Show simple item record

The priest's function as a sacrificing priest in the New Testament
dc.contributor.advisorBrož, Jaroslav
dc.creatorČešpiva, Ladislav
dc.date.accessioned2017-04-04T12:51:27Z
dc.date.available2017-04-04T12:51:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/11182
dc.description.abstractČESKÁ ANOTACE A ABSTRAKT název práce: Funkce kněze jako obětníka v Novém zákoně klíčová slova: kněz, oběť, smlouva, hřích, zdokonalení, Eucharistie, spása počet znaků včetně poznámek pod čarou (včetně mezer): 122 642 Anotace Ježíš Kristus v předvečer smrti kříže smluvně zajistil s Církví skrze apoštoly aktualizaci své osobní oběti Kříže v Eucharistii, která zjednává věčný život všem přijímajícím. Kristus Ježíš osobně prošel utrpením a smrtí kříže a zmrtvýchvstáním svou oběť zajistil. Nabídl tak věřícím možnost odpuštění hříchů a osobního zdokonalení každého věřícího skrze pokračování obětní činnosti kněží až do svého druhého příchodu určeného pro spásu všech věřících. Abstrakt V této práci je probrána osobní Kristova oběť života utrpení a smrti z několika základních hledisek. Kristus se stal a zůstává veleknězem navěky. Svou smlouvou uzavřenou s lidmi zajistil spásu člověka a smlouvu potvrdil svou smrtí kříže. Svou oběť kříže přinesl za hříchy lidstva a ke zdokonalení každého věřícího. V Eucharistii zpřítomňuje Kristus skrze kněze svou oběť kříže. Kněžská služba každého kněze se děje v osobě Krista Kněze. Kněz takto zpřítomňuje uzavřenou smlouvu pro věřící. Oběť pak kněz přináší za hříchy svěřených duší a ke zdokonalení věřících. Obojí vede věřící ke zdokonalení na tomto světě, získání pokoje srdce a života...cs_CZ
dc.description.abstractENGLISH ANNOTATION AND ABSTRACT title of the work: The priest function as a sacrificing priest in the New Testament key words: priest, sacrifice, covenant, sin, perfection, Eucharist, salvation number of characters including notes under line (including spaces): 122 642 Annotation Jesus Christ contracted the covenant in the evening before his death of cross with the Church through apostels actuating of his personal sacrifice of cross in Eucharist, which engaged eternal life to all accepting. Jesus Christ personally went through the suffering, death of cross and ressurection supported his covenant. He offered to believers a possibility of sins forgiveness and personal perfection of each believer through continuation of sacrificial activity of priests until the end of the world. The second access of Christ is set up for salvation of all believers. Abstract The personal Christ sacrifice of his life, suffering and death of cross is discussed in this work from a few basic aspects. Jesus Christ became and he still remains the High Priest forever. His covenant has been closed with mankind to support a salvation of a man and he confirmed the covenant by his death of cross. His sacrifice has been brought for the sins of mankind and to improve each of believers. The Christ actuates in Eucharist through a priest person...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.titleFunkce kněze jako obětníka v Nové zákoněcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-06-11
dc.description.departmentKatedra biblických vědcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Biblical Sciencesen_US
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId14900
dc.title.translatedThe priest's function as a sacrificing priest in the New Testamenten_US
dc.contributor.refereeScarano, Angelo
dc.identifier.aleph000592164
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csČESKÁ ANOTACE A ABSTRAKT název práce: Funkce kněze jako obětníka v Novém zákoně klíčová slova: kněz, oběť, smlouva, hřích, zdokonalení, Eucharistie, spása počet znaků včetně poznámek pod čarou (včetně mezer): 122 642 Anotace Ježíš Kristus v předvečer smrti kříže smluvně zajistil s Církví skrze apoštoly aktualizaci své osobní oběti Kříže v Eucharistii, která zjednává věčný život všem přijímajícím. Kristus Ježíš osobně prošel utrpením a smrtí kříže a zmrtvýchvstáním svou oběť zajistil. Nabídl tak věřícím možnost odpuštění hříchů a osobního zdokonalení každého věřícího skrze pokračování obětní činnosti kněží až do svého druhého příchodu určeného pro spásu všech věřících. Abstrakt V této práci je probrána osobní Kristova oběť života utrpení a smrti z několika základních hledisek. Kristus se stal a zůstává veleknězem navěky. Svou smlouvou uzavřenou s lidmi zajistil spásu člověka a smlouvu potvrdil svou smrtí kříže. Svou oběť kříže přinesl za hříchy lidstva a ke zdokonalení každého věřícího. V Eucharistii zpřítomňuje Kristus skrze kněze svou oběť kříže. Kněžská služba každého kněze se děje v osobě Krista Kněze. Kněz takto zpřítomňuje uzavřenou smlouvu pro věřící. Oběť pak kněz přináší za hříchy svěřených duší a ke zdokonalení věřících. Obojí vede věřící ke zdokonalení na tomto světě, získání pokoje srdce a života...cs_CZ
uk.abstract.enENGLISH ANNOTATION AND ABSTRACT title of the work: The priest function as a sacrificing priest in the New Testament key words: priest, sacrifice, covenant, sin, perfection, Eucharist, salvation number of characters including notes under line (including spaces): 122 642 Annotation Jesus Christ contracted the covenant in the evening before his death of cross with the Church through apostels actuating of his personal sacrifice of cross in Eucharist, which engaged eternal life to all accepting. Jesus Christ personally went through the suffering, death of cross and ressurection supported his covenant. He offered to believers a possibility of sins forgiveness and personal perfection of each believer through continuation of sacrificial activity of priests until the end of the world. The second access of Christ is set up for salvation of all believers. Abstract The personal Christ sacrifice of his life, suffering and death of cross is discussed in this work from a few basic aspects. Jesus Christ became and he still remains the High Priest forever. His covenant has been closed with mankind to support a salvation of a man and he confirmed the covenant by his death of cross. His sacrifice has been brought for the sins of mankind and to improve each of believers. The Christ actuates in Eucharist through a priest person...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra biblických vědcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV