Show simple item record

Landscape As a Way of Seeing and Its Critique
dc.contributor.advisorDadejík, Ondřej
dc.creatorPátek, Filip
dc.date.accessioned2019-10-20T19:16:00Z
dc.date.available2019-10-20T19:16:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110526
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o krajině jako způsobu vidění, její kritice a její obhajobě. Práce se nejdříve zaměří na představení kritické koncepce způsobů vidění u anglického uměleckého kritika a spisovatele Johna Bergera. Na základě toho se práce přesune ke zkoumání kritických koncepcí krajiny a krajinomalby u britského humanistického kulturního geografa Denise E. Cosgrovea a amerického vizuálního teoretika a filozofa W. J. T. Mitchella. Následně se bude také zabývat vztahem těchto koncepcí ke koncepci krajiny u anglického historika a kunsthistorika Simona Schamy. Cosgrove a Mitchell se oba analogickým způsobem zabývají kritickou reflexí ideje krajiny z hlediska postmoderní a postkoloniální kritiky. Oba autoři jsou ovlivněni Bergerovou koncepcí a tvrdí, že naše estetické vnímání krajiny není přirozeným viděním, ale osvojeným, historicky vzniklým způsobem vidění. Tento způsob vidění pak vyvolává řadu otázek ve vztahu k tradičnímu pojetí estetiky krajiny a může vést k opětovnému promyšlení tradičních pojmů, jakými jsou estetický postoj, psychická distance nebo idea nezainteresovaného zalíbení. Proti tomu hodlá práce představit optimistickou koncepci krajiny u Schamy. Cílem této diplomové práce je ukázat, že krajina a její estetické oceňování není něčím samozřejmým a automaticky pozitivním, ale...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with landscape as a way of seeing, its critique and its defense. The thesis will initially focus on the presentation of the critical concept of ways of seeing by English art critic and writer John Berger. On the basis of this, the thesis will move to the exploration of the critical concepts of landscape and landscape painting by British humanistic cultural geographer Denis E. Cosgrove and American visual theorist and philosopher W. J. T. Mitchell. Subsequently, it will also deal with the relationship of these concepts to the concept of landscape by English historian and art historian Simon Schama. Cosgrove and Mitchell both deal in a similar way with the critical reflection of the idea of landscape in terms of postmodern and postcolonial criticism. Both authors are influenced by Berger's concept and claim that our aesthetic perception of landscape is not a natural vision, but an acquired, historically created way of seeing. This way of seeing then raises a number of questions in relation to the traditional conception of landscape aesthetics and can lead to a rethinking of traditional concepts such as aesthetic attitude, psychical distance or the idea of disinterested pleasure. Opposite to it, the thesis intends to present an optimistic concept of landscape by Schama. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectlandscape aesthetics|ways of seeing|landscape painting|aesthetic attitude|distanciated gaze|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schamaen_US
dc.subjectestetika krajiny|způsoby vidění|krajinomalba|estetický postoj|distancovaný pohled|John Berger|Denis E. Cosgrove|W. J. T. Mitchell|Simon Schamacs_CZ
dc.titleKrajina jako způsob vidění a její kritikacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-12
dc.description.departmentKatedra estetikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Aesteticsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId197131
dc.title.translatedLandscape As a Way of Seeing and Its Critiqueen_US
dc.contributor.refereeKaplický, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEstetikacs_CZ
thesis.degree.disciplineAestheticsen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra estetikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Aesteticsen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEstetikacs_CZ
uk.degree-discipline.enAestheticsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce pojednává o krajině jako způsobu vidění, její kritice a její obhajobě. Práce se nejdříve zaměří na představení kritické koncepce způsobů vidění u anglického uměleckého kritika a spisovatele Johna Bergera. Na základě toho se práce přesune ke zkoumání kritických koncepcí krajiny a krajinomalby u britského humanistického kulturního geografa Denise E. Cosgrovea a amerického vizuálního teoretika a filozofa W. J. T. Mitchella. Následně se bude také zabývat vztahem těchto koncepcí ke koncepci krajiny u anglického historika a kunsthistorika Simona Schamy. Cosgrove a Mitchell se oba analogickým způsobem zabývají kritickou reflexí ideje krajiny z hlediska postmoderní a postkoloniální kritiky. Oba autoři jsou ovlivněni Bergerovou koncepcí a tvrdí, že naše estetické vnímání krajiny není přirozeným viděním, ale osvojeným, historicky vzniklým způsobem vidění. Tento způsob vidění pak vyvolává řadu otázek ve vztahu k tradičnímu pojetí estetiky krajiny a může vést k opětovnému promyšlení tradičních pojmů, jakými jsou estetický postoj, psychická distance nebo idea nezainteresovaného zalíbení. Proti tomu hodlá práce představit optimistickou koncepci krajiny u Schamy. Cílem této diplomové práce je ukázat, že krajina a její estetické oceňování není něčím samozřejmým a automaticky pozitivním, ale...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with landscape as a way of seeing, its critique and its defense. The thesis will initially focus on the presentation of the critical concept of ways of seeing by English art critic and writer John Berger. On the basis of this, the thesis will move to the exploration of the critical concepts of landscape and landscape painting by British humanistic cultural geographer Denis E. Cosgrove and American visual theorist and philosopher W. J. T. Mitchell. Subsequently, it will also deal with the relationship of these concepts to the concept of landscape by English historian and art historian Simon Schama. Cosgrove and Mitchell both deal in a similar way with the critical reflection of the idea of landscape in terms of postmodern and postcolonial criticism. Both authors are influenced by Berger's concept and claim that our aesthetic perception of landscape is not a natural vision, but an acquired, historically created way of seeing. This way of seeing then raises a number of questions in relation to the traditional conception of landscape aesthetics and can lead to a rethinking of traditional concepts such as aesthetic attitude, psychical distance or the idea of disinterested pleasure. Opposite to it, the thesis intends to present an optimistic concept of landscape by Schama. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra estetikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV