Show simple item record

House arrest, its execution and control
dc.contributor.advisorTlapák Navrátilová, Jana
dc.creatorProcházková, Aneta
dc.date.accessioned2019-10-20T19:34:01Z
dc.date.available2019-10-20T19:34:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110578
dc.description.abstractTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda. První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování. Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah,...cs_CZ
dc.description.abstractHouse arrest, its execution and control This thesis focuses on the punishment of house arrest and its position as an alternative punishment. Its aim is to provide a comprehensive view of this institute in a broader context, to reveal its advantages and disadvantages and to evaluate its development so far. Given one of the functions of house arrest as a substitute for imprisonment in particular, the work goes in this direction and evaluates this aspect from several possible perspectives. The assessment is then based on a comparison of the theoretical assumptions and results of the practice, which offers a comparison of the actual use of punishment and its likely development in the coming years, including de lege ferenda. The first part of the thesis is conceived as a general introduction which aims to introduce the concept of punishment, including its purpose, meaning and function. The following section than narrows the broad subject of punishment to alternative punishments, among which house arrest is included. One subchapter is also devoted to the concept of restorative justice as the cornerstone of alternative sanctioning. The second part of the thesis deals with the main topic and analyzes all the requirements of the house arrest. These chapters describe its development, meaning, purpose and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectTrest domácího vězenícs_CZ
dc.subjectalternativní trestycs_CZ
dc.subjectelektronický kontrolní systémcs_CZ
dc.subjectHouse arresten_US
dc.subjectalternative punishmentsen_US
dc.subjectelectronic control systemen_US
dc.titleTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrolacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-23
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId195986
dc.title.translatedHouse arrest, its execution and controlen_US
dc.contributor.refereeGalovcová, Ingrid
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTrest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda. První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování. Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah,...cs_CZ
uk.abstract.enHouse arrest, its execution and control This thesis focuses on the punishment of house arrest and its position as an alternative punishment. Its aim is to provide a comprehensive view of this institute in a broader context, to reveal its advantages and disadvantages and to evaluate its development so far. Given one of the functions of house arrest as a substitute for imprisonment in particular, the work goes in this direction and evaluates this aspect from several possible perspectives. The assessment is then based on a comparison of the theoretical assumptions and results of the practice, which offers a comparison of the actual use of punishment and its likely development in the coming years, including de lege ferenda. The first part of the thesis is conceived as a general introduction which aims to introduce the concept of punishment, including its purpose, meaning and function. The following section than narrows the broad subject of punishment to alternative punishments, among which house arrest is included. One subchapter is also devoted to the concept of restorative justice as the cornerstone of alternative sanctioning. The second part of the thesis deals with the main topic and analyzes all the requirements of the house arrest. These chapters describe its development, meaning, purpose and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV