Show simple item record

Multicultural education at a primary school
dc.contributor.advisorHejlová, Helena
dc.creatorChadtová, Barbora
dc.date.accessioned2021-03-26T14:28:59Z
dc.date.available2021-03-26T14:28:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/111737
dc.description.abstractTématem diplomové práce je mapování problematiky multikulturní výchovy na prvním stupni základních škol. Cílem je především proniknout do současných struktur, posoudit možnosti práce učitele ve školním prostředí a v návaznosti na zjištěné poznatky hledat další cesty multikulturního vzdělávání žáků. Teoretická část práce vymezuje právní prostředí dané problematiky na úrovni České republiky a ukotvení multikulturního vzdělávání v kurikulárních dokumentech. Dále popisuje možné myšlenkové směry a přístupy v současném interkulturním vzdělávání. Rovněž zahrnuje možnosti a principy edukačního procesu od osobnosti učitele, jeho vlastních kompetencí, stanovení cílů a obsahu, vhodných forem a metod práce až k samotným žákům a dalším činitelům ovlivňující hodinu multikulturní výchovy. Značná část práce je věnována přiblížení nejnovějších poznatků, trendů a základních pilířů a principů kvalitního interkulturního vzdělávání. Popisuje také organizace, které svou činnost zaměřují na multikulturalitu světa a mohou se tak přímo podílet na rozšiřování všeobecného přehledu žáků, předávání informací, poznatků, na rozvoji osobnostně sociálních a zejména pak multikulturních kompetencí žáků. V neposlední řadě odkazuje na řadu podpůrných materiálů a pomůcek určených přímo do hodin multikulturní výchovy. Praktická část je...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of the thesis is mapping the issue of multicultural education at primary schools. The main aim is to penetrate the current structures, to assess the possibilities of the teacher's work in the school environment and to find other ways of multicultural education of pupils in relation to the findings. The theoretical part of the thesis defines the legal environment of the issue at the level of the Czech Republic and the anchoring of multicultural education in curricular documents. It describes possible ways of thinking and approaches in contemporary intercultural education as well. It also includes the possibilities and principles of the educational process from the teacher's personality, his own competences, setting goals and content, appropriate forms and methods of work to the pupils and other factors influencing the lesson of multicultural education. Much of the work is devoted to the latest findings, trends and basic pillars and principles of quality intercultural education. It also describes organizations that focus their activities on multiculturalism in the world and can thus directly contribute to the broadening of the general overview of pupils, transfering information, knowledge, personal social development and especially the multicultural competences of pupils. Last but not...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectmulticultural schoolingen_US
dc.subjectmulticultural educationen_US
dc.subjectprimary school levelen_US
dc.subjecteducational processen_US
dc.subjectteacher competenceen_US
dc.subjectmultikulturní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectmultikulturní výchovacs_CZ
dc.subjectprvní stupeň základní školycs_CZ
dc.subjectvzdělávací procescs_CZ
dc.subjectkompetence učitelecs_CZ
dc.titleMultikulturní výchova na 1.stupni ZŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-22
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId145711
dc.title.translatedMulticultural education at a primary schoolen_US
dc.contributor.refereeKrčmářová, Tereza
dc.identifier.aleph002300387
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
thesis.degree.programUčitelství pro základní školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství pro 1. stupeň základní školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro základní školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Primary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem diplomové práce je mapování problematiky multikulturní výchovy na prvním stupni základních škol. Cílem je především proniknout do současných struktur, posoudit možnosti práce učitele ve školním prostředí a v návaznosti na zjištěné poznatky hledat další cesty multikulturního vzdělávání žáků. Teoretická část práce vymezuje právní prostředí dané problematiky na úrovni České republiky a ukotvení multikulturního vzdělávání v kurikulárních dokumentech. Dále popisuje možné myšlenkové směry a přístupy v současném interkulturním vzdělávání. Rovněž zahrnuje možnosti a principy edukačního procesu od osobnosti učitele, jeho vlastních kompetencí, stanovení cílů a obsahu, vhodných forem a metod práce až k samotným žákům a dalším činitelům ovlivňující hodinu multikulturní výchovy. Značná část práce je věnována přiblížení nejnovějších poznatků, trendů a základních pilířů a principů kvalitního interkulturního vzdělávání. Popisuje také organizace, které svou činnost zaměřují na multikulturalitu světa a mohou se tak přímo podílet na rozšiřování všeobecného přehledu žáků, předávání informací, poznatků, na rozvoji osobnostně sociálních a zejména pak multikulturních kompetencí žáků. V neposlední řadě odkazuje na řadu podpůrných materiálů a pomůcek určených přímo do hodin multikulturní výchovy. Praktická část je...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of the thesis is mapping the issue of multicultural education at primary schools. The main aim is to penetrate the current structures, to assess the possibilities of the teacher's work in the school environment and to find other ways of multicultural education of pupils in relation to the findings. The theoretical part of the thesis defines the legal environment of the issue at the level of the Czech Republic and the anchoring of multicultural education in curricular documents. It describes possible ways of thinking and approaches in contemporary intercultural education as well. It also includes the possibilities and principles of the educational process from the teacher's personality, his own competences, setting goals and content, appropriate forms and methods of work to the pupils and other factors influencing the lesson of multicultural education. Much of the work is devoted to the latest findings, trends and basic pillars and principles of quality intercultural education. It also describes organizations that focus their activities on multiculturalism in the world and can thus directly contribute to the broadening of the general overview of pupils, transfering information, knowledge, personal social development and especially the multicultural competences of pupils. Last but not...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantSvobodová, Radmila
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV