Show simple item record

Winter landscape painting in the works of the selected Northern European painters between 1560-1660
dc.contributor.advisorJarošová, Markéta
dc.creatorKvět, Přemysl
dc.date.accessioned2020-02-04T10:54:20Z
dc.date.available2020-02-04T10:54:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116099
dc.description.abstractDiplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.-17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátkycs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the analysis of selected works of the winter landscape painting of the Norther European painters . Structurally, the work is conducted in such a way that it first introduces the evolution of landscape painting in the Northern Europe from 14.-16. century. In this context, three selected works are analyzed, whose scenes are set in the winter landscape. The cultural-historical context of the 16th-17th centuries is then outlined to familiarize with the circumstances of the time. century in the Netherlands. Then lives and works of the painters presented are briefly mentioned. The core of the thesis is the formal and iconographic analysis of selected works, especially from the workshop of the Brueghel's family and their followers. The landscape paintings with an impressive atmosphere are analyzed, observed are also habits and traditions of the ordinary inhabitants of the villages or towns whit is represented on the pictures. The attention of interest are also biblical scenes connected with the Nativity of Chist or folk celebrations of Christian feats during the winter. The purpose of this work is to reflect the importance of winter landscape with reference to the life of a common inhabitants taking into account the socio-historical context of the Netherlands 16th-17th...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectgenre paintingen_US
dc.subjectRenaissanceen_US
dc.subjectbaroqueen_US
dc.subjectNorthern Europeen_US
dc.subjectwinteren_US
dc.subjecthabitsen_US
dc.subjecttraditionen_US
dc.subjectmeetingen_US
dc.subjectsporten_US
dc.subjectcarnivalen_US
dc.subjectcelebrationsen_US
dc.subjectice skatingen_US
dc.subjectlandscapeen_US
dc.subjecthuntingen_US
dc.subjectfestsen_US
dc.subjectžánrová malbacs_CZ
dc.subjectrenesancecs_CZ
dc.subjectbarokocs_CZ
dc.subjectZaalpícs_CZ
dc.subjectzimacs_CZ
dc.subjectzvykycs_CZ
dc.subjecttradicecs_CZ
dc.subjectsešlostics_CZ
dc.subjectsportcs_CZ
dc.subjectmasopustcs_CZ
dc.subjectoslavycs_CZ
dc.subjectbruslenícs_CZ
dc.subjectkrajinacs_CZ
dc.subjectsceneriecs_CZ
dc.subjectlovenícs_CZ
dc.subjectsvátkycs_CZ
dc.titleZimní krajinomalba v dílech zaalpských malířů mezi léty 1560-1660cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-01-14
dc.description.departmentÚstav dějin křesťanského uměnícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Christian Art Historyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId220373
dc.title.translatedWinter landscape painting in the works of the selected Northern European painters between 1560-1660en_US
dc.contributor.refereeKotková, Olga
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory of Christian Artsen_US
thesis.degree.disciplineDějiny křesťanského uměnícs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny křesťanského uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory of Christian Artsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce je soustředěna na rozbor vybraných děl zimní krajinomalby zaalpských malířů. Strukturálně je práce vedena tak, že je nejprve představen vývoj krajinomalby v Zaalpí od 14.-16. století. V této souvislosti jsou analyzovány tři vybraná díla, jejichž scény jsou zasazeny do zimní krajiny. Pro seznámení s okolnostmi doby je poté nastíněn kulturně-historický kontext 16.-17. století v Nizozemí. Následně jsou stručně připomenuty životy a tvorba prezentovaných malířů. Stěžejním jádrem práce je pak formální a ikonografický rozbor vybraných děl, zejména z dílny rodiny Brueghelů a jejich následovníků. Analyzovány jsou krajinomalby s působivou atmosférou, sledovány jsou rovněž zvyky a tradice prostých obyvatel vesnic či měst, jež jsou na daných obrazech znázorněny. V pozornosti zájmu jsou také biblické scény spjaté s Narozením Krista, případně lidové oslavy křesťanských svátků v zimním období. Smyslem této práce je snaha reflektovat význam zimní krajiny s odkazem na zobrazení života prostých obyvatel, a to s přihlédnutím k socio-historickému kontextu Nizozemí 16.-17. století. Klíčová slova: žánrová malba, renesance, baroko, Zaalpí, zima, zvyky, tradice, sešlosti, sport, masopust, oslavy, bruslení, krajina, scenerie, lovení, svátkycs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis is focused on the analysis of selected works of the winter landscape painting of the Norther European painters . Structurally, the work is conducted in such a way that it first introduces the evolution of landscape painting in the Northern Europe from 14.-16. century. In this context, three selected works are analyzed, whose scenes are set in the winter landscape. The cultural-historical context of the 16th-17th centuries is then outlined to familiarize with the circumstances of the time. century in the Netherlands. Then lives and works of the painters presented are briefly mentioned. The core of the thesis is the formal and iconographic analysis of selected works, especially from the workshop of the Brueghel's family and their followers. The landscape paintings with an impressive atmosphere are analyzed, observed are also habits and traditions of the ordinary inhabitants of the villages or towns whit is represented on the pictures. The attention of interest are also biblical scenes connected with the Nativity of Chist or folk celebrations of Christian feats during the winter. The purpose of this work is to reflect the importance of winter landscape with reference to the life of a common inhabitants taking into account the socio-historical context of the Netherlands 16th-17th...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského uměnícs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV