Show simple item record

Ecological ethics
dc.contributor.advisorHogenová, Anna
dc.creatorValentová, Kristýna
dc.date.accessioned2019-10-18T09:10:28Z
dc.date.available2019-10-18T09:10:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110125
dc.description.abstractTéma ekologické etiky je často diskutovaným tématem, které je velmi důležité pro rozvoj dalších generací. Příroda a kultura nejsou na jedné rovině, ale kultura je podřízená přírodě. Kvůli lidskému zásahu je ovšem přírodní rovnováha ohrožená a žijeme v ekologické krizi. Diplomová práce se snaží komparovat názory odborníků v českém prostředí, kteří z filosofického hlediska vnímají ekologickou etiku, střet přírody a kultury a environmentální oblast. V první části je zmíněna teoretická rovina ekologické etiky a její základní klasifikace. Dále je zmíněný vývoj ekologické etiky v českém filosofickém myšlení. V hlavní části jsou rozvíjeny vždy dvě vybrané myšlenky českých odborníků - Erazima Koháka, Josefa Šmajse, Hany Librové, Petra Jemelky a Jana Patočky. Závěrem práce je zjištění, že ačkoliv všichni tito čeští autoři vychází z odlišných konceptů, jejich závěry se víceméně shodují. Hlavní je, aby lidé přijali osobní zodpovědnost, neprahli tolik po moci a dalším zisku. Důležité je pojmenovat a uvědomit si ekologickou krizi a začít ji řešit nejdříve vlastními kroky, jako například dobrovolnou skromností či uvědoměním si, že zanecháváme odkaz dalším generacím. Nepotřebujeme mít stále víc a žít v blahobytu. Každému neuškodí trocha pokory a možná i umění naslouchat zkušenějším. Člověk patří do přírody, ale...cs_CZ
dc.description.abstractThe issue of ecological ethics has often been discussed because it is important for the development of further generations. Nature and culture are not at the same level, yet culture is subordinate to nature. Because of human influence, the harmony of nature is endangered and we live in an ecological crisis. This master's thesis compares the opinions of experts in Czech environment who perceive the ecological ethics, collisions of nature and culture and environmental sphere from the point of philosophy. In the first part, there is a theoretical basis of ecological ethics and the elementary classification. Further, the development of ecological ethics in the Czech phylosophical thinking is presented. In the main part, the author always explores two selected ideas of Czech professionals - Erazim Kohák, Josef Šmajs, Hana Librová, Petr Jemelka and Jan Patočka. The conclusion of the thesis is that although all the authors come from various conceptions, their results are more or less corresponding. It is fundamental to accept a personal responsibility and not to long for power and profit. It is imporant to indicate and become aware of ecological crisis and start to solve it on our own at first (e. g. by voluntary modesty and awareness that we leave a legacy for further generations). We do not need to live...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectekologická etikacs_CZ
dc.subjectoikoscs_CZ
dc.subjectGaiacs_CZ
dc.subjectekologická krizecs_CZ
dc.subjectantropocentrismuscs_CZ
dc.subjectexistencecs_CZ
dc.subjectpřirozený světcs_CZ
dc.subjectEcological ethicsen_US
dc.subjectoikosen_US
dc.subjectGaiaen_US
dc.subjectecological crisisen_US
dc.subjectanthropocentrismen_US
dc.subjectexistenceen_US
dc.subjectnatural worlden_US
dc.titleEkologická etikacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-01-07
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId177128
dc.title.translatedEcological ethicsen_US
dc.contributor.refereeRybák, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools German language - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools German language - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTéma ekologické etiky je často diskutovaným tématem, které je velmi důležité pro rozvoj dalších generací. Příroda a kultura nejsou na jedné rovině, ale kultura je podřízená přírodě. Kvůli lidskému zásahu je ovšem přírodní rovnováha ohrožená a žijeme v ekologické krizi. Diplomová práce se snaží komparovat názory odborníků v českém prostředí, kteří z filosofického hlediska vnímají ekologickou etiku, střet přírody a kultury a environmentální oblast. V první části je zmíněna teoretická rovina ekologické etiky a její základní klasifikace. Dále je zmíněný vývoj ekologické etiky v českém filosofickém myšlení. V hlavní části jsou rozvíjeny vždy dvě vybrané myšlenky českých odborníků - Erazima Koháka, Josefa Šmajse, Hany Librové, Petra Jemelky a Jana Patočky. Závěrem práce je zjištění, že ačkoliv všichni tito čeští autoři vychází z odlišných konceptů, jejich závěry se víceméně shodují. Hlavní je, aby lidé přijali osobní zodpovědnost, neprahli tolik po moci a dalším zisku. Důležité je pojmenovat a uvědomit si ekologickou krizi a začít ji řešit nejdříve vlastními kroky, jako například dobrovolnou skromností či uvědoměním si, že zanecháváme odkaz dalším generacím. Nepotřebujeme mít stále víc a žít v blahobytu. Každému neuškodí trocha pokory a možná i umění naslouchat zkušenějším. Člověk patří do přírody, ale...cs_CZ
uk.abstract.enThe issue of ecological ethics has often been discussed because it is important for the development of further generations. Nature and culture are not at the same level, yet culture is subordinate to nature. Because of human influence, the harmony of nature is endangered and we live in an ecological crisis. This master's thesis compares the opinions of experts in Czech environment who perceive the ecological ethics, collisions of nature and culture and environmental sphere from the point of philosophy. In the first part, there is a theoretical basis of ecological ethics and the elementary classification. Further, the development of ecological ethics in the Czech phylosophical thinking is presented. In the main part, the author always explores two selected ideas of Czech professionals - Erazim Kohák, Josef Šmajs, Hana Librová, Petr Jemelka and Jan Patočka. The conclusion of the thesis is that although all the authors come from various conceptions, their results are more or less corresponding. It is fundamental to accept a personal responsibility and not to long for power and profit. It is imporant to indicate and become aware of ecological crisis and start to solve it on our own at first (e. g. by voluntary modesty and awareness that we leave a legacy for further generations). We do not need to live...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV