Show simple item record

The effect of social organization of games on the orientation in their moral dimension
dc.contributor.advisorKlusák, Miroslav
dc.creatorKuruczová, Eliška
dc.date.accessioned2020-02-11T15:54:18Z
dc.date.available2020-02-11T15:54:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116204
dc.description.abstract1 ABSTRAKT Autorka navazuje na bakalářskou práci s názvem Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her. Hlavním tématem diplomové práce bylo prozkoumat nároky na orientaci v morální dimenzi. Pozornost byla zaměřena především na vliv sociální organizace hry, dále pak na autoritu dospělého a složitost pravidel. Cíl práce bylo rozšířit Piagetovu teorii právě o poznatky z této oblasti. Pro zjištění morální orientace byly vypracovány příběhy, které obsahovaly nespravedlnost, a volaly po uplatnění principu spravedlnosti slušnosti. Hlavní metodou pak byly klinické rozhovory v rámci, kterých se s dětmi diskutovalo. Různé druhy sociální organizace představovaly hry typu závod, zápas, kolující role šikanujícího a spolupráce. Tyto hry spojoval jeden druh obratnosti, vrh objektem s dotykem na tělo. Výzkumný vzorek tvořilo 180 dětí ze základní školy, srovnatelné zastoupení chlapců i dívek, od 6 do 15 let (vždy 20 dětí z každého ročníku). Výsledky analýzy dat ukázaly, že autorita dospělého již nepředstavovala pro děti v daném vzorku překážku k nezávislému uvažování. Významnou roli hrála naopak složitost pravidel, která dětem komplikovala pochopení principu hry. Zásadním zjištěním bylo, že děti se výrazně lépe orientovaly v sociální organizaci typu soutěž než ve spolupráci. Byla navržena hypotéza, že...cs_CZ
dc.description.abstract1 ABSTRACT The author is following up on Bachelor's thesis called School aged children and their moral judgment in the case of social games. Main topic of this thesis was to explore key drivers of moral orientation with focus on influence of type of game organization followed by influence of the adult authority and complexity of rules. The objective of this thesis was to extend Piaget's theory with new learnings from this area. Stories with unjust situation leading to apply justice of equity were composed to evaluate moral orientation. Main method used was clinical interview as part of which we led the discussion with children. Various types of game organizations were games organized as competition, games organized as cooperation, passing bully role, and cooperation. All these games had a common dexterity type of object throw with body contact. Experiment sample consisted of 180 primary school children with comparable representation of boys and girls, aging from 6 to 15 years (20 children from each class). For children in our sample the analysis outcomes have shown that adult authority doesn't present an obstacle to think independently. In contrast rules complexity presented significant obstacle in understanding the game principles. Key finding was that children were better oriented in the games organized...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmorální vývojcs_CZ
dc.subjectsociální hrycs_CZ
dc.subjectsociální organizace typu soutěžcs_CZ
dc.subjectsociální organizace typu spoluprácecs_CZ
dc.subjectsociální organizace typu soutěžcs_CZ
dc.subjectprincip spravedlnosti slušnostics_CZ
dc.subjectprincip spravedlnosti rovnostics_CZ
dc.subjectprincip spravedlnosti zásluhovostics_CZ
dc.subjectřevnivostcs_CZ
dc.subjectobratnostcs_CZ
dc.subjectvývojové výzvycs_CZ
dc.subjectpravidla hrycs_CZ
dc.subjectmorálně problematické situacecs_CZ
dc.subjectmoral developmenten_US
dc.subjectsocial gamesen_US
dc.subjectgames organized as competitionen_US
dc.subjectgame organized as cooperationen_US
dc.subjectjustice of equityen_US
dc.subjectjustice of equalityen_US
dc.subjectjustice of meriten_US
dc.subjectjealousyen_US
dc.subjectdexterityen_US
dc.subjectdevelopmental challengesen_US
dc.subjectrules of the gameen_US
dc.subjectmorally problematic situationen_US
dc.titleVliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-01-21
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId187881
dc.title.translatedThe effect of social organization of games on the orientation in their moral dimensionen_US
dc.contributor.refereePavlas Martanová, Veronika
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 ABSTRAKT Autorka navazuje na bakalářskou práci s názvem Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her. Hlavním tématem diplomové práce bylo prozkoumat nároky na orientaci v morální dimenzi. Pozornost byla zaměřena především na vliv sociální organizace hry, dále pak na autoritu dospělého a složitost pravidel. Cíl práce bylo rozšířit Piagetovu teorii právě o poznatky z této oblasti. Pro zjištění morální orientace byly vypracovány příběhy, které obsahovaly nespravedlnost, a volaly po uplatnění principu spravedlnosti slušnosti. Hlavní metodou pak byly klinické rozhovory v rámci, kterých se s dětmi diskutovalo. Různé druhy sociální organizace představovaly hry typu závod, zápas, kolující role šikanujícího a spolupráce. Tyto hry spojoval jeden druh obratnosti, vrh objektem s dotykem na tělo. Výzkumný vzorek tvořilo 180 dětí ze základní školy, srovnatelné zastoupení chlapců i dívek, od 6 do 15 let (vždy 20 dětí z každého ročníku). Výsledky analýzy dat ukázaly, že autorita dospělého již nepředstavovala pro děti v daném vzorku překážku k nezávislému uvažování. Významnou roli hrála naopak složitost pravidel, která dětem komplikovala pochopení principu hry. Zásadním zjištěním bylo, že děti se výrazně lépe orientovaly v sociální organizaci typu soutěž než ve spolupráci. Byla navržena hypotéza, že...cs_CZ
uk.abstract.en1 ABSTRACT The author is following up on Bachelor's thesis called School aged children and their moral judgment in the case of social games. Main topic of this thesis was to explore key drivers of moral orientation with focus on influence of type of game organization followed by influence of the adult authority and complexity of rules. The objective of this thesis was to extend Piaget's theory with new learnings from this area. Stories with unjust situation leading to apply justice of equity were composed to evaluate moral orientation. Main method used was clinical interview as part of which we led the discussion with children. Various types of game organizations were games organized as competition, games organized as cooperation, passing bully role, and cooperation. All these games had a common dexterity type of object throw with body contact. Experiment sample consisted of 180 primary school children with comparable representation of boys and girls, aging from 6 to 15 years (20 children from each class). For children in our sample the analysis outcomes have shown that adult authority doesn't present an obstacle to think independently. In contrast rules complexity presented significant obstacle in understanding the game principles. Key finding was that children were better oriented in the games organized...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV