Show simple item record

Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
dc.contributor.advisorPrášková, Helena
dc.creatorMach, Kevin
dc.date.accessioned2019-12-03T09:26:36Z
dc.date.available2019-12-03T09:26:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/112189
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na téma zásad uplatňovaných v řízení o přestupcích, především však na zásadu ne bis in idem, na kterou je tato práce zaměřena. Zásada ne bis in idem znamená, že v téže věci nemá být rozhodnuto dvakrát, neboť je všeobecně přijímáno, že takové dvojí potrestání se jeví jako nespravedlivé. Tato zásada nachází své uplatnění v řízení o trestním obvinění, a protože je pojem trestní obvinění dle Evropského soudu pro lidská práva autonomní, tedy má určitý objektivní obsah, zabýval jsem se předně interpretací tohoto pojmu. Aby se podle Evropského soudu pro lidská práva jednalo o trestní obvinění ve smyslu čl. 4 odst. 1 Protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musí obvinění naplňovat tzv. Engel kritéria, která jsem se snažil váženému čtenáři přiblížit. Tato kritéria byla Evropským soudem pro lidská práva vytvořena v případu Engel a ostatní proti Nizozemí (1976), přičemž k jejich rozvinutí došlo před stejným soudem v případu Bendenoun proti Francii (1994). Tato kritéria jsou určující pro to, zda se jedná o trestní obvinění, a zda se tudíž v řízení musí uplatnit záruky garantované Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, především pak právo na spravedlivý proces, které je garantováno v článku 6 EÚLP. Ve své diplomové práci jsem pracoval metodou analýzy, přičemž jsem...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the topic of the principles applied during proceedings regarding offences, mainly the principle of non bis in idem, which this thesis focuses on. The non bis in idem principle means that a matter cannot be judged twice, because it is generally accepted that two punishments for the same crime are unfair. This principle is applied in proceedings on criminal charges and because the concept of criminal charges is autonomous according to the European Court for Human rights, i.e. it has specific objective content, I chiefly discussed interpretation of this concept. According to the European Court for Human Rights, in order for the issue to be criminal charges within the meaning of Article 4(1) of the Protocol to the European Convention on Human Rights, the charges must fulfil the so-called Engel criteria, which I have endeavoured to explain to the reader. These criteria were created by the European Court for Human Rights in the case of Engel and Others v. the Netherlands (1976), whereas these criteria were developed before the same court in the case of Bendenoun v. France (1994). These criteria are decisive in regard to whether the issue is criminal charges and whether the guarantees offered by the European Convention on Human Rights must be applied during the proceedings,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectne bis in idemen_US
dc.subjectadministrative penal lawen_US
dc.subjectadministrative rules of procedureen_US
dc.subjectne bis in idemcs_CZ
dc.subjectsprávní trestánícs_CZ
dc.subjectzásady přestupkového právacs_CZ
dc.titleZákladní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-24
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId194279
dc.title.translatedBasic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"en_US
dc.contributor.refereePítrová, Lenka
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zaměřuje na téma zásad uplatňovaných v řízení o přestupcích, především však na zásadu ne bis in idem, na kterou je tato práce zaměřena. Zásada ne bis in idem znamená, že v téže věci nemá být rozhodnuto dvakrát, neboť je všeobecně přijímáno, že takové dvojí potrestání se jeví jako nespravedlivé. Tato zásada nachází své uplatnění v řízení o trestním obvinění, a protože je pojem trestní obvinění dle Evropského soudu pro lidská práva autonomní, tedy má určitý objektivní obsah, zabýval jsem se předně interpretací tohoto pojmu. Aby se podle Evropského soudu pro lidská práva jednalo o trestní obvinění ve smyslu čl. 4 odst. 1 Protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musí obvinění naplňovat tzv. Engel kritéria, která jsem se snažil váženému čtenáři přiblížit. Tato kritéria byla Evropským soudem pro lidská práva vytvořena v případu Engel a ostatní proti Nizozemí (1976), přičemž k jejich rozvinutí došlo před stejným soudem v případu Bendenoun proti Francii (1994). Tato kritéria jsou určující pro to, zda se jedná o trestní obvinění, a zda se tudíž v řízení musí uplatnit záruky garantované Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, především pak právo na spravedlivý proces, které je garantováno v článku 6 EÚLP. Ve své diplomové práci jsem pracoval metodou analýzy, přičemž jsem...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis focuses on the topic of the principles applied during proceedings regarding offences, mainly the principle of non bis in idem, which this thesis focuses on. The non bis in idem principle means that a matter cannot be judged twice, because it is generally accepted that two punishments for the same crime are unfair. This principle is applied in proceedings on criminal charges and because the concept of criminal charges is autonomous according to the European Court for Human rights, i.e. it has specific objective content, I chiefly discussed interpretation of this concept. According to the European Court for Human Rights, in order for the issue to be criminal charges within the meaning of Article 4(1) of the Protocol to the European Convention on Human Rights, the charges must fulfil the so-called Engel criteria, which I have endeavoured to explain to the reader. These criteria were created by the European Court for Human Rights in the case of Engel and Others v. the Netherlands (1976), whereas these criteria were developed before the same court in the case of Bendenoun v. France (1994). These criteria are decisive in regard to whether the issue is criminal charges and whether the guarantees offered by the European Convention on Human Rights must be applied during the proceedings,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
thesis.grade.code4
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV