Show simple item record

dc.contributor.authorHavránková, Olga
dc.date.accessioned2020-01-03T10:55:55Z
dc.date.available2020-01-03T10:55:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/115637
dc.description.abstractZáměrem této práce je studovat fenomén sebevražednosti seniorů v kontextu PBSP potřeb. Sebevražednost seniorů je vážný problém a dá se předpokládat, že jeho význam bude narůstat vlivem stárnutí populace. Snažila jsem se zjistit, které PBSP potřeby jsou u seniorů ohrožených sebevraždou v největším deficitu a jak lze popsat fenomén sebevražednosti u starších lidí. Tento dizertační projekt byl realizován formou kvalitativní výzkumné studie, konkrétně metodou interpretativní fenomenologické analýzy, jejímž principem je zkoumání žité lidské zkušenosti a jejího individualizovaného smyslu, doplněné o další relevantní výzkumné metody. Stěžejním zdrojem dat byly polostrukturované rozhovory se seniory, kteří měli sebevražedné myšlenky, tendence nebo měli za sebou pokusy o sebevraždu. Tento výzkum ukázal, že každou potřebu suicidálního seniora lze systémem PBSP potřeb zachytit a jeho prostřednictvím lépe pochopit, jak s tímto jedincem pracovat. Potřebou, která byla u respondentů v největším deficitu, byla potřeba místa (pochybnost o vlastním místě na světě, osamělost a ztráta smyslu). Dále se ukázalo, že je sebevražedné myšlení seniorů bez ohledu na to, kolik jich sebevražedně jedná, nečekaně vysoké. Rizikové a ochranné faktory, které tento výzkum ukázal, odpovídají dříve zjištěným skutečnostem. V případných navazujících výzkumných projektech by bylo zajímavé zjistit např. to, jestli práce s PBSP potřebami zmírní nebo odvrátí sebevražedné myšlení. Pro praxi se ukázalo jako nezbytné vytvořit manuál pro pracovníky v přímé péči, jak reagovat a postupovat, když senior sebevražedný záměr vyjadřuje.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to study the phenomenon of suicide of seniors in the context of PBSP needs. The suicidality of seniors is a serious problem and it can be assumed that its importance will increase as a result of aging of population. I tried to find out which PBSP needs are in the largest deficit in sucidal threatened seniors and how to describe the phenomenon of suicidality of elderly people. This dissertation project was realized in the form of a qualitative research study, namely the method of interpretative phenomenological analysis, the principle of which is the study of living human experience and its individualized meaning, supplemented by other relevant research methods. The primary source of data was semi-structured interviews with seniors who had suicidal thoughts, tendencies, or attempts. This research confirmed that every need of a suicidal senior can be detected by the PBSP system and then use it to better understand how to work with this individual. The need, which respondents had in the biggest deficit, was the need of place (doubt about one’s own place in the world, loneliness, and the loss of meaning). It also turned out that suicidal ideas of seniors, no matter how many actually acts suicidal, unexpectedly high. The risk and safety factors, that this research has shown, correspond with previously established facts. In eventual subsequent follow-up research projects, it would be interesting to find out, for example, whether the work with PBSPs will ease or reverse suicidal thoughts. For practice, it has become necessary to create a manual for direct care workers on how to respond and act when a senior expresses suicidal.en
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.titleSebevražednost seniorůcs
dc.typeČlánekcs
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage40
dc.description.endPage51
dcterms.isPartOf.nameFórum sociální prácecs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2019
dcterms.isPartOf.journalVolume2019
dcterms.isPartOf.journalIssue2
dcterms.isPartOf.issn2336-6664
dc.relation.isPartOfUrlhttps://forumsocialniprace.ff.cuni.cz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV