Czech Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csČtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Alena Sigmundová ABSTRAKT Disertační práce popisuje výsledky interdisciplinární výzkumné studie zkoumající jazykové aspekty slovních úloh v matematice a souvislost mezi porozuměním textu slovních úloh a úspěšností jejich řešení. Po zasazení výzkumu do rámce teoretických východisek, kde je charakterizován pojem slovní úloha v matematice a pojem čtení s porozuměním včetně faktorů ovlivňujících porozumění textu, a kde jsou popsány výsledky předešlých výzkumných studií, představuje práce metodologii, průběh a výsledky testování žáků ve třech pilotních šetřeních a v šetření hlavním a závěry plynoucí z polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum se opírá jednak o jazykovou analýzu 18 slovních úloh s nízkou úspěšností řešení převzatých z mezinárodních výzkumných šetření PISA 2012 a TIMSS 2007, jednak o zjišťování úrovně porozumění textu těmto úlohám u žáků 8. a 9. ročníku ZŠ, a dále o tvorbu reformulací těchto úloh pomocí modifikování vybraných jazykových jevů a zjišťování účinku těchto reformulací. Provedeného výzkumu se účastnilo 773 žáků ze 13 základních škol. Výzkumná studie přinesla následující závěry: 1. Porozumění zadání slovní úlohy je důležitým prediktorem úspěšnosti řešení dané úlohy, není však...cs_CZ
uk.abstract.enReading comprehension as a prerequisite for successful strategy of word problems solving in mathematics DISSERTATION Mgr. Alena Sigmundová ABSTRACT The dissertation describes the results of an interdisciplinary research study examining the linguistic aspects of word problems in mathematics and the connection between comprehension of the text of word problems and the success of their solution. In the introduction the research is set into the framework of theoretical bases: the term word problem in mathematics and the concept of reading comprehension, including factors influencing the understanding of the text are characterized and the results of previous research studies are described. Subsequently the work presents a methodology, course and results of testing of pupils in three pilot studies and in the main survey and the conclusions from the semi-structured interviews. The research is based on the linguistic analysis of 18 word problems with low solution success, taken from international research surveys PISA 2012 and TIMSS 2007, as well as on the level of comprehension of the text of these tasks in the 8th and 9th grade primary schools, modifying selected language phenomena and detecting the effect of these reformulations. 773 pupils from 13 elementary schools participated in the research. The study...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV