• Ekonomická integrace ve střední Evropě analýza s využitím gravitačního modelu 

   Dotřelová, Anna (2004)
   Práce se zabývá problematikou zón volného obchodu z teoretického i praktického hlediska. První část začíná teoretickým vymezením základních integračních celků, následně je orientovaná především na praktické problémy spojené ...
  • Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu 

   Neprašová, Magda (2003)
   The dissertation is generally aimed at application of the proposed New Basle Capital Accord on one side and on application of some credit risk models on the other. The dissertation concentrates especially on quantification ...
  • Názory v české ekonomické obci na způsob privatizace 

   Mandík, Tomáš (2004)
   Tématem práce je diskuse v české ekonomické obci věnující se způsobu privatizace v ČR. Základním motivem je hledání inspiračních zdrojů v soudobých směrech ekonomického myšlení, které stály v pozadí této debaty. První část ...
  • Chování v institucionální změně evoluční přístup 

   Baxa, Jaromír (2004)
   V této práci jsem se snažil hledat odpovědi na otázky spojené s dopady institucionální změny na chování jednotlivců a organizací, jedním z hlavních cílů bylo ukázat, proč dlouhodobě přežívají vzorce chování a proč existuje ...
  • "Asset pricing theory and evidence" 

   Hájek, Filip (2004)
   Bachelor thesis on the topic Asset Pricing: Theory and Evidence consists of two complementary parts. In the first part, CAPM is introduced and the most important articles of the ongoing academic debate of its validity are ...
  • Nelinearita výnosů cenných papírů 

   Netuka, Martin (1997)
   Práce se věnuje vybraným aspektům aplikace nelineárních modelů a poznatků z teorie chaosu v ekonomii, se zvláštním zaměřením na oblast teorie kapitálových trhů. V této oblasti dlouho dominovala hypotéza efektivního trhu, ...
  • The analysis of the 1992 presidential primaries 

   Kaňoková, Pavlína (2004)
  • Human capital and models of economic growth 

   Sovina, Jakub (2000)
   The goal of this thesis is to analyze the concept of human capital and assess its role in the economic theory. The first section of the thesis presents a summary of the key characteristics of this specific form of capital ...
  • Credit crunch - teorie a česká praxe 

   Jaroš, Tomáš (2000)
   Diplomová práce se zabývá mechanismem úvěrových transmisí, a to jak v jeho teoretickém pojetí, tak zejména jeho aplikací na české bankovní prostředí devadesátých let. Ve své první části diplomová práce především shrnuje ...
  • Quotas in the Czech sugar market 

   Lauer, Luboš (2004)
   Lately, there were some disturbing decisions of the state agencies on the sugar market in the Czech Republic that were later corrected by the constitutional court. This fact attracts attention from the interested parties ...
  • Rizikový kapitál 

   Klemt, Tomáš (2004)
   Práce popisuje trhy rizikového a rozvojového kapitálu v zemích EU a porovnává nedávný vývoj na těchto trzích s vývojem na trhu rizikového kapitálu v USA. Rizikový kapitál patří k jednomu z nejatraktivnějších způsobů ...
  • Aplikace DRG v České republice 

   Roubal, Tomáš (2005)
  • Hypoteční úvěr a hypoteční bankovnictví v České republice 

   Hrdlička, Pavel (1998)
   Cílem předkládané diplomové práce je prezentace problematiky hypotečního bankovnictví a hypotečního úvěru v České republice, jeho historie a současnosti. Z práce by měla vyplynout realistická projekce budoucího stavu a ...
  • Economics of constitutional games 

   Gregor, Martin (2003)
   Economic science depicts constitutions as incomplete multilateral contracts adopted under the rule of unanimity. Following the definition, constitutional economics inquires into the possibility of emergence of a constitutional ...
  • Dárce jako faktor efektivity rozvojové pomoci 

   Kopecký, Martin (2004)
   Práce se zabývá efektivitou rozvojové pomoci v závislosti na dárcově rozhodnutí o její alokaci a podobě, ve které pomoc dodá. Práce v první části poukazuje na rozpor skutečné alokace pomoci a té optimální z pohledu snižování ...
  • Zahraničné investície a corporate governance prípadová štúdia podniku Východoslovenské železiarne, a.s. 

   Jánošíková, Katarína (2003)
   Práca sa zaoberá mechanizmami corporate governance v podniku počas ekonomickej transformácie na Slovensku. Cieľom práce je prostredníctvom analytického rámca a prípadovej štúdie podniku Východoslovenské železiarne, a.s. ...
  • Fúze 

   Suchánek, David (2004)
   Tato práce se zabývá problematikou vytváření větších ekonomických celků pomocí fúzí, s přihlédnutím k současné situaci v České republice. Oblast fúzí je velice komplexní a dynamický obor, který v sobě zahrnuje nejen ...
  • Životaschopnost zreformovaných penzijních systémů v Maďarsku a Polsku 

   Hedbávný, Petr (2003)
   Diplomová práce se zabývá reformou penzijního systému jako reformou jeho uspořádání, které by mělo reflektovat preference voličů o redistribuci v penzijním systému. Teze o neoptimálnosti diskreční politiky v situacích, kdy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV