Show simple item record

Education of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trends
dc.contributor.advisorZemková, Jaroslava
dc.creatorKotrbáčková, Eva
dc.date.accessioned2020-02-04T10:50:27Z
dc.date.available2020-02-04T10:50:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116076
dc.description.abstractCílem diplomové práce s názvem Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů je analyzovat průběh inkluzivního vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na počátku povinné školní docházky, posoudit vliv vnějších faktorů na úspěšnost společného vzdělávání a sestavit konkrétní doporučení pro další inkluzivní praxi ve škole, kde výzkum probíhal. V úvodních kapitolách jsou uvedena teoretická východiska zabývající se edukací žáků s mentálním postižením. Jsou zde definovány pojmy mentální postižení a mentální retardace, uvedena charakteristika žáků s tímto postižením, možnosti jejich edukace a legislativní dokumenty vztahující se ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapitoly se zabývají inkluzivním vzděláváním, které je hlavním současným trendem v edukaci, je vymezen pojem inkluzivní vzdělávání, jeho podmínky, výhody a možné problémy s ním spojené a popsány faktory tento typ vzdělávání ovlivňující. Jsou zde uvedeny didaktické principy, metody i rady pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Na tyto kapitoly navazuje další, která je zaměřena na samotný výzkum a je v ní zpracována případová studie. Pro vypracování diplomové práce bylo použito, kromě analýzy odborné literatury, kvalitativní výzkumné šetření zpracované na základě přímého pozorování,...cs_CZ
dc.description.abstractThe main goal of this thesis entitled Education of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trends is to analyze progress of inclusive education on pupil with light mental disorder at the beginning of mandatory education, evaluate the influence of external factors on the success of joint learning and draw up specific recommendations for further inclusive practice at the school where the research was conducted. The first chapters describe theoretical background dealing with the education of pupils with mental disabilities. Chapters contain definition of terms mental disabilities and mental retardation, characteristics of pupils with these disabilities, possibilities of their education, legislative documents related to the education of pupils with special educational needs. Chapters are dealing with inclusive education which is currently the leading trend in modern education. The inclusive education term is defined, its conditions, advantages and possible connected problems and also factors influencing this type of education are described. There are given the didactic principles, methods and advice for mental disabilities pupils education. Following chapter is focused on research itself and contains case study. Except professional literature analyzes where...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmental disabilitiesen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectinclusive educationen_US
dc.subjectmentální postiženícs_CZ
dc.subjectedukacecs_CZ
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs_CZ
dc.titleEdukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-01-14
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId188302
dc.title.translatedEducation of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trendsen_US
dc.contributor.refereeŠumníková, Pavlína
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce s názvem Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů je analyzovat průběh inkluzivního vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na počátku povinné školní docházky, posoudit vliv vnějších faktorů na úspěšnost společného vzdělávání a sestavit konkrétní doporučení pro další inkluzivní praxi ve škole, kde výzkum probíhal. V úvodních kapitolách jsou uvedena teoretická východiska zabývající se edukací žáků s mentálním postižením. Jsou zde definovány pojmy mentální postižení a mentální retardace, uvedena charakteristika žáků s tímto postižením, možnosti jejich edukace a legislativní dokumenty vztahující se ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kapitoly se zabývají inkluzivním vzděláváním, které je hlavním současným trendem v edukaci, je vymezen pojem inkluzivní vzdělávání, jeho podmínky, výhody a možné problémy s ním spojené a popsány faktory tento typ vzdělávání ovlivňující. Jsou zde uvedeny didaktické principy, metody i rady pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Na tyto kapitoly navazuje další, která je zaměřena na samotný výzkum a je v ní zpracována případová studie. Pro vypracování diplomové práce bylo použito, kromě analýzy odborné literatury, kvalitativní výzkumné šetření zpracované na základě přímého pozorování,...cs_CZ
uk.abstract.enThe main goal of this thesis entitled Education of children with mental disabilities from point of view of the contemporary educational trends is to analyze progress of inclusive education on pupil with light mental disorder at the beginning of mandatory education, evaluate the influence of external factors on the success of joint learning and draw up specific recommendations for further inclusive practice at the school where the research was conducted. The first chapters describe theoretical background dealing with the education of pupils with mental disabilities. Chapters contain definition of terms mental disabilities and mental retardation, characteristics of pupils with these disabilities, possibilities of their education, legislative documents related to the education of pupils with special educational needs. Chapters are dealing with inclusive education which is currently the leading trend in modern education. The inclusive education term is defined, its conditions, advantages and possible connected problems and also factors influencing this type of education are described. There are given the didactic principles, methods and advice for mental disabilities pupils education. Following chapter is focused on research itself and contains case study. Except professional literature analyzes where...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV