Show simple item record

Corpus approach to teaching Czech as a foreign language
dc.contributor.advisorLukešová, Lucie
dc.creatorZasina, Adrian Jan
dc.date.accessioned2019-12-17T10:50:29Z
dc.date.available2019-12-17T10:50:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/115540
dc.description.abstractNázev práce: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka Autor: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstrakt: V poslední době zaznamenáváme prudký vývoj v oblasti informačních technologií, s nímž je úzce spjat i vývoj jazykových korpusů. Jazykové korpusy poskytují nepřeberné množství autentických dat a informací o fungování skutečného jazyka, tudíž není divu, že si našly své místo i v jazykové výuce. Ve výuce češtiny jako cizího jazyka zaznamenáváme rostoucí zájem o využití korpusových zdrojů, ačkoli metodologické otázky zabývající se konkrétními aplikacemi doposud zůstávaly stranou. Tato práce si proto vzala za cíl systematicky zmapovat možnosti začlenění korpusů do běžné jazykové výuky, a to s ohledem na konkrétní jazykové potřeby cizinců na základě jejich typických chyb. Důraz není kladen jen na ucelený metodologický rámec, ale i na praktickou ukázku práce s korpusovými daty, jež má posloužit nejen korpusovým specialistům, ale především učitelům a jejich studentům. Základem práce je rozsáhlá analýza mapující nejproblematičtější jevy ve výuce češtiny jako cizího jazyka založená na datech z žákovského korpusu CzeSL-SGT. Výzkum byl proveden na textech studentů se slovanským mateřským jazykem. Automatická chybová analýza...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Corpus approach to teaching Czech as a foreign language Author: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Department: Institute of the Czech National Corpus Supervisor: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstract: Recently, we have experienced a rapid development in information technologies which is closely linked with the development of language corpora. Language corpora provide an indispensable amount of authentic data and information about how the real language works, therefore it is no wonder they deserve our attention in language teaching as well. We have seen a growing interest in the use of corpus resources in teaching Czech as a foreign language, however, the methodological issues dealing with specific applications have so far been rather neglected. Therefore, the present dissertation aims to systematically map the possibilities of incorporating corpora into current language teaching while considering the specific language needs of foreigners based on their typical errors. The emphasis is not only on a coherent methodological framework, but also on a practical demonstration of the work with corpus data, which is intended not only for corpus specialists but especially for teachers and their students. The basis of the work lies in an extensive analysis mapping the most problematic phenomena in teaching Czech...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectDDL|non-native Czech language|corpus linguistics|teaching Czech as a foreign language|language teaching|corpus methodsen_US
dc.subjectkorpusový přístup ve výuce|čeština nerodilých mluvčích|korpusová lingvistika|výuka češtiny jako cizího jazyka|jazyková výuka|korpusové metodycs_CZ
dc.titleKorpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazykacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-11-26
dc.description.departmentÚstav českého národního korpusucs_CZ
dc.description.departmentInstitute of the Czech National Corpusen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId192146
dc.title.translatedCorpus approach to teaching Czech as a foreign languageen_US
dc.contributor.refereeŠkodová, Svatava
dc.contributor.refereeBalowski, Mieczyslaw
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical Linguisticsen_US
thesis.degree.disciplineMatematická lingvistikacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav českého národního korpusucs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of the Czech National Corpusen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematická lingvistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical Linguisticsen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNázev práce: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka Autor: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstrakt: V poslední době zaznamenáváme prudký vývoj v oblasti informačních technologií, s nímž je úzce spjat i vývoj jazykových korpusů. Jazykové korpusy poskytují nepřeberné množství autentických dat a informací o fungování skutečného jazyka, tudíž není divu, že si našly své místo i v jazykové výuce. Ve výuce češtiny jako cizího jazyka zaznamenáváme rostoucí zájem o využití korpusových zdrojů, ačkoli metodologické otázky zabývající se konkrétními aplikacemi doposud zůstávaly stranou. Tato práce si proto vzala za cíl systematicky zmapovat možnosti začlenění korpusů do běžné jazykové výuky, a to s ohledem na konkrétní jazykové potřeby cizinců na základě jejich typických chyb. Důraz není kladen jen na ucelený metodologický rámec, ale i na praktickou ukázku práce s korpusovými daty, jež má posloužit nejen korpusovým specialistům, ale především učitelům a jejich studentům. Základem práce je rozsáhlá analýza mapující nejproblematičtější jevy ve výuce češtiny jako cizího jazyka založená na datech z žákovského korpusu CzeSL-SGT. Výzkum byl proveden na textech studentů se slovanským mateřským jazykem. Automatická chybová analýza...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Corpus approach to teaching Czech as a foreign language Author: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina Department: Institute of the Czech National Corpus Supervisor: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. Abstract: Recently, we have experienced a rapid development in information technologies which is closely linked with the development of language corpora. Language corpora provide an indispensable amount of authentic data and information about how the real language works, therefore it is no wonder they deserve our attention in language teaching as well. We have seen a growing interest in the use of corpus resources in teaching Czech as a foreign language, however, the methodological issues dealing with specific applications have so far been rather neglected. Therefore, the present dissertation aims to systematically map the possibilities of incorporating corpora into current language teaching while considering the specific language needs of foreigners based on their typical errors. The emphasis is not only on a coherent methodological framework, but also on a practical demonstration of the work with corpus data, which is intended not only for corpus specialists but especially for teachers and their students. The basis of the work lies in an extensive analysis mapping the most problematic phenomena in teaching Czech...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého národního korpusucs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV