Show simple item record

The defence by the defence counsel during the trial
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorSvoboda, Michal
dc.date.accessioned2019-10-21T10:12:01Z
dc.date.available2019-10-21T10:12:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/111000
dc.description.abstractObhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Cílem této diplomové práce je nejen analyzovat postavení obhájce a obviněného v trestním řízení včetně jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto postavení, ale zejména vymezit limity, ve kterých může jak obviněný tak obhájce vykonávat právo na obhajobu. Obsah práce je rozdělen do úvodu, šest částí a závěru. V úvodu jsou shrnuty cíle, kterých má být v diplomové práci dosaženo. Je zde zdůrazněn význam práva na spravedlivý proces, jehož součástí je pak i právo na obhajobu a které jsou nedílnou součástí konceptu právního státu. První část se zabývá stručným historickým exkurzem do historie postavení obhájce a obviněného v trestním řízení zejména s důrazem na právní úpravu platnou na území současné České republiky. V druhé části jsou analyzována práva a povinnosti obviněného uplatňující se zejména, ale nejenom, v hlavním líčení. Důraz je přitom kladen na vymezení hranic práva obviněného na obhajobu a důvody, proč tato omezení v právním řádu vůbec existují. Třetí a čtvrtá část je pak věnována osobě obhájce, jeho právům a povinnostem vyplývajících z jeho postavení v trestním řízení a vykonávání obhajoby v hlavním líčení jako takovém. Tyto části znovu kladou důraz na vymezení limitů výkonu a způsobů vedení obhajoby. V páté části jsou rozebrány základní odlišnosti...cs_CZ
dc.description.abstractThe defence by the defence counsel during the trial Abstract The aim of the thesis is not only to analyze both the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, including their rights and obligations arising from this position, but in particular to define the limits in which both the accused and the defence counsel can exercise the right of defence. The content of the thesis is divided into an introduction, six chapters and a conclusion. The introduction summarizes the aims to be achieved in the thesis. It emphasizes the importance of the right to a fair trial, which includes the right of defence and which is an integral part of the rule of law concept. The first part deals with a brief historical excursion into the history of the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, with particular emphasis on the legislation applicable in the territory of the present Czech Republic. In the second chapter, the rights and obligations of the accused are analyzed, especially but not only in the trial. Emphasis is placed on defining the limits of the accused's right of defence and the reasons why such restrictions exist in the legal system. The third and fourth chapters are then devoted to the defence counsel, his rights and obligations arising from his position in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectobhajobacs_CZ
dc.subjectobhájcecs_CZ
dc.subjecthlavní líčenícs_CZ
dc.subjectdefenceen_US
dc.subjectdefence counselen_US
dc.subjecttrialen_US
dc.titleObhajoba obhájcem v hlavním líčenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-27
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183906
dc.title.translatedThe defence by the defence counsel during the trialen_US
dc.contributor.refereeBohuslav, Lukáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csObhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Cílem této diplomové práce je nejen analyzovat postavení obhájce a obviněného v trestním řízení včetně jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto postavení, ale zejména vymezit limity, ve kterých může jak obviněný tak obhájce vykonávat právo na obhajobu. Obsah práce je rozdělen do úvodu, šest částí a závěru. V úvodu jsou shrnuty cíle, kterých má být v diplomové práci dosaženo. Je zde zdůrazněn význam práva na spravedlivý proces, jehož součástí je pak i právo na obhajobu a které jsou nedílnou součástí konceptu právního státu. První část se zabývá stručným historickým exkurzem do historie postavení obhájce a obviněného v trestním řízení zejména s důrazem na právní úpravu platnou na území současné České republiky. V druhé části jsou analyzována práva a povinnosti obviněného uplatňující se zejména, ale nejenom, v hlavním líčení. Důraz je přitom kladen na vymezení hranic práva obviněného na obhajobu a důvody, proč tato omezení v právním řádu vůbec existují. Třetí a čtvrtá část je pak věnována osobě obhájce, jeho právům a povinnostem vyplývajících z jeho postavení v trestním řízení a vykonávání obhajoby v hlavním líčení jako takovém. Tyto části znovu kladou důraz na vymezení limitů výkonu a způsobů vedení obhajoby. V páté části jsou rozebrány základní odlišnosti...cs_CZ
uk.abstract.enThe defence by the defence counsel during the trial Abstract The aim of the thesis is not only to analyze both the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, including their rights and obligations arising from this position, but in particular to define the limits in which both the accused and the defence counsel can exercise the right of defence. The content of the thesis is divided into an introduction, six chapters and a conclusion. The introduction summarizes the aims to be achieved in the thesis. It emphasizes the importance of the right to a fair trial, which includes the right of defence and which is an integral part of the rule of law concept. The first part deals with a brief historical excursion into the history of the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, with particular emphasis on the legislation applicable in the territory of the present Czech Republic. In the second chapter, the rights and obligations of the accused are analyzed, especially but not only in the trial. Emphasis is placed on defining the limits of the accused's right of defence and the reasons why such restrictions exist in the legal system. The third and fourth chapters are then devoted to the defence counsel, his rights and obligations arising from his position in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV