Show simple item record

Modelování heterogenních katalytických reakcí v reaktorech
dc.contributor.advisorHron, Jaroslav
dc.creatorOrava, Vít
dc.date.accessioned2021-05-20T12:06:01Z
dc.date.available2021-05-20T12:06:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/112118
dc.description.abstractTato práce se zabývá modelováním heterogenních katalytických reaktorů a je rozdělena do dvou částí. První část se zaobírá průmyslovým prototypem fluidního lože sloužícího jako generátor plynného vodíku na bázi endotermního rozkladu kyseliny mravenčí. Po počátečním určení fyzikálních a chemických vlastností reaktoru je odvozen systém devíti komponent, který je následně redukován na problém třífázového proudění. Po- hyb pevných částic a bublin pohybujících se kapalinou je modelován pomocí Basset- Boussinesq-Ossen rovnice. Následným průměrováním pohybových rovnic odvodíme konečný systém ve tvaru třífázového Euler-Euler modelu. Na závěr první části práce se zabýváme numerickou simulací, porovnáním jejich výsledků s experimentem a CFD analýzou. Druhá část práce pojednává o transportních procesech mezi katalytickými plochami a objemovou fází. Vhodnou volbou termodynamických potenciálů a identifikací ob- jemové a povrchové produkce entropie obdržíme konstitutivní vztahy, které svou konstrukcí již automaticky splňují druhý zákon termodynamiky. Odvozený model je vhodný pro analýzu zahrnující adsorpční modely Langmuirova typu i jiné sorpční modely. Klíčová slova: Heterogenní...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis consists of two parts discussing modelling of heterogeneous catalytic reactors. In the first one, an industrial prototype of a fluidized bed reactor serving as a hydrogen generator based on endothermic decomposition of formic acid is studied. After initial determination of the main reactor characteristics a system of nine con- stituents is derived and, consequently, reduced to a three phase flow. The solid and bubble particles immersed in a liquid are modelled by the Basset-Boussinesq- Ossen equation. Furthermore, an averaging technique is used to derive a three phase Euler-Euler model. Finally, numerical computations with a verification towards the measurements and a CFD analysis are proceeded. The second part discusses interfacial transport phenomena between a bulk and catalytic surfaces of a reactor mediated via the boundary conditions. The constitu- tive relations, that by construction comply with the second law of thermodynamics, follow from the specification of suitable thermodynamic potentials together with an identification of the bulk and surface entropy productions. The derived model is suitable for further analysis providing clear guidelines for the incorporation of the Langmuir-type adsorption model as well as other sorption models. Keywords: Heterogeneous catalysis, multi-phase...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectHeterogeneous catalysisen_US
dc.subjectmulti-phase flowen_US
dc.subjectEuler-Euler modelen_US
dc.subjectfluidized bed reactoren_US
dc.subjectinterfacial transport phenomenaen_US
dc.subjectHeterogennı́ katalýzacs_CZ
dc.subjectvı́cefázové prouděnı́cs_CZ
dc.subjectEuler-Euler modelcs_CZ
dc.subjectfluidnı́ ložecs_CZ
dc.subjecttransportnı́ jevy na fázovém rozhranı́cs_CZ
dc.titleModelling of heterogeneous catalytic reactions in chemical reactorsen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-10-07
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId215691
dc.title.translatedModelování heterogenních katalytických reakcí v reaktorechcs_CZ
dc.identifier.aleph002302954
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineMathematical and Computer Modelling in Physics and Engineeringen_US
thesis.degree.disciplineMatematické a počítačové modelování ve fyzice a technicecs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMatematické a počítačové modelování ve fyzice a technicecs_CZ
uk.degree-discipline.enMathematical and Computer Modelling in Physics and Engineeringen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá modelováním heterogenních katalytických reaktorů a je rozdělena do dvou částí. První část se zaobírá průmyslovým prototypem fluidního lože sloužícího jako generátor plynného vodíku na bázi endotermního rozkladu kyseliny mravenčí. Po počátečním určení fyzikálních a chemických vlastností reaktoru je odvozen systém devíti komponent, který je následně redukován na problém třífázového proudění. Po- hyb pevných částic a bublin pohybujících se kapalinou je modelován pomocí Basset- Boussinesq-Ossen rovnice. Následným průměrováním pohybových rovnic odvodíme konečný systém ve tvaru třífázového Euler-Euler modelu. Na závěr první části práce se zabýváme numerickou simulací, porovnáním jejich výsledků s experimentem a CFD analýzou. Druhá část práce pojednává o transportních procesech mezi katalytickými plochami a objemovou fází. Vhodnou volbou termodynamických potenciálů a identifikací ob- jemové a povrchové produkce entropie obdržíme konstitutivní vztahy, které svou konstrukcí již automaticky splňují druhý zákon termodynamiky. Odvozený model je vhodný pro analýzu zahrnující adsorpční modely Langmuirova typu i jiné sorpční modely. Klíčová slova: Heterogenní...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis consists of two parts discussing modelling of heterogeneous catalytic reactors. In the first one, an industrial prototype of a fluidized bed reactor serving as a hydrogen generator based on endothermic decomposition of formic acid is studied. After initial determination of the main reactor characteristics a system of nine con- stituents is derived and, consequently, reduced to a three phase flow. The solid and bubble particles immersed in a liquid are modelled by the Basset-Boussinesq- Ossen equation. Furthermore, an averaging technique is used to derive a three phase Euler-Euler model. Finally, numerical computations with a verification towards the measurements and a CFD analysis are proceeded. The second part discusses interfacial transport phenomena between a bulk and catalytic surfaces of a reactor mediated via the boundary conditions. The constitu- tive relations, that by construction comply with the second law of thermodynamics, follow from the specification of suitable thermodynamic potentials together with an identification of the bulk and surface entropy productions. The derived model is suitable for further analysis providing clear guidelines for the incorporation of the Langmuir-type adsorption model as well as other sorption models. Keywords: Heterogeneous catalysis, multi-phase...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990023029540106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV