Show simple item record

Private international law and the issues of company law
dc.contributor.advisorBrodec, Jan
dc.creatorŠpelina, David
dc.date.accessioned2020-01-13T10:55:22Z
dc.date.available2020-01-13T10:55:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/115823
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést analýzu obchodních společností v mezinárodním právu soukromém a v evropském mezinárodním právu soukromém v souvislosti s přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností, a to pohledem především české a evropské právní úpravy. Předkládaná práce obsahuje celkem pět na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první se zabývá obecným vymezením mezinárodního práva soukromého jakožto právního odvětví včetně jeho vývoje a jeho ukotvení v českém právním řádu. Dále se zabývá evropským mezinárodním právem soukromým, soustavou jeho norem a jejich promítnutím do českého právního řádu v souvislosti s aplikační předností evropských norem před českými právními normami. Další, tedy druhá kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky definice termínu obchodní společnosti, přičemž tento termín je podroben právní analýze v českém právním řádu, především v souvislosti s platnou právní úpravou. Termín obchodní společnost byl dále vymezen i z pohledu právní úpravy Evropské unie, jež vychází z primárního práva a na něj navazujícího práva sekundárního upravujícího nadnárodní formy společností. V této souvislosti byla obsažena i jedna z těchto nadnárodních forem, konkrétně Societas Europaea, tedy evropská společnost. V návaznosti na definici společností bylo...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to analyze companies with regard to private international law and European private international law in relation to the cross-border relocation of the registered office of companies; mainly, from the point of view of the Czech and European legal regulations. The submitted thesis consists of five consecutive chapters. The first chapter concerns itself with the general definition of private international law as a legal branch, as well as with its development and anchoring in the Czech Republic's legal system. Furthermore, it explains European private international law, its body of rules and their projection in the Czech legal system with regard to the primacy principle of European laws over the Czech Republic's body of rules. The next chapter consists of a general introduction into the issue of defining the term company in which case it is submitted to legal analysis within the Czech Republic's legal system, primarily in connection with the valid legislation. The term company is also explained from the point of view of the European legislation, which is based on the primary legislation and the secondary legislation that defines the forms of supranational companies. In connection with this we also include one of the forms of a supranational company, namely Societas Europaea,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInternational private law. European law. Company. Cross-border conversion of a companyen_US
dc.subjectMezinárodní právo soukromé. Evropské právo. Společnost. Přeshraniční přeměna společnostics_CZ
dc.titleMezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společnostícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-24
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId194774
dc.title.translatedPrivate international law and the issues of company lawen_US
dc.contributor.refereeRůžička, Květoslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést analýzu obchodních společností v mezinárodním právu soukromém a v evropském mezinárodním právu soukromém v souvislosti s přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností, a to pohledem především české a evropské právní úpravy. Předkládaná práce obsahuje celkem pět na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první se zabývá obecným vymezením mezinárodního práva soukromého jakožto právního odvětví včetně jeho vývoje a jeho ukotvení v českém právním řádu. Dále se zabývá evropským mezinárodním právem soukromým, soustavou jeho norem a jejich promítnutím do českého právního řádu v souvislosti s aplikační předností evropských norem před českými právními normami. Další, tedy druhá kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky definice termínu obchodní společnosti, přičemž tento termín je podroben právní analýze v českém právním řádu, především v souvislosti s platnou právní úpravou. Termín obchodní společnost byl dále vymezen i z pohledu právní úpravy Evropské unie, jež vychází z primárního práva a na něj navazujícího práva sekundárního upravujícího nadnárodní formy společností. V této souvislosti byla obsažena i jedna z těchto nadnárodních forem, konkrétně Societas Europaea, tedy evropská společnost. V návaznosti na definici společností bylo...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis was to analyze companies with regard to private international law and European private international law in relation to the cross-border relocation of the registered office of companies; mainly, from the point of view of the Czech and European legal regulations. The submitted thesis consists of five consecutive chapters. The first chapter concerns itself with the general definition of private international law as a legal branch, as well as with its development and anchoring in the Czech Republic's legal system. Furthermore, it explains European private international law, its body of rules and their projection in the Czech legal system with regard to the primacy principle of European laws over the Czech Republic's body of rules. The next chapter consists of a general introduction into the issue of defining the term company in which case it is submitted to legal analysis within the Czech Republic's legal system, primarily in connection with the valid legislation. The term company is also explained from the point of view of the European legislation, which is based on the primary legislation and the secondary legislation that defines the forms of supranational companies. In connection with this we also include one of the forms of a supranational company, namely Societas Europaea,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV