Show simple item record

Promoting mental hygiene of a social worker by employers and educators as a key factor of quality practice
dc.contributor.authorKaczor, Michal
dc.date.accessioned2020-01-03T10:55:46Z
dc.date.available2020-01-03T10:55:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/115635
dc.description.abstractCÍLE: Článek analyzuje současný stav na poli sociální práce v oblasti duševní hygieny, poukazuje na nezbytnost jejího adekvátního praktikování u sociálních pracovníků. Stejně jako s ní provázanou součinnost zaměstnavatelů, vzdělavatelů a sociálních pracovníků. METODY: S ohledem na specifika tématu je použita především analýza sekundárních dat prostřednictvím relevantních zdrojů. VÝSLEDKY: Kvalitní praxi sociální práce prostřednictvím duševní hygieny lze budovat pouze za podpory všech dotčených účastníků, tj. zaměstnavatelů, vzdělavatelů a sociálních pracovníků. Všichni jsou plně zodpovědní za prosazování a budování potřebného místa psychohygieny v sociální práci, a tedy zvyšování kvality profese. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Budování kvalitní duševní hygieny v sociální práci prostřednictvím všech nepostradatelných účastníků je v soudobém postindustriálním prostředí (spojeném mj. s vysokou mírou zátěže) klíčovým předpokladem kvalitní praxe.cs
dc.description.abstractOBJECTIVES: The article analyzes the current situation in social work, in the field of mental hygiene and points out the necessity of its adequate practice by social workers. As well as the synergies between employers, educators and social workers. METHODS: In view of the specifics of the topic, the analysis of secondary data is mainly used through relevant sources. OUTCOMES: Quality practice of social work through mental hygiene can only be built with the support of all participants, i.e. employers, educators and social workers. Everyone is fully responsible for promoting and building the necessary psychohygienic position in social work, and thus increasing its overall quality. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Building of quality mental hygiene in social work through all participants is a key prerequisite for quality practice in the current post-industrial environment (connected with a high level of burden).en
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakulta
dc.titleDuševní hygiena sociálního pracovníka a její podpora ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů jako zásadní činitelé kvalitní praxecs
dc.typeČlánekcs
dcterms.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.title.translatedPromoting mental hygiene of a social worker by employers and educators as a key factor of quality practiceen
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage9
dc.description.endPage27
dcterms.isPartOf.nameFórum sociální prácecs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2019
dcterms.isPartOf.journalVolume2019
dcterms.isPartOf.journalIssue2
dcterms.isPartOf.issn2336-6664
dc.relation.isPartOfUrlhttps://forumsocialniprace.ff.cuni.cz
dc.subject.keywordpsychohygienacs
dc.subject.keywordosobnostcs
dc.subject.keywordpostmoderní dobacs
dc.subject.keywordkvalitacs
dc.subject.keywordvzdělavatelécs
dc.subject.keywordzaměstnavatelécs
dc.subject.keywordpsychohygieneen
dc.subject.keywordpersonalityen
dc.subject.keywordpostmodern eraen
dc.subject.keywordqualityen
dc.subject.keywordeducatorsen
dc.subject.keywordemployersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV