Show simple item record

Modern methods of employee development in the context of talent management
dc.creatorBaier, Milan
dc.date.accessioned2019-12-04T10:50:37Z
dc.date.available2019-12-04T10:50:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/112225
dc.description.abstractCílem předložené rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat moderní metody rozvoje pracovníků v kontextu talent managementu. Důraz byl kladen na využití kouchingu, mentoringu, sebeřízeného učení a e-learningu (webináře, online semináře, video learning a mobilní učení) při řízení kariéry a pracovního výkonu. Správně nastavený systém rozvoje a učení se na pracovišti umožňuje pracovníkům efektivní řízení pracovní kariéry. Získané znalosti a dovednosti mohou talentovaní využít v rámci tvůrčí činnosti a při rozvoji organizace. V teoretické části byla konceptualizována a sumarizována problematika dalšího profesního vzdělávání s důrazem na strategické řízení v rámci organizace. Podnikové vzdělávání tvoří pilíř a klíčový nástroj rozvoje pracovníků. Dále byla realizována analýza metod vzdělávání a rozvoje pracovníků primárně vytvořených či vhodných pro talentované dospělé jedince. Jako metodologické východisko bylo využito Gagného modelu nadání a talentu. Identifikace odlišností v přístupu k pracovníkům, kteří jsou zařazeni do programu talentovaných, a těch, kteří nejsou. Cílem výzkumné části bylo analyzovat metody vzdělávání a rozvoje talentovaných dospělých, sledovat frekvenci využití jednotlivých metod s důrazem na elektronické nástroje učení. Pomocí dotazníkového šetření byly zjišťovány různé...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to identify and characterize modern methods of personnel development in the context of talent management. Emphasis is placed on the use of couching, mentoring, self-learning and e-learning (webinars, online seminars, video learning and mobile learning) in career management and work performance. A well-designed workplace development and learning system allows employees to effectively manage their careers. The acquired knowledge and skills can be used by talented individuals in creative activities and the development of the organization. In the theoretical part, the issue of further professional education was conceptualized and summarized with an emphasis on strategic management within the organization. Business education is a pillar and a key tool for the development of workers. An analysis of the methods of education and development of workers primarily created or suitable for talented adult individuals will be carried out. Gagne's differentiated model of giftedness and talent will be used as a key tool. Identifying differences in attitudes towards those talented and non-talented. The aim of the research part was to analyze the methods of education and development of talented adults, to monitor the frequency of use of individual methods with an emphasis on electronic...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectandragogyen_US
dc.subjectlifelong learningen_US
dc.subjectfurther professional educationen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.subjectcorporate education and trainingen_US
dc.subjectemployees developmenten_US
dc.subjecttalent managementen_US
dc.subjectandragogikacs_CZ
dc.subjectceloživotní učenícs_CZ
dc.subjectdalší profesní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectmetody rozvoje talentovanýchcs_CZ
dc.subjectpodnikové vzdělávání a tréninkcs_CZ
dc.subjectrozvoj pracovníkůcs_CZ
dc.subjecttalent managementcs_CZ
dc.titleModerní metody rozvoje zaměstnanců v kontextu talent managementucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-03
dc.description.departmentKatedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId213691
dc.title.translatedModern methods of employee development in the context of talent managementen_US
dc.contributor.refereeVeteška, Jaroslav
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csCílem předložené rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat moderní metody rozvoje pracovníků v kontextu talent managementu. Důraz byl kladen na využití kouchingu, mentoringu, sebeřízeného učení a e-learningu (webináře, online semináře, video learning a mobilní učení) při řízení kariéry a pracovního výkonu. Správně nastavený systém rozvoje a učení se na pracovišti umožňuje pracovníkům efektivní řízení pracovní kariéry. Získané znalosti a dovednosti mohou talentovaní využít v rámci tvůrčí činnosti a při rozvoji organizace. V teoretické části byla konceptualizována a sumarizována problematika dalšího profesního vzdělávání s důrazem na strategické řízení v rámci organizace. Podnikové vzdělávání tvoří pilíř a klíčový nástroj rozvoje pracovníků. Dále byla realizována analýza metod vzdělávání a rozvoje pracovníků primárně vytvořených či vhodných pro talentované dospělé jedince. Jako metodologické východisko bylo využito Gagného modelu nadání a talentu. Identifikace odlišností v přístupu k pracovníkům, kteří jsou zařazeni do programu talentovaných, a těch, kteří nejsou. Cílem výzkumné části bylo analyzovat metody vzdělávání a rozvoje talentovaných dospělých, sledovat frekvenci využití jednotlivých metod s důrazem na elektronické nástroje učení. Pomocí dotazníkového šetření byly zjišťovány různé...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to identify and characterize modern methods of personnel development in the context of talent management. Emphasis is placed on the use of couching, mentoring, self-learning and e-learning (webinars, online seminars, video learning and mobile learning) in career management and work performance. A well-designed workplace development and learning system allows employees to effectively manage their careers. The acquired knowledge and skills can be used by talented individuals in creative activities and the development of the organization. In the theoretical part, the issue of further professional education was conceptualized and summarized with an emphasis on strategic management within the organization. Business education is a pillar and a key tool for the development of workers. An analysis of the methods of education and development of workers primarily created or suitable for talented adult individuals will be carried out. Gagne's differentiated model of giftedness and talent will be used as a key tool. Identifying differences in attitudes towards those talented and non-talented. The aim of the research part was to analyze the methods of education and development of talented adults, to monitor the frequency of use of individual methods with an emphasis on electronic...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávánícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV