Show simple item record

Criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Rpublic
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorJanoušková, Kristýna
dc.date.accessioned2019-10-20T19:40:58Z
dc.date.available2019-10-20T19:40:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110617
dc.description.abstract1 Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice Abstrakt Diplomová práce pojednává o trestněprávní úpravě ochrany před terorismem v České republice. Jejím cílem je tuto trestněprávní úpravu charakterizovat, a to včetně vybraných souvisejících témat. Práce je členěna do čtyř kapitol. Autorka čtenáře nejprve uvede do problematiky terorismu krátkým historickým exkurzem, následně se zaměří na různé definice pojmu terorismus a rozebírá jeho charakteristické znaky, principy, druhy, formy a uvádí jej v kontextu s organizovaným zločinem a extremismem. Druhá kapitola se zabývá nástroji ochrany před terorismem. Podstatným pojmem v této souvislosti je tzv. antiterorismus či protiterorismus, představující souhrn opatření a aktivit s cílem prevence, potlačení a odstraňování následků teroristických akcí a uplatňovaný prostřednictvím tzv. protiteroristické politiky. V první řadě je v této kapitole analýzou jednotlivých teroristických hrozeb a jejich relevancí pro Českou republiku kladně zodpovězena otázka potřebnosti nástrojů ochrany před terorismem, již dokládá i podkapitola věnující se fenoménu osamělých vlků a zahraničních bojovníků. Posléze jsou představeny dvě základní koncepce protiteroristické politiky, strategie boje proti terorismu a obecná charakteristika protiteroristické politiky. Ta uvádí...cs_CZ
dc.description.abstract1 Criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic Abstract This diploma thesis deals with the criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic. Its aim is to characterize this criminal law regulation, including selected related topics. The thesis is divided into four chapters. The author first introduces the reader to the issue of terrorism through a short historical excursion, then focuses on various definitions of the term terrorism and describes its characteristic features, principles, types, forms and presents it in the context of organized crime and extremism. The second chapter deals with instruments of protection against terrorism. An essential term in this context is anti-terrorism or counter-terrorism, which is a set of measures and activities aimed at preventing, suppressing and eliminating the consequences of terrorist acts and implemented through so-called "anti-terrorism policy". First of all, in this chapter, the analysis of individual terrorist threats and their relevance for the Czech Republic positively answers the question of the need for instruments of protection against terrorism, accented also by a sub-chapter dealing with phenomenon of lone wolfs and foreign terrorist fighters. Finally, two basic concepts of anti-terrorism...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectterorismuscs_CZ
dc.subjecttrestněprávní nástroje ochrany před terorismemcs_CZ
dc.subjectprotiteroristická politikacs_CZ
dc.subjectterrorismen_US
dc.subjectcriminal law instruments of protection against terrorismen_US
dc.subjectcounterterrorism policyen_US
dc.titleTrestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-23
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId204866
dc.title.translatedCriminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Rpublicen_US
dc.contributor.refereeVanduchová, Marie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1 Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice Abstrakt Diplomová práce pojednává o trestněprávní úpravě ochrany před terorismem v České republice. Jejím cílem je tuto trestněprávní úpravu charakterizovat, a to včetně vybraných souvisejících témat. Práce je členěna do čtyř kapitol. Autorka čtenáře nejprve uvede do problematiky terorismu krátkým historickým exkurzem, následně se zaměří na různé definice pojmu terorismus a rozebírá jeho charakteristické znaky, principy, druhy, formy a uvádí jej v kontextu s organizovaným zločinem a extremismem. Druhá kapitola se zabývá nástroji ochrany před terorismem. Podstatným pojmem v této souvislosti je tzv. antiterorismus či protiterorismus, představující souhrn opatření a aktivit s cílem prevence, potlačení a odstraňování následků teroristických akcí a uplatňovaný prostřednictvím tzv. protiteroristické politiky. V první řadě je v této kapitole analýzou jednotlivých teroristických hrozeb a jejich relevancí pro Českou republiku kladně zodpovězena otázka potřebnosti nástrojů ochrany před terorismem, již dokládá i podkapitola věnující se fenoménu osamělých vlků a zahraničních bojovníků. Posléze jsou představeny dvě základní koncepce protiteroristické politiky, strategie boje proti terorismu a obecná charakteristika protiteroristické politiky. Ta uvádí...cs_CZ
uk.abstract.en1 Criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic Abstract This diploma thesis deals with the criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic. Its aim is to characterize this criminal law regulation, including selected related topics. The thesis is divided into four chapters. The author first introduces the reader to the issue of terrorism through a short historical excursion, then focuses on various definitions of the term terrorism and describes its characteristic features, principles, types, forms and presents it in the context of organized crime and extremism. The second chapter deals with instruments of protection against terrorism. An essential term in this context is anti-terrorism or counter-terrorism, which is a set of measures and activities aimed at preventing, suppressing and eliminating the consequences of terrorist acts and implemented through so-called "anti-terrorism policy". First of all, in this chapter, the analysis of individual terrorist threats and their relevance for the Czech Republic positively answers the question of the need for instruments of protection against terrorism, accented also by a sub-chapter dealing with phenomenon of lone wolfs and foreign terrorist fighters. Finally, two basic concepts of anti-terrorism...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV